ကယားျပည္နယ္ လူထုညီလာခံတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၇ ခုတြင္ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ေဒသခံမ်ားတင္ျပ

.

ရန္ကုန္ (မဇၩိမ)။ ။ ကယားျပည္နယ္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ လူထုညီလာခံတြင္ ကယားျပည္နယ္ ၿမိဳ႕နယ္ ၇ ခုမွ ေဒသခံမ်ားက ၎တို႔ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု ကယားလူမ်ိဳးစု ဒီမိုကေရစီပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေစာဒယ္နီယယ္က မဇၥၽိမကို ေျပာသည္။

ညီလာခံကို တိုင္းရင္းသားေဒသံပါတီ သံုးခုျဖစ္သည့္ ကယန္းအမ်ဳိးသားပါတီ၊ လူမ်ဳိးေပါင္းစံုဒီမိုကေရစီ ပါတီ (ကယားျပည္နယ္)၊ ကယားလူမ်ဳိးစု ဒီမိုကေရစီပါတီတို႔က ေမလ ၁၁ ရက္မွ ၁၃ ရက္အထိ ေက့ထ်ဳိဘိုး ခန္းမေဆာင္၊ ခ်ိကယ္ေက်းရြာ၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဦးေဆာင္က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ဦးေစာဒယ္နီယယ္က “သူတို႔တင္ျပတဲ့ အခက္အခဲေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီးေပါ့ေလ။ ျပည္နယ္ေတြမွာ အရင္ျပဳလုပ္ထားတဲ့ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲေတြက အသံေတြကို စုစည္းၿပီး ျပည္နယ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက တင္ျပေဆြးေႏြးလာတာပါ” ဟု ေျပာသည္။

ျပည္သူလူထုက ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရမႈ ျပႆနာမ်ား၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အခက္အခဲမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္မီး ျပႆနာမ်ား၊ ေဆးပစၥည္း လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္မႈ လိုင္းမရရွိသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေမလ ၁၁ ကက်င္းပခဲ့သည့္ လူထုညီလာခံတြင္ လူဦးေရ ၃၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး စာတမ္း ၁၀ ေစာင္ေက်ာ္ ဖတ္ၾကားခဲ့သည္။ လူထုက တင္ျပလာသည့္ အခက္အခဲမ်ားကုိ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ ထြက္ေပၚလာမည့္ ျပည္နယ္ အစိုးရသစ္ထံ ေပးပို႔ေပးမည္ဟုလည္း ဦးေစာဒယ္နီယယ္က ဆိုသည္။

ကယားျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၇ ခုမွာ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္၊ ဒီေမာဆိုးၿမိဳ႕နယ္၊ မယ္စပ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဖ႐ူးဆိုးၿမိဳ႕နယ္၊ရွားေတာ ၿမိဳ႕ နယ္တို႔ျဖစ္သည္။ ကယန္းအမ်ိဳးသားပါတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးနန္းရီကလည္း လူထုညီလာခံကုိ လူထုလိုလားခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး မဟာမိတ္ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအေရး တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ မျပဳလုပ္ရေသးဟုေျပာသည္။

လူထုညီလာခံကို ပါတီသံုးခုညီညြတ္ေရးႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာျပည္နယ္ အစိုးရသစ္တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာႏိုင္ရန္၊ လူထုႏိုင္ငံေရးအသိႏိုးၾကား လာရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္လာႏိုင္ေစရန္၊ လူထုအသံျမင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ မူ၀ါဒမ်ားေရးဆြဲရာတြင္ ထည့္သြင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရး ရည္ရြယ္ ၍ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒသခံတုိင္းရင္းသားပါတီ သံုးခုသည္ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္ေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ပီပီျပင္ျပင္ ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ေစရန္၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားမည့္အျပင္ ကယားျပည္နယ္ေဒသအတြင္း ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုအားလံုး ပါ၀င္ေသာ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္ ရရွိႏိုင္ရန္ ညီလာခံတစ္ရပ္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ဟု ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ ရက္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ေသးသည္။