ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများ အဂတိလိုက်စားမှု တားဆီးရန်အတွက် အခြေခံအချက်များသတ်မှတ်

ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများ အဂတိလိုက်စားမှု တားဆီးရန်အတွက် အခြေခံအချက်များသတ်မှတ်

ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၉ ။             ။ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်  အဂတိလိုက်စားမှု တားဆီးရန်အတွက် ခိုင်မာသော လုပ်ငန်းဆိုင် ရာ ကျင့်ဝတ်များရေးဆွဲနိုင်ရေးအတွက် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်မှ အခြေခံ အချက် ၈ ချက် ကို သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

ထိုသို့ ကျင့်ဝတ်များရေးဆွဲနိုင်ရေးအပြင် မိမိတို့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း သင့်လျော်သော ထိန်းချုပ်မှုနည်း လမ်းများ အား ချမှတ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်လည်း အဆိုပါ အခြေခံအချက်များကို ထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်မှ သိရသည်။

သတ်မှတ်လိုက်သည့် အချက်များမှာ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ခိုင်မာ၍ ထိရောက်မှုရှိသော မူဝါဒချမှတ်ရန်နှင့် ယင်းမှုဝါဒကို အမြင့်ဆုံးစီမံခန့်ခွဲမှုမှ ထောက်ခံမှုရှိရန်၊ အဂတိလိုက်စားနိုင်ခြေ အန္တရာယ်ရှိမှု ကို ထိရောက်စွာ လေ့လာဆန်းစစ်ဖော်ထုတ်ပြီး သုံးသပ်အကဲဖြတ်မှုရှိရန်၊ အဂတိလိုက်စားနိုင်ခြေ အန္တရာယ်ရှိမှု မြင့်မားပြီး ထိလွယ်ရှလွယ်သော နယ်ပယ်များအတွက် ပိုမိုတိကျသော အသေးစိတ်ဆောင်ရွက်မှုများထားရှိရန် စသည့်အချက်များပါဝင်သည်။

ထို့အပြင် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်မှုများမှာ မိမိလုပ်ငန်းများသာမက ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်နေသော လုပ်ငန်းကွင်းဆက်များအားလုံးနှင့် အကျုံးဝင်စေရန်၊ စာရင်းဇယားများနှင့် စာရင်းမှတ် တမ်းများကို စနစ်တကျမှန်ကန်စွာ ထားရှိရန်၊ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကို အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှု မူဝါဒများထားရှိရန်၊ အဂတိလိုက်စားကြောင်း သံသယရှိမှုကို သတင်းပေး ပို့နိုင်သော ယုံကြည်စိတ်ချရသည့် ယန္တရားများထားရှိရန်နှင့် အဂတိလိုက်စားမှု တားဆီးကာကွယ်ရေး ဆောင် ရွက်မှုများအပေါ် ပုံမှန်သုံးသပ်အကဲဖြတ်မှုစနစ်ထားရှိရန်တို့ ပါဝင်သည်။

အဆိုပါ သတ်မှတ်လိုက်သည့် အခြေခံအချက် ၈ ချက်မှာ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ- ၁၆၊ ပုဒ်မခွဲ(ထ)အရ သတ်မှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ထိုသို့ သတ်မှတ်လိုက်ခြင်းကို အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်မှ အောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။

Mizzima Weekly