၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြက္ ဖေလာရင့္ ႏိုက္တင္ေဂးဆုကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သူနာျပဳရရွိ

.

ရန္ကုန္ (မဇၩိမ)။ ။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အတြက္ ဖေလာရင့္ ႏိုက္တင္ေဂးဆုကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထူးခြၽန္သူနာျပဳ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးစႏုိင္ႏုိင္ထြန္း ရရွိခဲ့သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္း အဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ႒ာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚခင္မ်ဳိးျမတ္သိန္းက ေျပာသည္။

ဦးစႏုိင္ႏုိင္ထြန္းသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ နာဂစ္မုန္တုိင္း ကာလအတြင္း မိမိတာဝန္က်ရာ ဟုိင္းႀကီးကၽြန္းရွိ မုန္တုိင္းဒဏ္ခံ ျပည္သူမ်ားအားေဘး ကင္းရာသုိ႔ ကူညီေရႊ႕ေျပာင္းေပးျခင္း၊ သူနာျပဳေပးျခင္းတုိ႔ကို သက္စြန္႔စံဖ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္း၏ ေမလ ၁၂ ရက္က ထုတ္ျပန္သည့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ေဒၚခင္မ်ဳိးျမတ္သိန္းက “ဖေလာရင့္ ႏိုင္တင္ေဂးဆုက သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္နဲ႕ ပဋိပကၡျဖစ္ရာ ေဒသေတြမွာ တကယ္သက္စြန္႔ဆံဖ်ား ကူညီခဲ့သူ သူနာျပဳေတြကို ေပးတဲ့ဆုပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္းကေတာ့ ေဘးအႏၲရာယ္ေတြ ၾကားကေနၿပီး ျပည္သူေတြကို ကူညီသူ လူမႈက႐ုဏာ လုပ္ငန္းမည္ သူကိုမဆို ဂုဏ္ယူပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။

ဖေလာရင့္ ႏုိက္တင္ေဂး ဆုဆုိသည္မွာ သဘာဝေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူ႔ပေယာဂေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ဒဏ္ရာရေနသူ၊ ဖ်ားနာေနသူ၊ မသန္စြမ္းျဖစ္ေနသူျပည္သူမ်ားကို သက္စြန္႔ဆံဖ်ား ကူညီကယ္ဆယ္ျပဳစုသူ (သုိ႔မဟုတ္) လူထု က်န္းမာေရး သုိ႔မဟုတ္ သူနာျပဳအသိပညာဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားတြင္ စံျပဳထုိက္ေလာက္ေအာင္ ဦးစီးဦးေဆာင္ကာ တီထြင္ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္သူ သူနာျပဳမ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္ကာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၾကက္ေျခနီႏွင့္ လျခမ္းနီ အသင္းမ်ားက ဦးေဆာင္ ခ်ီးျမွင့္ေသာဆုျဖစ္ၿပီး ၁၉၁၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

ေမလ (၁၂) ရက္ေန႔ (ကမာၻ႔သူနာျပဳမ်ားေန႔) တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေသာ (၄၅) ႀကိမ္ေျမာက္ ဖေလာရင့္ႏုိက္တင္ေဂးဆုကုိျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဦးစႏုိင္ႏုိင္ထြန္း အပါ အဝင္ ႏုိင္ငံေပါင္း (၁၈) ႏုိင္ငံမွ သူနာျပဳ (၃၆) ဦးရရွိခဲ့သည္။

ဦးစႏုိင္ႏုိင္ထြန္းသည္ မုန္တုိင္းကာလအတြင္း မုန္တုိင္းဒဏ္ကို ကိုယ္ေတြ႔ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည့္ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံရသူ ဒုကၡသည္ တစ္ဦး ျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိတတ္ ကၽြမ္းထားသည့္ သူနာျပဳ အတတ္ပညာမ်ားျဖင့္ အမ်ားျပည္သူကို ကူညီရင္း အျခားသူမ်ားကို္လည္း ကူညီေပးသူမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ စည္းရံုးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟုလည္း  ေဒၚခင္မ်ဳိးျမတ္သိန္းက ဆိုသည္။

ယင္းဆုမွာ သူနာျပဳမ်ားအတြက္ ကမၻာ့အျမင့္ဆံုး ဆုျဖစ္ၿပီး ယေန႔အထိ (၁၄၄၉) ဦးကို ေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမႇင့္ၿပီး ျဖစ္သည္။ ယခုတစ္ႀကိမ္ႏွင့္ဆုိလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ဖေလာရင့္ ႏုိက္တင္ေဂးဆု ရရွိသူ (၄) ဦးရွိၿပီ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ သူနာျပဳ ဆရာမႀကီး ဗိုလ္မွဴး ေဒၚခင္အုန္းျမက ပထမဆံုး ရရွိခဲ့ျပီး ဒုတိယ ကမ႓ာစစ္အတြင္း စစ္ေျပးဒုကၡသည္ မ်ားအားေဘး ကင္းရာေျပာင္းေရႊ႕ေပးၿပီး ေန႔မအား ညမနား ျပဳစုျခင္း၊ ဒဏ္ရာရ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္သားမ်ားအား ျပဳစုျခင္း၊ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ တုိင္း (၄) ေဆး တပ္ဖဲြ႔ႏွင့္ ၎ရဲေဘာ္မ်ားအား ျပဳစုခဲ့ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ သူနာျပဳ ဦးစီးအရာရွိ ေဒၚအမ္ေယာ္နမ္ကို ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္း ဒဏ္ရာရရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ အရပ္သူ အရပ္သားမ်ားအား သက္စြန္႔ဆံဖ်ား ျပဳစုျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ သားဖြားဆရာမ ေဒၚသိန္းရီကို စစ္ကိုင္းတုိင္း၊ ေဖာင္းျပင္ၿမိဳ႕တြင္ မီးေလာင္ေနေသာ ေနအိမ္အတြင္းမွ အသက္ (၈) ႏွစ္အရြယ္ ကေလးငယ္အား စြန္႔စြန္႔စားစား ကယ္တင္ခဲ့သည့္အတြက္ လည္းေကာင္း အသီးသီးရရွိခဲ့ၾကသည္။