CJ News

ယင္းသို႔ ျပန္လည္သယ္ေဆာင္ရန္ တပည့္တိုက္အုပ္ဆရာေတာ္ဦးဥာဏိကႏွင့္ တပည့္သံဃာေတာ္မ်ားက နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF)၊ ျမဝတီၿမိဳ႕တာဝန္ခံမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

Subscribe to CJ News