၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အထူးတင္ဆက္မႈ

"မြန္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုလံုးတြင္ NLD ပါတီမွ (၉၀)ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ျဖင့္ ျပတ္ျပတ္သားသားအႏိုင္ရ"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၉ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ည ၇ နာရီ ၃၆ မိနစ္

၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မြန္ျပည္နယ္တစ္ခုလံုး၏ မဲဆႏၵနယ္ေပါင္း (၄၂)နယ္ တုိင္းရင္းသားနယ္ (၃)နယ္စုစုေပါင္းရွိသည့္ အနက္

(၁) အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ (၃၇)ေနရာ

(၂) မြန္အမ်ိဳးသားပါတီမွ (၃)ေနရာ

(၃) မြန္ေဒသလံုးဆုိင္ရာဒီမုိကေရစီပါတီမွ (၁)ေနရာ

(၄) ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ (၁)ေနရာ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၾကပါသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ သထံုခရုိင္တြင္ ရာႏႈန္းျပည့္အႏုိင္ ရရွိခဲ့ၿပီး ေမာ္လၿမိဳင္ခရုိင္တြင္ (၅)ေနရာရွဴံးနိမ့္ခဲ့သည္။

"သံျဖဴဇရပ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ ေလးေနရာလံုုး အတြက္ အမ်ဳိသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အႏိုင္ရ"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၉ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ည ၇ နာရီ ၂၈ မိနစ္

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတရားဝင္ရလဒ္ကိုု ယေန႔ ညေန ၄ နာရီခန္႔တြင္ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က တရားဝင္ထုုတ္ျပန္ေၾကျငာလိုုက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ ေလးေနရာလံုုးအတြက္ အမ်ဳိးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ အႏိုုင္ရရွိသြားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ေဒၚျမတ္သီတာထြန္းက အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ေနရာအတြက္ စုစုေပါင္း ၂၄၃၇၅ မဲ။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေနရာအတြက္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွပင္ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ဦးဥာဏ္ဟိန္းက စုစုေပါင္း ၂၃၈၈၉ မဲ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အမွတ္ ၁ အတြက္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ေဒၚတင္အိႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အမွတ္ ၂ အတြက္ ဦးထြန္းေဌးတိုု႔က အႏိုင္ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဗမာတိုင္းရင္းသားေနရာအတြက္ ဦးေရႊျမင့္ က ၁၂၈၁၂ မဲ၊ ကရင္တိုုင္းရင္းသားေနရာအတြက္ ဦးေအာင္ျမင့္ခုိင္က ၁၀၅၇ မဲ ႏွင့္ ပအိုုဝ္းတိုင္းရင္းသားေနရာအတြက္ ေဒၚစံဝင့္ခိုု္င္ ၂၁ မဲ ျဖင့္ အႏိုုင္ရရွိသြားၾကသည္။

"ဒုိက္ဦးမွာ NLD အသာရေန"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၉ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ညေန ၇ နာရီ ၃ မိနစ္

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ဒုိက္ဦး မဲဆႏၵနယ္မွာ ခန္႔မွန္းေျခ မဲအေရအတြက္ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္နဲ႔ အႏုိင္ရေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒုိက္ဦးမွာ မဲရုံ ၁၇၂ ရုံရွိတဲ့အထဲက ၁၆၂ ရုံ အႏုိင္ရထားလုိ႔ ရာခုိင္ႏႈန္း ၉၀ ေက်ာ္ အႏုိင္ရေနတယ္လုိ႔လည္း ေျပာႏုိင္ပါတယ္။

ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မရွင္ခြဲကေတာ့ အႏုိင္အရႈံးစာရင္းပုံစံ ၁၉ ကုိ ထုတ္ယူခြင့္မျပဳေသးပါဘူး။ ဒီသတင္းကုိ မဇၥ်ိမရဲ႕ သတင္းေထာက္ ဒီမုိးညိဳ (ဒုိက္ဦး)က ေပးပုိ႔ထားပါတယ္။

"ဓႏုတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီပါတီမွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ အမတ္ေလာင္းအားလံုး ရံႈးနိမ့္"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၉ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ညေန ၆ နာရီ ၅၁ မိနစ္

ရွမ္းျပည္နယ္၊ ရြာငံအေျခစိုက္ ဓႏုတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီပါတီမွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း (၁၉) ဦး စလံုး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ အမတ္ေလာင္းမ်ားအား ရံႈးနိမ့္ခဲ့သည္ဟု ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး (၃) ဦးကိုကိုက ေျပာၾကားသည္။

ထိုပါတီမွ ရြာငံမဲဆႏၵနယ္တြင္ ၄ ေနရာ၊ ကေလာမဲဆႏၵနယ္တြင္ ၄ ေနရာ၊ ေနာင္ခ်ိဳမဲဆႏၵနယ္တြင္ ၄ ေနရာ၊ ေတာင္ႀကီးမဲဆႏၵနယ္တြင္ ၂ ေနရာ၊ ရပ္ေစာက္မဲဆႏၵနယ္တြင္ ၂ ေနရာ၊ ပင္းတယမဲဆႏၵနယ္ တြင္ ၃ ေနရာ စုစုေပါင္း (၁၉) ေနရာအတြက္ (၁၉) ဦး ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။

မဲဆႏၵနယ္အမ်ားစုမွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔က အႏိုင္ရခဲ့ၿပီး ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီက ၂ ဦး အႏိုင္ရခဲ့သည္ဟု ဦးကိုကိုိက ဆိုသည္။

"ကခ်င္ျပည္နယ္ ၁၈ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီက ၁၆ ၿမိဳ႕နယ္အႏိုင္ရရွိ"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၉ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ညေန ၆ နာရီ ၂၀ မိနစ္

ကခ်င္ျပည္နယ္ ၁၈ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဲစာရင္းေရတြက္ၿပီးသေလာက္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီက ၁၆ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အႏိုင္ရရွိထားေၾကာင္း ျပည္နယ္ေအာင္ႏိုင္ေရး ဥကၠ႒ ဦး၀င္းဗိုလ္က မဇၥ်ိမသို႔ေျပာသည္။

''ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ၁၆ ၿမိဳ႕နယ္ႏိုင္တယ္၊ တႏိုင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွာ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီက လက္ရွိ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးလဂြၽန္ငန္ဆိုင္းကို (၂) မဲနဲ႔ကပ္ရံႈးသြားၿပီး က်န္တာဆက္ ေရတြက္ေနတယ္။ အင္ဂ်န္းယန္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ေတာ့အားလံုးရံႈးပါတယ္။'' ဟု ၎ကဆိုသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီပါတီမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက အင္ဂ်န္းယန္မဲဆႏၵနယ္တြင္ ျပည္နယ္ (၁) တြင္ ေဒၚဂ်ာဆိုင္းေခၚန္၊ ျပည္နယ္ (၂) တြင္ ဦးေဇာ္မိုးေနာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ဦးလမာေနာ္ေအာင္တို႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္ဟု အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။

"ရံႈးမည္မွန္းသိသိႏွင့္ ၀င္ၿပိဳင္ခဲ့သည္ဟု က်ားျဖဴအမတ္ ေဒၚနန္း၀ါႏုေျပာ"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၉ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ညေန ၆ နာရီ ၁၅ မိနစ္

ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း၊ ကြန္ဟိန္းမဲဆႏၵနယ္တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(က်ားျဖဴ) မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒၚနန္း၀ါႏုက ယခုေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရံႈးမည္မွန္းသိသိ ႏွင့္ ၀င္ၿပိဳင္ခဲ့သည္ဟု မဇၥ်ိမသို႔ေျပာသည္။

ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕နယ္ အပါအ၀င္ ရွမ္းျပည္နယ္ေနရာမ်ားတြင္ ရွမ္းအမ်ိဳးသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (က်ားေခါင္း) ပါတီက လူထုေထာက္ခံမႈမ်ားျခင္းေၾကာင့္ ၎အေနျဖင့္ အႏိုင္မရႏိုင္ေသာ္လည္း လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ က်ားျဖဴပါတီအား သစၥာေဖာက္ရာေရာက္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရံႈးမည္မွန္းသိသိႏွင့္ ၀င္ၿပိဳင္ခဲ့သည္ဟု သူမကဆိုသည္။

"ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ ၀င္ၿပိဳင္သည့္ ရမည္းသင္းတြင္ မဲဆႏၵနယ္ေလးခုလုံး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ အသာစီးရရွိေန"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၉ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေန႔လည္ ၂ နာရီ ၂၆ မိနစ္

ရမည္းသင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မဲရုံ(၂၄၉) ရုံ၏ မဲရလဒ္စာရင္းအေျဖအရ မဲဆႏၵနယ္ေလးခုလုံး၌ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီက အသာစီး ရရွိေနေၾကာင္းသိရသည္။

ရမည္းသင္းၿမိဳ႕နယ္ တုိင္းေဒသႀကီးမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) အမွတ္(၂)ႏွင့္ ၊ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေနရာ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ေနရာ စသည့္ မဲဆႏၵနယ္ေလးခုလုံး၌ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက အသာစီး ရခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။

"ျမစ္ႀကီးနား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ ႀက့ံခုိင္ေရးက ႀကိဳတင္မဲ ၃၄၀၀ ရထား"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၉ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေန႔လည္ ၂ နာရီ ၂၃ မိနစ္

ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားတြင္ ႏုိဝင္ဘာ ၉ရက္က ႀကိဳတင္မဲမ်ား ဆက္လက္ေရတြက္ေနရာ ယေန႔ နံနက္ ၁၀နာရီခန္႔အထိ NLD ပါတီက ၂၀၀မဲ၊ ၾကံ့ခုိင္ေရးပါတီက ၃၄၀၀မဲျဖင့္ အသာရထားသည္။

စစ္တပ္ႏွင့္ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ႏုုိင္ငံျခားေရာက္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ႀကိဳတင္မဲေပါင္း ၁၅၆၀၀ ေက်ာ္တြင္ ႏုုိင္ငံျခားေရာက္ ကခ်င္တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ႀကိဳတင္မဲ ၃၀၇ဦးတြင္ အမ်ားစုက ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီ၏ မဲလက္မွတ္မ်ား ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုထဲက ၁၀မဲေက်ာ္က ပယ္မဲမ်ားျဖစ္ေနသည္။

"ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ညႊန္ၾကားစာေၾကာင့္ မဲစာရင္းရလာဒ္မ်ားေျပာင္းသြားမည္ကို စိုးရိမ္ေနၾက"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၉ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေန႔လည္ ၁ နာရီ ၄၅ မိနစ္

ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္မ်ားထုတ္ျပန္ရာတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲပံုစံႏွင့္ မတူသည့္ ပံုစံျဖင့္ထုတ္ျပန္ရန္ဟူေသာ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ေၾကာင့္ ရလာဒ္မ်ား ေျပာင္းသြားမည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကသည္ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကား သည္။

''အခုညႊန္ၾကားစာက ၂၀၁၀ တုန္းကလိုမဟုတ္ဘူး။ ေက်းရြာရပ္ကြက္အသီးသီးက တက္လာတဲ့ မဲစာရင္းေတြကို ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ အဖြဲ႔၀င္ေတြက လက္မွတ္ထိုးၿပီး ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကိုပို႔ရမယ္။

အဲ့ဒီက လက္မွတ္ထိုးၿပီးျပန္လာမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က လက္မွတ္ထိုးၿပီး အတည္ျပဳရမယ့္သေဘာျဖစ္တယ္။ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ျပန္လာမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က လက္မွတ္ထိုးရမယ္ဆိုေတာ့ ၂၀၁၀ တုန္းကနဲ႔ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ ေနတယ္။

အမ်ားစိုးရိမ္တာက ဒီကလက္မွတ္မထိုးဘဲတင္လိုက္တဲ့မဲစာရင္းေတြ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ျပန္လာရင္ ရလာဒ္ေတြ တစံုတရာ တမ်ိဳးတမည္မ်ားေျပာင္းသြားမလားလို႔ စိုးရိမ္ေနၾကတာ။'' ဟု ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအးသာေအာင္က မဇၥ်ိမသို႔ေျပာသည္။

"ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ထုတ္ျပန္မည့္ မီဒီယာစင္တာသို႔ အစိုးရဝန္ႀကီးမ်ားကို ဖိတ္ထား"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၉ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေန႔လည္ ၁ နာရီ ၄၁ မိနစ္

မဲစာရင္းရလာဒ္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကျငာမည့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္႐ံုးရွိ မီဒီယာစင္တာဖြင့္ပြဲသို႔ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအပါအဝင္ ျပည္ေထာစုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ႏွင့္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္တို႔ကို ဖိတ္ၾကားထားေၾကာင္း ေကာ္္မရွင္၏ သုေတသနႏွင့္ မွတ္တမ္းဌာနမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။

"အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနေတြ အကုန္ဖိတ္ထားတယ္။ ဝန္ႀကီးေတြ တက္မလား၊ ဒုဝန္ႀကီးေတြ တက္မလားေတာ့ မသိဘူး။ သူတို႔ VIPေတြလာရင္ ကားေတြကို အထဲထိ ေမာင္းဝင္းခိုင္းၿပီး လည္ဆြဲကတ္ဒ္(ယာယီဝင္ခြင့္ကတ္ဒ္)ေတြ မေပးနဲ႔" ဟု မီဒီယာစင္တာ၏ အလွည့္က်တာဝန္မွဴးက ေကာ္မရွင္႐ံုး ဝင္ေပါက္ရွိ လံုၿခံဳေရးမ်ားကို ညႊန္ၾကားေနသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။

"သံတြဲခ႐ိုင္တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔မွ အႏုိင္ရ"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၉ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေန႔လည္ ၁ နာရီ ၃၇ မိနစ္

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ သံတြဲခ႐ိုင္ တစ္ခုလုံးတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က အႏိုင္ရရွိသြားသည္ဟု အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔မွ သံတြဲခ႐ိုင္ ဥကၠ႒ ဦး၀င္းေအာင္က မဇၩိမကိုေျပာသည္။

"ကြၽန္ေတာ္တို႔ သံတြဲခ႐ိုင္မွာေတာ့ လႊတ္ေတာ္သုံးရပ္လုံးမွာ အႏိုင္ရတဲ႔ ကိန္းဂဏန္ကေတာ့ အခုထိ အတိအက် ကြၽန္ေတာ္ စာရင္းမရေသးဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၆ေနရာလုံးမွာ မဲ ၁၇၀၀ေလာက္ကြာနဲ႔ အႏိုင္ရတယ္"ဟု ၎ကေျပာသည္။

သံတြဲခရိုင္တြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ (၁)ေနရာကို NLD ပါတီမွ USDPထက္ မဲ ေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ကြာၿပီး အႏိုင္ရရွိထားသည္ဟု ဦးဝင္းေအာင္ကေျပာသည္။

သံတြဲခ႐ိုင္အတြင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ (၁)ေနရာ၊ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ (၃) ေနရာ ႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၆)ေနရာကို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီမွ ေနရာအားလုံးတြင္ အႏိုင္ရရွိသြားသည္။

"စစ္ကုိင္းတုိင္း ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲရလဒ္"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၉ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီ ၅၉ မိနစ္

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ယင္းမာပင္ျမိဳ႕နယ္ မဲေရတြက္မႈ ရလဒ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

NLD - 54996

USDP - 14610

တစည - 1527

NDP - 1598

လူ႔ေဘာင္သစ္ - 926

ပယ္မဲ - 7212

တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ (၁)

NLD - 30093

USDP - 7065

တစည - 964

NDP - 0

လူ႔ေဘာင္သစ္ - 0

ပယ္မဲ - 2778

တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ (၂)

NLD - 26352၊

USDP - 7594၊

တစည - 868၊

လူ႔ေဘာင္ - 0၊

NDP - 1162၊

ပယ္မဲ - 3316

"ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေနရာမွာ လယ္/ဆည္၀န္ႀကီး ဦးျမင့္လိႈင္ အေရးနိမ့္"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၉ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီ ၄၉ မိနစ္

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာက ဝင္ၿပိဳင္တဲ့ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးဝန္ႀကီး ဦးျမင့္လိႈင္က NLD ပါတီကို အေရးနိမ့္ခဲ့ရပါတယ္။

ႏုိဝင္ဘာ ၉ရက္ နံနက္ ၁၁နာရီခြဲအခ်ိန္ ရရွိတဲ့ စာရင္းအရ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္က မဲ႐ံု ၁၅႐ံုရွိတဲ့အနက္ ၁၂႐ံု ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ၿပီး NLD ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္႔ဇင္ထြန္းက အႏုိင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

"NLD က မႏၱေလးမွာ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၀ ၿမိဳ႕နယ္ အႏုိင္ရရွိထား"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၉ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မနက္ ၁၂ နာရီ ၃၉ မိနစ္

မႏၱေလးမွာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ၿမိဳ႕နယ္ ၁၀ ၿမိဳ႕နယ္ အႏုိင္ရရွိထားၿပီလို႔ ႏုိဝင္ဘာ ၉ရက္ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီခြဲမွာ သိရပါတယ္။

ျပင္ဦးလြင္၊ စဥ့္ကူး၊ ဝမ္းတြင္း၊ ေညာင္ဦး၊ မလိုင္၊ မိုးကုတ္၊ ငဇြန္၊ ခ်မ္းျမသာစည္၊ အမရပူရ၊ ႏြားထုိးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ၁၀ခုမွာ အႏုိင္ရရွိထားတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ၿမိ႕နယ္ ေကာ္မရွင္ အသီးသီးရဲ႕ ရလာဒ္ကို အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD တိုင္းေအာင္ႏုိင္ေရးဥကၠ႒ ဦးေရႊလွ က ေျပာပါတယ္။

"စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ ၂ အတြက္ စစ္ကိုင္းတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသာေအးမဲျပတ္ရံႈး"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၉ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မနက္ ၁၁ နာရီ ၅၆ မိနစ္

စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ ၂ အတြက္ စစ္ကိုင္းတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသာေအးမဲျပတ္ရံႈးနိမ့္သြားခဲ့သည္။ မဲေရတြက္မႈမ်ားအရ NLD ၅၀၇၇၄ မဲ ၊ USDP ၁၇၇၃၄ မဲ ျဖင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေဇလင္းေမာင္က အႏိုင္ရရွိသြားခဲ့သည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မံုရြာတြင္မူ မဲ႐ံုေပါင္း ၁၅၈ ႐ံုမွ မဲရလဒ္အရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ NLD ပါတီက ၁၆၇၈၆၅ မဲ ျဖင့္ အႏုိင္ရရွိသြားခဲ့ၿပီး USDP က ၂၄၂၄၆ မဲ ၊ တစည ပါတီက ၂၉၅၂ မဲ မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမား တိုးတက္ေရးပါတီက ၁၅၆၄ တုိ႔ရရွိသြားခဲ့သည္။

"ေနျပည္ေတာ္ ဇမၺဴသီရိတြင္NLD မွ ဦးၿဖိဳးေဇယ်ာေသာ္အႏုိင္ရ"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၉ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မနက္ ၁၁ နာရီ ၄၄ မိနစ္

ေနျပည္ေတာ္ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဦးၿဖိဳးေဇယ်ာေသာ္က အႏိုင္ရရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။ ႏိုဝင္လာ ၉ရက္ မနက္ ၁၁နာရီ စာရင္းအရ NLD က ၂၃,၆၂၄ ၊ ၾက႕ံခိုင္ေရးပါတီက ၂၀,၉၂၂ ၊ တ.စ.ည က ၉၉၈မဲ ႏွင့္ NDF ပါတီက ၅၈၄မဲ အသီးသီး ရရွိထားသည္။

"လားရိႈးတြင္ ႀကိဳတင္မဲကိစၥ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ လုပ္မည္"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၉ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မနက္ ၁၁ နာရီ ၃၇ မိနစ္

လား႐ိႈးၿမိဳ႕တြင္ ႏုိဝင္ဘာ ၉ရက္ ေန႔လည္ ၁နာရီ၌ ႀကိဳတင္မဲကိစၥ၊ မဲမသမာမႈ ကိစၥအတြက္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ႀကိဳတင္မဲ ႏွင့္ တပ္မဲအမ်ားစုက ၾကံ့ခုိင္ေရးပါတီ၏ မဲမ်ားျဖစ္ေနသည္ဟု လား႐ိႈးတြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ မဇၩိမအယ္ဒီတာ မေအးသက္က သတင္းေပးပို႔သည္။

"ေဒါပုံၿမိဳ႕နယ္မွာ ၇၈ ရာခုိင္ႏႈန္းအသာနဲ႔ NLD ႏုိင္"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၉ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မနက္ ၁၁ နာရီ ၁၂ မိနစ္

ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္မွာ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က လႊတ္ေတာ္ သံုးရပ္လံုးမွာ ၇၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအသာနဲ႔ အႏုိင္ရတယ္လို႔ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္က ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ရရွိတဲ့ မဲေတြကေတာ့ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ အတြက္ ၁၀၅၄၇ မဲ ၊ အမ်ဳိးသားလြတ္ေတာ္အတြက္ ၁၀၅၃၃ မဲနဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အတြက္ကေတာ့ ၁၀၃၇၁ မဲ ျဖစ္ပါတယ္။

"ႀကိဳတင္မဲ ၃၈၀၀ ျဖင့္ ေဒါက္တာစုိင္းေမာက္ခမ္း လားရႈိးတြင္ အသာစီးရေန"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၉ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မနက္ ၁၁ နာရီ ၁၀ မိနစ္

လက္ရွိမွာ လား႐ိႈးၿမိဳ႕ရဲ႕ ႀကိဳတင္မဲရလဒ္က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေနရာအတြက္ ၾကံ့ခုိင္ေရးပါတီကို ကိုယ္စားျပဳၿပိဳင္တဲ့ ဒုသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းက ၃၈၀၀ ရရွိထားပါတယ္။ NLDကေတာ့ ၇၃မဲသာ ရရွိထားပါတယ္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ေနရာအတြက္ေတာ့ ၾကံ့ခုိင္ေရးပါတီက ၃၇၉၅မဲ၊ NLD ပါတီက ၈၇မဲ ရရွိထားကာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေနရာအတြက္ ၾကံ့ခုိင္ေရးပါတီက ၂၇၈၂မဲ နဲ႔ NLD ပါတီက ၅၅မဲ ရရွိထားပါတယ္။ ခုိင္လံုမဲ အေရအတြက္ကိုေတာ့ မသိရွိရေသးပါဘူး။

#Election News Live: "ႀကိဳတင္မဲ ၃၈၀၀ ျဖင့္ ေဒါက္တာစုိင္းေမာက္ခမ္း လားရႈိးတြင္ အသာစီးရေန"…………………………………………………………………………လက္ရွိမွာ လား႐ိႈးၿမိဳ႕ရဲ႕ ႀကိဳတင္မဲရလဒ္က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေနရာအတြက္ ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီကို ကိုယ္စားျပဳၿပိဳင္တဲ့ ဒုသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းက ၃၈၀၀ ရရွိထားပါတယ္။ NLDကေတာ့ ၇၃မဲသာ ရရွိထားပါတယ္။အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ေနရာအတြက္ေတာ့ ၾကံ့ခုိင္ေရးပါတီက ၃၇၉၅မဲ၊ NLD ပါတီက ၈၇မဲ ရရွိထားကာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေနရာအတြက္ ၾကံ့ခုိင္ေရးပါတီက ၂၇၈၂မဲ နဲ႔ NLD ပါတီက ၅၅မဲ ရရွိထားပါတယ္။ ခုိင္လံုမဲ အေရအတြက္ကိုေတာ့ မသိရွိရေသးပါဘူး။

Posted by Mizzima - News in Burmese on Sunday, November 8, 2015

"ျမစ္ႀကီးနားမွာ ႀကိဳတင္မဲေတြ ေရတြက္ေနဆဲ"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၉ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မနက္ ၁၀ နာရီ ၃၇ မိနစ္

ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ျပည္သူ႕၀န္ေဆာင္မႈ႐ုံးမွာ ႏိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္ မနက္ ၈ နာရီခြဲခ်ိန္အထိ ႀကိဳတင္မဲေတြ ေရတြက္ေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး မဲလက္မွတ္ေတြမွာ ခဲတံ၊ ေဘာပင္ေတြနဲ႔ အမွန္ျခစ္ထားတာေၾကာင့္ သံသယရွိတယ္လုိ႔ NLD ပါတီရဲ႕ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္က ေျပာပါတယ္။

“ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ႀကိဳတင္မဲေတြ အမွန္ျခစ္တဲ့ဟာေတြ တင္ထားတာ။ အခုု က်ေနာ္ေမးလုုိက္ေတာ့ ႏုိဝင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ေနာက္ပုုိင္း ထည့္တဲ့မဲေတြ အကုုန္လံုုးက တံဆိပ္တံုုးနဲ႔ ျဖစ္ရမယ္ဆုုိတာေတာ့ အၿငင္းပြားေနတာ ၾကားတယ္။ အဲဒါ ကြၽန္ေတာ္ၾကည့္လုုိက္ေတာ့ အမွန္ျခစ္ေနတယ္။ မဲလက္မွတ္ေတြက ခဲတံ၊ ေဘာပင္ေတြနဲ႔ အမွတ္ျခစ္တဲ့ဟာ အဲဒီတစ္ခ်က္ေတာ့ တစ္မ်ဳိးျဖစ္ေနတယ္။ ေနာက္ၿပီး တပ္က ႀကိဳတင္မဲေတြ မယူရေသးဘူး။

ႏုိဝင္ဘာ ၈ရက္ ညသန္းေကာင္ယံကလည္း ႀကိဳတင္မဲ ၁၅,၀၀၀ေက်ာ္ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး အဲ့ဒီ့မဲေတြဟာ ၾကံ့ခုိင္ေရးပါတီအတြက္ မဲေတြျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါေတြဟာ ညသန္းေကာင္ယံအခ်ိန္မွ ေရာက္လာတာျဖစ္လို႔ ဥပေဒနဲ႔ မညီတာေၾကာင့္ ပယ္ဖ်က္ထားတယ္လို႔ သတင္းထြက္ေပၚေနပါတယ္။ မဇၩိမကေတာ့ သီးျခား အတည္မျပဳႏုိင္ေသးပါဘူး။

"ပဲခူးတုိင္း ဇီးကုန္းမွာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ အသာစီးရ"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၉ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မနက္ ၁၀ နာရီ ၂၃ မိနစ္

ပဲခူးတုိင္း၊ ဇီးကုန္းၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေပၚ(၅)ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စု (၂၉) နဲ႔ ေက်းရြာေပါင္း(၁၃၂)ရိွၿပီး မဲေပးခြင့္ရိွသူ (၅၃,၀၇၆)ဦးရိွရာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေနရာအတြက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ (၂၄,၉၅၂)မဲ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ (၁၄,၅၂၁) ရရွိထားပါတယ္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ေနရာအတြက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ (၂၃,၈၃၅)၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ (၁၅,၇၃၆)၊ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္(၁)မွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးမွ (၁၂,၇၃၅)၊ အမ်ိဳးသာဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္(၈,၀၁၆)၊ တိုင္း(၂)တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး (၁၁,၃၀၉)၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(၇,၄၇၇) အသီးသီးရရိွေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေအာင္ႏိုင္ေရး အဖြဲ႔႕၏ စာရင္းေတြအရ သိရပါတယ္။

ဇီးကုန္းၿမိဳ႕နယ္မွာ မဲရံု(၅၁)ရိွၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာင္မ႐ွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရေသးတာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလာဒ္ကို မထုတ္ျပန္ႏုိင္ေသးဘူးလို႔ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မ႐ွင္ ဥကၠ႒က ေျပာပါတယ္။

"အမ္းၿမိဳ႕နယ္ႀကိဳတင္မဲစာရင္းတြင္ မဲဆႏၵနယ္(၁)ႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္(၂) ကြာျခားခ်က္မွာ တရားမ်ွတမႈမရွိေၾကာင္း ေဒၚခင္လွရီေျပာ"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၉ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မနက္ ၁၀ နာရီ ၁၄ မိနစ္

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ (၁) ႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္ (၂)တုိိ႔၏ ႀကိဳတင္မဲစာရင္း မ်ားစြာကြာျခားေနျခင္းမွာ ရယ္စရာတစ္ခုျဖစ္ေနၿပီး မိမိတုိ႔ အေနျဖင့္ အျခားမိတ္ဖက္ပါတီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ကန္႔ကြက္သြားမည္ဟု ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္း ေဒၚခင္လွရီကေျပာသည္။

အမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဲဆႏၵနယ္(၂)ခု၏ ႀကိဳတင္မဲ ကြာျခားခ်က္မွာ ၁၀ ဆ ေက်ာ္မက ရွိေနၿပီး အမွတ္(၁)မဲဆႏၵနယ္တြင္ ျပည္သူ႔လႊေတာ္၌ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ မဲေပါင္း ၈၀၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီမွ ၁၅ မဲႏွင့္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ ၁၄၅၉ မဲရရွိကာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အဆင့္၌ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ မဲေပါင္း ၈၅ မဲ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီမွ ၁၆ မဲႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ၁၄၉၇ မဲခန္႔ရွိၿပီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ ၈ မဲ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီမွ ၂၃ မဲႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ၁၄၆၁ မဲမ်ားရရွိေနသည္။

"ဆႏၵမဲစာရင္း ပံုစံ (၁၉)ကို တၿပိဳင္တည္းကပ္ရန္ ေကာ္မရွင္ထံ NLD စာပို႔"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၉ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မနက္ ၉ နာရီ ၄၆ မိနစ္

မဲစာရင္း ရလာဒ္ေတြကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က အတည္ျပဳၿပီးမွသာ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္ေထာင္စု ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲေတြမွာ ကပ္ရမယ္လို႔ ညႊန္ၾကားခ်က္ထြက္တယ္လုိ႔ ၾကားသိရတဲ့အတြက္ ဒီကိစၥဟာ ဥပေဒနဲ႔ မကိုက္ညီတာေၾကာင့္ ဒီညႊန္ၾကားခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ေပးဖုိ႔အတြက္ NLDက ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကို ဒီမနက္ပဲ စာပို႔လိုက္ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ ၆၇ (ခ)အရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ ရရွိထားတဲ့ ဆႏၵမဲစာရင္း ပံုစံ (၁၉)ကို အမ်ားျပည္သူေရွ႕ေမွာက္မွာ စာရင္းျပဳစာၿပီး သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲ သို႔မဟုတ္ ခ႐ိုင္ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲကို ေပးၿပီး တစ္ေစာင္ကို လက္ခံအျဖစ္ သိမ္းထားၿပီး တစ္ေစာင္ကို မိမိ႐ံုးမွာ ကပ္ထားရမယ္လို႔ ျပဌာန္းထားတာပါ။

"ရခုိင္ျပည္နယ္ အမ္းၿမိဳ႕ မဲဆႏၵနယ္ ၁ မဲရုံမ်ားအတြက္ NLD အသာစီးရေန"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၉ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မနက္ ၉ နာရီ ၈ မိနစ္

ရခုိင္ျပည္နယ္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္မွာ ႏုိဝင္ဘာ ၉ရက္ နံနက္ ၂နာရီအထိ မဲရလဒ္ကေတာ့ မဲဆႏၵနယ္ ၁ မွာရွိတဲ့ မဲ႐ံု ၁၅႐ံုအတြက္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD)က အသာစီးရေနပါတယ္။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေနရာအတြက္ NLDပါတီက ၁၃၂၄မဲ၊ ၾကံ့ခုိင္ေရးပါတီက ၁၃၅၀ မဲ နဲ႔ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီက ၇၅၀မဲျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ေနရာအတြက္မူ NLD ပါတီက ၁၆၂၉မဲ၊ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီက ၁၁၀၄မဲ၊ ၾကံ့ခုိင္ေရးပါတီက ၁၄၆၁ မဲ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေနရာအတြက္ကိုေတာ့ NLD ပါတီက ၁၄၀၆မဲ၊ ၾကံ့ခုိင္ေရးက ၁၃၁၀မဲ နဲ႔ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီက ၆၅၆မဲ ရရွိထားပါတယ္။

အမ္းၿမိဳ႕နယ္အလယ္ကြ်န္းေက်းရြာ မဲရံု၊မဲေပးေနသူ တစ္ဦး။ (ဓာတ္ပံု - DMG)

"ႀကိဳတင္မဲငါးေထာင္ေရာက္သည္ဟု စာရင္းထြက္ေသာ္လည္းအမွန္တကယ္စစ္ေဆးသည့္အခါ တစ္ေထာင္ေက်ာ္သာရွိေန"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၉ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မနက္ ၉ နာရီ ၂ မိနစ္

လိြဳင္ေကာ္ မဲဆႏၵနယ္တြင္ ယမန္ေန႔ညက ႀကိဳတင္မဲ ငါးေထာင္ေက်ာ္ ထပ္မံေရာက္ရွိလာဦးမည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔ (ႏုိ၀င္ဘာ ၉ ရက္) နံနက္ ၄ နာရီအခ်ိန္အထိ ႀကိဳတင္မဲ ၁၃၀၈ ဦးသာ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

မ်ားျပားလွေသာ ႀကိဳတင္မဲမ်ား ေရာက္ရွိလာမည္ဆုိသည္မွာ အျငင္းပြားစရာ ျဖစ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး "ေရာက္လာႏုိင္ေျခရွိသည္" ဆုိသည့္စကားႏွင့္ပင္ အဆုံးသတ္ သြားခဲ့သည္ဟု NLD ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္ ကုိသားေလးက ေျပာသည္။

"ေျမာင္းျမၿမိဳ႕ မဲရလဒ္အေျခအေန"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၉ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မနက္ ၈ နာရီ ၄၄ မိနစ္

ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေနရာအတြက္ မဲရံု ၃၀၁ ရံု အနက္ ၂၇၈ ရံု ေရတြက္အၿပီး ရလဒ္ကေတာ့ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ၇၅၇၇၂ မဲရေနၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကေတာ့ ၅၈၄၇၇ မဲရရွိထားပါတယ္။ မဲကြာျခားခ်က္ ၁၇၂၉၅ မဲအကြာနဲ႔ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အမတ္ေလာင္းက ဦးေဆာင္ေနပါတယ္။

ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္မွာ မဲေပးခြင့္႐ွိသူေပါင္း ၂၀၅၀၀၀ ဦးရွိပါတယ္။ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ရဲ႕ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကေတာ့ ေဒါက္တာ စိုးမုိးသူျဖစ္ၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရဲ႕ အမတ္ေလာင္းကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးတင့္ဆန္းျဖစ္ပါတယ္။

"ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဲရလဒ္ စာရင္း ယေန႔ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ကပ္မည္"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၈ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မနက္ ၉ နာရီ ၃၆ မိနစ္

ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္မွာေတာ့ မဲစာရင္းေတြကို ႏို၀င္ဘာ ၉ ရက္ မနက္ ၉ နာရီမွပဲ ကပ္မွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လက္႐ွိမွာေတာ့ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ရဲ႕ လြတ္ေတာ္သံုးရပ္လံုးမွာ NLD ပါတီက အသာစီးရေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

မဲေတြကို ႏို၀င္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ ညေန ၄ နာရီ မဲရံုပိတ္ခ်ိန္ကေန မဲေတြကို စတင္ေရတြက္ခဲ့ေပမယ့္ အခု ႏို၀င္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔ မနက္ ၆ နာရီ ၂၀ မိနစ္အထိ မဲစာရင္းေတြကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္ျခင္း မ႐ွိေသးတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက ဦးေရႊမန္းဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ ပဲခူးတိုင္း ကၫြတ္ကြင္း မဲဆႏၵနယ္မွာ မီးျပတ္ေနတာေၾကာင့္ အခုလို ေအာက္လင္းမီးေရာင္ေအာက္မွာ မဲေရတြက္ေနတာကို ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မဇၩိမ သတင္းေထာက္ သက္ကို ေပးပို႔ထားပါတယ္။

Posted by Mizzima - News in Burmese on Sunday, November 8, 2015

"ကယားျပည္နယ္ ေမာ္ခ်ီးေက်းရြာအုပ္စု ၁၆ရပ္ကြက္ မူလတန္းေက်ာင္း မဲရံုအမွတ္ ၁ အေျခအေန"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၈ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ည ၁၀ နာရီ ၄၇ မိနစ္

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္

ဦးရဲထြဋ္တင္ ( ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ) - ဆႏၵမဲ ၂၆၁ မဲ + ႀကိဳတင္မဲ ၆၀မဲ = ၃၂၁ မဲ

ေဒၚနန္းေထြးသူ (NLD) - ဆႏၵမဲ ၁၉၁ မဲ + ႀကိဳတင္မဲ ၃၈မဲ = ၂၂၉ မဲ

ဦးစုိင္းလုံေပါင္ (SNDP) - ဆႏၵမဲ ၆ မဲ + ႀကိဳတင္မဲ မရွိ = ၆ မဲ

ေဒၚေနာ္လူးဒီ(လူမ်ိဳးေပါင္းစုံဒီမုိကေရစီပါတီ) - ဆႏၵမဲ ၂၈ မဲ + ႀကိဳတင္မဲ ၉ မဲ = ၃၇ မဲ

ဦးစုိင္းေရႊထြန္း(တ.စ.ည ပါတီ) - ဆႏၵမဲ ၉ မဲ + ႀကိဳတင္မဲ ၃ မဲ = ၁၂ မဲ

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္

ဦးေစာကုိဒီ (ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ) - ဆႏၵမဲ ၂၄၆ မဲ+ ႀကိဳတင္မဲ ၅၇ မဲ = ၃၀၃မဲ

ဦးရန္ႏုိင္ေဆြ (NLD) - ဆႏၵမဲ ၂၁၁ မဲ + ႀကိဳတင္မဲ ၄၁ မဲ = ၂၅၂မဲ

ေဒၚေနာ္သထီးေဖာ(လူမ်ိဳးေပါင္းစုံဒီမုိကေရစီပါတီ) - ဆႏၵမဲ ၃၆ မဲ + ႀကိဳတင္မဲ ၇ မဲ = ၄၃ မဲ

ဦးေစာညြန္႔ထူး(တ.စ.ည ပါတီ) - ဆႏၵမဲ ၂၆ မဲ + ႀကိဳတင္မဲ ၄ မဲ = ၃၀ မဲ

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္

ဦးလွေမာင္ (ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ) - ဆႏၵမဲ ၂၅၆မဲ + ႀကိဳတင္မဲ ၅၇ မဲ = ၃၁၃ မဲ

ေဒၚေနာ္ျမေစး (NLD) - ဆႏၵမဲ ၂၀၆ မဲ+ ႀကိဳတင္မဲ ၃၉ မဲ = ၂၄၅မဲ

ဦးေစာကီးအုိ(ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ) - ဆႏၵမဲ ၄၇ မဲ + ႀကိဳတင္မဲ ၁၃ မဲ = ၆၀ မဲ

ဦးေစာေရႊေလး(တ.စ.ည ပါတီ) - ဆႏၵမဲ ၉ မဲ + ႀကိဳတင္မဲ ၃ မဲ = ၁၂ မဲ

"မြန္ျပည္နယ္၊ က်ဳိက္ထိုၿမိဳ႕၊ ေဇယ်ာမြန္ရပ္ကြက္၊ မဲရံုအမွတ္(၂)မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၈ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ည ၁၀ နာရီ ၈ မိနစ္

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

ဆႏၵမဲ ၅၂၅မဲ + ႀကိဳတင္မဲ၂၆မဲ = စုစုေပါင္း ၅၅၁မဲ

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုပါတီ

ဆႏၵမဲ ၁မဲ + ႀကိဳတင္မဲ ၁မဲ = စုစုေပါင္း ၂ မဲ

အမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီ

ဆႏၵမဲ ၃မဲ + ႀကိဳတင္မဲ ၁မဲ = စုစုေပါင္း ၄ မဲ

တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးပါတီ

ဆႏၵမဲ ၁၇မဲ + ႀကိဳတင္မဲ ၁မဲ = စုစုေပါင္း ၁၈ မဲ

ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးပါတီ

ဆႏၵမဲ ၁၈၉မဲ + ႀကိဳတင္မဲ ၁၇မဲ = စုစုေပါင္း ၂၀၆ မဲ

မြန္အမ်ဳိးသားပါတီ္

ဆႏၵမဲ ၂၂မဲ ၊ + ႀကိဳတင္မဲ ၅မဲ = စုစုေပါင္း ၆၀မဲ

ပယ္မဲ - ၅၅မဲ

"ဗဟန္း ေရတာရွည္ ရပ္ကြက္ မဲ႐ံု အမွတ္ (၁) ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၈ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ည ၉ နာရီ ၄၁ မိနစ္

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ - ဦးထြန္းျမင့္ - ဆႏၵမဲ - ၅၅၇မဲ၊ ႀကိဳတင္မဲ - ၆၈မဲ၊ ေပါင္း - ၆၂၅မဲ

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးနဲ႕ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးပါတီ- ေဒါက္တာရဲေအာင္ ဆႏၵမဲ - ၆၂မဲ၊ ႀကိဳတင္မဲ - ၈မဲ၊ ေပါင္း- ၇၀မဲ

တစ္သီးပုဂၢလ- ေဒၚညိဳညိဳသင္း - ဆႏၵမဲ ၈၄မဲ၊ ႀကိဳတင္မဲ-၃၆မဲ၊ ေပါင္း- ၁၂၀

တစ္သီးပုဂၢလ - ဦးတင္ထြန္း - ဆႏၵမဲ-၀၊ ႀကိဳတင္မဲ ၀၊ ေပါင္း - ၀

အမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ - ဦးသက္ညြန္႕ဦး- ဆႏၵမဲ- ၃မဲ၊ ႀကိဳတင္မဲ -၀၊ ေပါင္း ၃မဲ

"စစ္ကုိင္းတုိင္း ပုလဲတြင္ မဲရုံ ၆၁ ရံု ေရတြက္ၿပီးသည့္ အေျခအေန"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၈ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ည ၉ နာရီ ၃၂ မိနစ္

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ပုလဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဲရံု ၆၁ ရံု မဲေရတြက္ျပီးရာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ NLD ၂၅၈၃၅၊ USDP ၉၁၇၀ မဲရရွိထားၿပီျဖစ္သည္။

"အမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ရွစ္ဆယ္ရာႏွဳန္းခန္႔ အႏိုင္ရႏိုင္ေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းေျပာ"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၈ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ည ၉ နာရီ ၂၈ မိနစ္

ရခိုင္ျပည္နယ္အမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသည့္ပါတီမ်ားထဲတြင္လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္လံုး၌ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ၈၀ ရာႏွဳန္းခန္႔အႏိုင္ရႏုိင္ေၾကာင္း အမ္းၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းကေျပာသည္။

အမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၊ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၊ခ်င္းဒီမိုကေရစီအခ်ဳပ္ပါတီ၊အရႈိခ်င္းပါတီ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုး ညီညြတ္ေရးပါတီ၊ခ်င္းဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ရခိုင္အမ်ိဳး သားအင္အားစု ပါတီစသည့္ ပါတီရွစ္ခုမွကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္လ်က္ရွိကာ အမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ၿပိဳင္ဘက္ပါတီမွာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဦးေမာင္ေမာင္အုန္း ေျပာသည္။ဲ

"ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲ႐ံုအမွတ္ ၃၂ လက္ရွိ အေျခအေန"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၈ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ည ၉ နာရီ ၂၃ မိနစ္

ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ရဲ႕ မဲရုံအမွတ္ ၃၂ မွာေတာ့ ယေန႔ ည ၉နာရီအခ်ိန္အထိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ မဲေရတြက္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး

NLD ပါတီက ၇၂၃ နဲ႔ ႀကိဳမဲ ၃၁မဲ စုစုေပါင္း ၇၅၄မဲ

ႀက့ံခုိင္ေရးပါတီကေတာ့ ၂၄၀ မဲနဲ႔ ႀကိဳတင္မဲ ၄၀ စုစုေပါင္း ၂၈၀ မဲ

ေတာင္သူလယ္သမား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက ၇မဲ ရရွိထားပါတယ္။

ပယ္မဲကေတာ့ ၂၄မဲ ရွိခဲ့ပါတယ္။

"ျပင္ဦးလြင္ ရပ္ကြက္ႀကီး ၃ မဲရုံအမွတ္ ၁ စာရင္း"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၈ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ည ၉ နာရီ ၀၀ မိနစ္

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ကြက္ႀကီး ၃ မဲရံုအမွတ္ ၁ တြင္ မဲေရတြက္မႈစာရင္းမွာ

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ NLD 536၊ USDP 224 ။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ NLD 527 ၊USDP 214 ။

တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ NLD 536 ၊USDP 217။

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ေက်ာက္ေတာ္တြင္ ႀကိဳတင္မဲအရ ANP ႏွင့္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီတုိ႔ အေျခအေနေကာင္း

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၈ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ည ၈ နာရီ ၄၀ မိနစ္

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ယေန႔ညေန ၅ နာရီ ႀကိဳတင္မဲဲေရတြက္မႈအရ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ANP ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီတို႔ အေျခအေနေကာင္းေနေၾကာင္း မဲစာရင္းေရတြက္မႈသြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့သည့္ ၿမိဳအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေဒၚစံမညိဳက မဇၥ်ိမသို႔ေျပာသည္။

ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္ေတာ္ရပ္ အမွတ္ (၂) မဲရံု ႀကိဳတင္မဲစာရင္းေရတြက္ရာတြင္ ANP ပါတီက မဲအမ်ားဆံုးျဖင့္ အသာစီးရခဲ့ၿပီး၊ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ခြဲရံုး၌ ေရတြက္သည့္ ႀကိဳတင္မဲမွာ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီက အသာစီးရခဲ့သည္ဟု အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းျဖစ္သူ ၎ကဆိုသည္။

ေရးၿမိဳ႕နယ္တြင္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ အေျခအေနေကာင္း

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၈ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ည ၈ နာရီ ၃၇ မိနစ္

မြန္ျပည္နယ္၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဒူးယားေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ အန္ဒင္ေက်းရြာအုပ္စုတို႔တြင္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီမွ မဲအသာျဖင့္ အေျခအေနေကာင္းလွ်က္ရွိသည္ဟု ယင္းပါတီအတြင္းေရးမွဴး ႏိုင္စိုးျမင့္က မဇၥ်ိမသို႔ ဆက္သြယ္ေျပာၾကားသည္။

ဒူးယားေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ (၁၈၅၀) မဲ၊ NLD (၁၀၈) မဲ၊ ႀကံ့ခိုင္ေရး (၅၆) မဲ၊ မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ (၁၃၅) မဲ၊ (ပယ္မဲ ၃၀၀ ေက်ာ္) ရရွိခဲ့သည္။

အန္ဒင္ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ (၁၈၀၀) မဲ၊ NLD (၃၀) မဲ၊ ႀကံ့ခိုင္ေရး (၁၀) မဲရရွိေနၿပီးဆက္လက္ေရတြက္ေန သည္ဟုသိရ သည္။

ျဖဴးမဲရံု ၂၀တြင္ ဦးေရႊမန္းထက္ NLD ဦးေဆာင္ေနဟုဆို

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၈ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ည ၈ နာရီ ၃၂ မိနစ္

ျဖဴးၿမိဳ႔နယ္ မဲရံုေပါင္း ၂၀၏ ရလဒ္အရ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ဦးသန္းညႊန္႔က အသာရရိွေနၿပီး၊ သူရဦးေရႊမန္းက အေနာက္ကေနလိုက္ေနသည္ ဟုျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ NLD ရံုးမွ တစ္ဆင့္ သိရသည္။

"ကြ်န္မတို႔ အခု မဲရံု ၂၀ကရလဒ္ေတြကိုၾကည့္ရင္ NLD က အသာရေနပါတယ္။ မဲျပတ္ပါတယ္။ မဲရံု ၂ဆိုရင္ NLD က ၁၀၁မဲရတယ္။ ဦးေရႊမန္းက ၁၇မဲပဲရတယ္။ တစ္ခ်ိဳဳဳ႕ေနရာမွာေတာ့ ဦးေရႊမန္းႏိုင္ေပမယ့္ ၂၇၆မဲ ကြ်န္မတို႔ရရင္ ဦးေရႊမန္းက ၃၀၀ရတယ္၊ အဲဒီေလာက္ပဲကြာတယ္။ က်န္တဲ့မဲအေရအတြက္ေတာ့မသိရေသးဘူး" ဟု ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ လူငယ္တာ၀န္ခံ မခင္ျမမူက ဆိုသည္။

မိုးကုတ္ၿမိဳ႕တြင္ မဲေပးခြင့္ရွိသူ သံုးပံုတစ္ပံုေက်ာ္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မဲ ေပးခြင့္မရ

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၈ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ည ၈ နာရီ ၂၉ မိနစ္

မႏၱေလးတိုင္း၊ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕တြင္ မဲေပးခြင့္ရွိသူ၏ သံုးပံုတစ္ပံုေက်ာ္မွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္စသည့္ ပံုမွန္မဲသံုးျပားသာထည့္ခဲ့ရၿပီး ရွမ္းတိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္အား မဲေပးခြင့္မရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကေျပာၾကားသည္။

မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ရွိ မဲရံု (၁၄၀) တြင္ မဲေပးႏိုင္သူ တစ္သိန္းသံုးေသာင္းေက်ာ္၏ သံုးပံုတစ္ပံုအေနျဖင့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္အား မဲေပးခြင့္မရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွမ္းတိုင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ ကန္႔ကြက္စာတင္ရန္ညႊန္ၾကားထားေသာ္လည္း မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးမ်ိဳးဇင္က အခ်ိန္မရေသာေၾကာင့္ မဲေပးခြင့္မရသူမ်ားအားလိုက္လံစံုစမ္းၿပီး မဲေပးခြင့္ျပန္ရေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးေနသည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

လိႈင္သာယာမွ မဲရလဒ္တခ်ိဳ႕

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၈ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ည ၈ နာရီ ၂၅ မိနစ္

(ရွမ္းေခ်ာင္းရပ္ကြက္ မဲရုံ ၇ )

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္

NLD ၈၅

USDP ၁၆

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

NLD ၉၁

USDP ၁၇

တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္

NLD ၉၂

USDP ၁၇

(၆ရပ္ကြက္ မဲ႐ုံ ၁၇)

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္

NLD ၁၀၁

USDP ၂၀

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

NLD ၁၀၀

USDP ၂၂

တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္

NLD ၁၀၁

USDP ၂၃

"ဟသၤာတၿမိဳ႕ မဲရုံ အမွတ္(၇) တြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေနရာအတြက္ ဦးခင္ေမာင္ရီကုိ ဦးေဌးဦး ရႈံးနိမ့္"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၈ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ည ၈ နာရီ ၁၄ မိနစ္

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ပူးတြဲဥကၠဌ ဦးေဌးဦး ၏ ရပ္ကြက္သားအမ်ားစုႏွင့္ ၎ကိုယ္တိုင္ မဲထည့္ခဲ႔ေသာ ဟသၤာတျမိဳ႕ အထက ၃ မဲရံု အမွတ္ ၇ တြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေနရာ၌ ဦးေဌးဦးမွ ဦးခင္ေမာင္ရီကို မဲအေရအတြက္ အျပတ္အသတ္ျဖင့္ ႐ံႈးနိမ့္သြားခဲ့သည္။ ဦးခင္ေမာင္ရီ (943) ဦးေဌးဦး (385)

ေနျပည္ေတာ္ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ မဲရံုအမွတ္ ၂၆

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၈ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ည ၈ နာရီ ၁၀ မိနစ္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဦးၿဖိဳးေဇယ်ာေသာ္ (NLD) - ၅၆၆ မဲ ဦးျမတ္ဟိန္း ( USDP ) - ၄၃၂ မဲ ဦးေက်ာ္ေအး (တစည) - ၁၅ မဲ ဦးေအာင္ခိုင္မိုး (NDF) - ၁၆ မဲ

ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ မဲရလာဒ္

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၈ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ည ၈ နာရီ ၅ မိနစ္

ေကာ့မွဴးၿမဳိ႕နယ္၊ နတ္စင္ကုန္းေက်းရြာ မဲရံု(၁)

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ NLD 541 USDP 24 ေခတ္သစ္ျပည္သူ့ပါတီ 2 အမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီ 5 ပယ္မဲ 10

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ NLD 518 USDP 34 ေတာင္သူလယ္သမားပါတီ 17 တစ္သီးပုဂၢလ 1 ပယ္မဲ 7

တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ NLD 537 USDP 33 ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ 3 ညီညြတ္ေသာေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ 2 ေတာင္သူလယ္သမားပါတီ 2 ပယ္မဲ 7

ႀကိဳတင္မဲ

NLD ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 20 အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ 16 တိုင္းေဒသႀကီး 21

USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 5 အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ 4 တိုင္းေဒသႀကီး 21

"စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ပုလဲမဲဆႏၵနယ္ရွိ မဲရုံ (၃၀) ေရတြက္ၿပီးသည့္ ရလဒ္"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၈ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ည ၇ နာရီ ၂၃ မိနစ္

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ပုလဲမဲဆႏၵနယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္/ေက်းရြာ စုစုေပါင္း မဲ႐ံု ၁၃၃ ႐ံုတြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အတြက္ မဲေရတြက္ရာ မဲ႐ံု ၃၀ အၿပီးတြင္ NLD ၇၉၄၉၊ USDP ၂၉၅၁၊ NDP ၃၅၊ ပယ္မဲ ၁၅၆၊ စုစုေပါင္း ၁၁၀၉၁ မဲ ျဖစ္ေနသည္။

"အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို ပန္ၾကားခ်က္"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၈ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ည ၇ နာရီ ၁၆ မိနစ္

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မဲစာရင္း ရလာဒ္ အၿပီးသတ္ ေရတြက္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးသည့္ အခ်ိန္တြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိေနရာကသာ မဲစာရင္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ ႏွင့္ အႏိုင္အ႐ံႈး ရလာဒ္ ထြက္ေပၚလာပါကလည္း တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ျဖင့္ အေျဖကို လက္ခံၾကရန္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD)က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

"သမ၀ါယမ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္း ၎၏ ဇာတိ ႏြယ္အင္းရြာ တြင္ NLD ကုိရႈံးနိမ့္"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၈ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ည ၇ နာရီ ၁၀ မိနစ္

သမဝါယမဝန္ႀကီး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ဆန္းဝင္ၿပိဳင္သည့္ ၎၏ဇာတိ ႏြယ္အင္းရြာတြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ၄၃၃ မဲ၊ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက ၃၁၁ မဲ ျဖင့္ NLD က အႏုိင္ရသြားခဲ့သည္။ယင္းမဲဆႏၵနယ္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာအတြက္ NLD မွ ေဒၚခင္စန္းလိႈင္ဝင္ၿပိဳင္ၿပီး အႏိုင္ရခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

"အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို ပန္ၾကားခ်က္"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၈ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ည ၇ နာရီ ၇ မိနစ္

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မဲစာရင္း ရလာဒ္ အၿပီးသတ္ ေရတြက္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးသည့္ အခ်ိန္တြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိေနရာကသာ မဲစာရင္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ ႏွင့္ အႏိုင္အ႐ံႈး ရလာဒ္ ထြက္ေပၚလာပါကလည္း တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ျဖင့္ အေျဖကို လက္ခံၾကရန္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD)က ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

"ဘားအံၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ႀကိဳတင္မဲပံုး အမ်ားစုမဲပိုလွ်ံမႈ မ်ားျဖစ္ေပၚေန"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၈ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ညေန ၆ နာရီ ၂၂ မိနစ္

ဘားအံၿမိဳ႔ေပၚရွိမဲရံုအမ်ားစုမွႀကိဳတင္မဲမ်ားမွာမဲပိုေနမႈမ်ားျဖစ္ပြားေနေႀကာင္းNLD/DPNSပါတီတို႔ကေျပာႀကားၿပီးမဲပိုမ်ားပါေနသည့္အတြက္ပယ္မဲျပဳလုပ္ေပးရန္ေတာင္းဆိုထားေႀကာင္းသိရသည္။

လက္ရွိအေနအထားအရၿမိဳင္ကေလးေက်းရြာမွာရွိတဲ့ စစ္ေျမျပင္အင္ဂ်င္နီယာတပ္ရင္းမဲပံုးမဲရံုအမွတ္၅ႏွင့္ ခမရ ၂၀၄ မဲ႐ုံအမွတ္၄ တို႔၏မဲပံုးမ်ားတြင္ စာရင္းေပါက္မဲ စာရင္းထက္ ပိုလွ်ံေနၿပီးဘားအံၿမိဳ႕အမွတ္၅ရပ္ကြက္မဲရံုအမွတ္၁တြင္ႀကိဳတင္မဲ၉၃မဲပိုေန ေႀကာင္းလူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီက ဦးေဇာ္ရဲထက္ ကေျပာသည္။

"သမၼတဦးသိန္းစိန္ မဲေပးသည့္ မဲရုံတြင္ မဲမ်ားစတင္ေရတြက္ေန"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၈ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ညေန ၆ နာရီ ၁၂ မိနစ္

သမၼတဦးသိန္းစိန္မဲေပးသည့္ ဇဗၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ေဇယ်သိဒၶိရပ္ကြက္၊ မဲ႐ံုအမွတ္ ၁ တြင္ မဲမ်ားေရတြက္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ မဲ႐ံုတြင္ ႀကိဳတင္မဲ ၇မဲမွာ မဲပံုးမွားထည့္ေသာေၾကာင့္ ပိုေနသည္ဟု ေကာ္မ႐ွင္မွ တာဝန္႐ွိသူက မဇၩိမကို အတည္ျပဳေျပာသည္။

#Election News Live: "သမၼတဦးသိန္းစိန္ မဲေပးသည့္ မဲရုံတြင္ မဲမ်ားစတင္ေရတြက္ေန"……………………………………………………………….သမၼတဦးသိန္းစိန္မဲေပးသည့္ ဇဗၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ေဇယ်သိဒၶိရပ္ကြက္၊ မဲ႐ံုအမွတ္ ၁ တြင္ မဲမ်ားေရတြက္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ မဲ႐ံုတြင္ ႀကိဳတင္မဲ ၇မဲမွာ မဲပံုးမွားထည့္ေသာေၾကာင့္ ပိုေနသည္ဟု ေကာ္မ႐ွင္မွ တာဝန္႐ွိသူက မဇၩိမကို အတည္ျပဳေျပာသည္။

Posted by Mizzima - News in Burmese on Sunday, November 8, 2015

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေကာ့မွဴးတြင္ ႏိုင္ၿပီ

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၈ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ညေန ၅ နာရီ ၄၃ မိနစ္

ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေနရာက ၀င္ၿပိဳင္သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေထာက္ခံမဲ ၁၆၅မဲရရိွၿပီး အႏိုင္ရရိွသြားၿပီဟု အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုျပန္ၾကားေရးမွ မဇၥ်ိမကိုေျဖၾကားသည္။

ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေနရာအျပင္ ယင္းၿမိဳ႕နယ္ပါ၀င္သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ေနရာလည္း အႏို္င္ရရိွသည္ဟု ဗဟိုျပန္ၾကားေရးမွသိရသည္။

ယင္းသို႔အႏိုင္ရရိွသည့္ သတင္းကို အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ေအာင္ႏိုင္ေရး လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာမွ ေပးပို႔အသိေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆိုသည္။ NLD က ေကာ့မွဴးၿမိဳ႔နယ္ပါ၀င္သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ ေထာက္ခံမဲ ၁၆၇မဲ၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးက ၉၄မဲႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေနရာအတြက္ NLD က ေထာက္ခံမဲ ၁၆၅မဲႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးက ၉၉ မဲရရိွကာ အႏို္င္ရခဲ့ၿပီး တုိင္းလႊတ္ေတ္ာအတြက္ကိုမူ အတိအက်မသိရေသးေပ။

"စစ္ေတြၿမိဳ႕ေပၚရွိ ပထမဆုံး မဲေရတြက္ၿပီးသည့္ မဲရုံတြင္ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီ အျပတ္အသတ္ အသာရ"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၈ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ညေန ၅ နာရီ ၃၂ မိနစ္

စစ္ေတြၿမိဳ႕ေပၚရွိ မဲရုံမ်ားအနက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရပ္ကြက္ မဲရုံအမွတ္(၁) တြင္ ပထမဆုံး မဲေရတြက္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီးေနာက္ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ ဦးေမာင္သိန္းခုိင္က ဆႏၵမဲ ၃၈၈ မဲ၊ ႀကိဳတင္မဲ ၁၇ မဲျဖင့္ အျပတ္အသတ္ ဦးေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ဦးေမာင္သိန္းခုိင္၏ ေနာက္တြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီမွ ေဒါက္တာ ေက်ာ့သာစိန္က ဆႏၵမဲ ၅၉ မဲ၊ ႀကိဳတင္မဲ ၈ မဲျဖင့္ ရပ္္တည္ႏုိင္ခဲ့သည္။

စစ္ကိုင္းတုိင္း ပုလဲၿမိဳ႕ ေမာင္းတုန္ရြာတြင္ NLD ရလဒ္ ဦးေဆာင္

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၈ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ညေန ၅ နာရီ ၂၉ မိနစ္

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ေဒၚခင္စန္းလိႈင္ ႏွင့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးမွ သမဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းတို႔ ဝင္ၿပိဳင္သည့္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး ပုလဲၿမိဳ႕နယ္၊ ေမာင္းတုန္ရြာတြင္ ႏုိဝင္ဘာ ၈ရက္ ညေန ၄နာရီခြဲခန္႔က မဲေရတြက္မႈ ၿပီးသြားၿပီျဖစ္ၿပီး အဆုိပါရြာရွိ မဲ႐ံုတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD)က ရလဒ္အသာျဖင့္ ဦးေဆာင္ေနသည္ဟု မဇၩိမ အလြတ္တန္းသတင္းေထာက္ မာန္ဇာေျမမြန္က သတင္းေပးပို႔သည္။

အဆုိပါ ရြာတြင္ မဲ႐ံုတစ္႐ံုသာ ထားရွိၿပီး မဲေပးခြင့္ရွိသူေပါင္း ၄၄၉ဦးရွိသည္။

"တစ္ႏုိင္ငံလုံးမွာ ရာခုိင္ႏႈန္း ၉၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးႏုိင္မည္ဟု ဦးေဌးဦးေျပာ"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၈ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ညေန ၄ နာရီ ၃၄ မိနစ္

ဟသၤာတမဲဆႏၵနယ္တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ တြဲဖက္ဥကၠ႒ ဦးေ႒းဦးက ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီအေနျဖင့္ ဟသၤာတၿမိဳ႕တြင္ ရာႏႈန္းျပည့္ ေအာင္ပြဲခံႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာျဖင့္ဆုိလွ်င္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၉၀ ေက်ာ္ျဖင့္ အႏုိင္ရလိမ့္မည္ဟု ေျပာဆုိလုိက္သည္။

"ဧရာ၀တီတုိင္းမွာ ရႈံးနိမ့္တယ္ဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ မရွိဘူး။ ရႈံးတာႏုိင္တာဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ ဘာမွ မဟုတ္ဘူး" ဟု ဦးေဌးဦးက ဆုိသည္။ ဦးေဌးဦး၏ ေျပာစကားအျပည့္အစုံကုိ ေအာက္ပါ ဗီဒီယုိဖုိင္တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

#Election News Live: "တစ္ႏုိင္ငံလုံးမွာ ရာခုိင္ႏႈန္း ၉၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးႏုိင္မည္ဟု ဦးေဌးဦးေျပာ"……………………………………………………………………………ဟသၤာတမဲဆႏၵနယ္တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ တြဲဖက္ဥကၠ႒ ဦးေ႒းဦးက ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီအေနျဖင့္ ဟသၤာတၿမိဳ႕တြင္ ရာႏႈန္းျပည့္ ေအာင္ပြဲခံႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာျဖင့္ဆုိလွ်င္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၉၀ ေက်ာ္ျဖင့္ အႏုိင္ရလိမ့္မည္ဟု ေျပာဆုိလုိက္သည္။"ဧရာ၀တီတုိင္းမွာ ရႈံးနိမ့္တယ္ဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ မရွိဘူး။ ရႈံးတာႏုိင္တာဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ ဘာမွ မဟုတ္ဘူး" ဟု ဦးေဌးဦးက ဆုိသည္။ဦးေဌးဦး၏ ေျပာစကားအျပည့္အစုံကုိ ေအာက္ပါ ဗီဒီယုိဖုိင္တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

Posted by Mizzima - News in Burmese on Sunday, November 8, 2015

"စစ္ေတြတြင္ ညေန ၄ နာရီထုိးခ်ိန္အထိ မဲေပးသူမ်ား ေစာင့္ဆုိင္းေနရဆဲ"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၈ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ညေန ၄ နာရီ ၂၀ မိနစ္

စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ လမၼေတာ္ေတာင္ ရပ္ကြက္ ဓမၼာရုံ တြင္ ညေန ၄နာရီအခ်ိန္ထိ မဲေပးမည့္သူမ်ားေစာင့္ဆုိင္းေနၾကရဆဲျဖစ္ၿပီး မဲရုံပိတ္ခ်ိန္ နီးကပ္လာသည္ႏွင့္အမွ် မဲမေပးရမည္ကုိ စုိးရိမ္လွ်က္ရွိၾကသည္။

"မဲရလဒ္မ်ားကုိ မနက္ျဖန္(ႏုိ၀င္ဘာ ၉ရက္) နံနက္ ၉ နာရီတြင္ စတင္ေၾကညာမည္"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၈ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ညေန ၃ နာရီ ၅၀ မိနစ္

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပည္သူမ်ားမွ မဲေပးခဲ့ၾကေသာ မဲရလဒ္မ်ားကို ႏိုဝင္ဘာ ၉ရက္ မနက္ ၉နာရီတြင္ စတင္ေၾကညာမည္ဟု မဲစာရင္းေၾကညာေရးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ကို အကူအညီေပးေနသည့္ IFES အဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

မဇၩိမ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွ ရလဒ္မ်ားကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ (UEC)တြင္ ႏုိဝင္ဘာ ၉ရက္ နံနက္ ၉နာရီမွ စတင္ၿပီး ေၾကညာသြားမည္ျဖစ္ကာ ႏုိဝင္ဘာ ၉ရက္မွ ၁၅ရက္ေန႔အထိ နံနက္ နာရီ၊ ေန႔လည္ ၁၂နာရီ၊ ညေန ၃နာရီ၊ ညေန ၆နာရီ၊ ည ၉နာရီ ႏွင့္ ည ၁၁နာရီတို႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ႐ံုးေရွ႕ရွိ LED Board တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

"ရပ္ကြက္အတြင္းေနထုိင္ျခင္းမရွိသည့္ လူတစ္ရာေက်ာ္ လာေရာက္မဲေပးသျဖင့္ ျပသနာျဖစ္"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၈ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေန႔လည္ ၂ နာရီ ၁၄ မိနစ္

မႏၲေလးတိုင္း မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ မဟာၿမိဳင္ ၁ ရပ္ကြက္ မဲရုံတြင္ အဆိုပါရပ္ကြက္အတြင္း ေနထိုင္ျခင္း မရွိသည့္ လူတစ္ရာေက်ာ္က ကားေျခာက္စီးျဖင့္ လာေရာက္မဲေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျပႆနာျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ကားေလးစီးနွင့္ လူတခ်ိဳ႕အား ဖမ္းမိ၍ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ၌ စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

"ရပ္ေက်းေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္က မဲျပားမ်ားကုိ မ႐ိုးမသားျပဳလုပ္သည္ဟုဆိုကာ တုိင္"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၈ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေန႔လည္ ၂ နာရီ ၁၀ မိနစ္

ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ ဘားကပ္ေက်းရြာ အထကေက်ာင္းတြင္ဖြင့္လွစ္ထားေသာ မဲရံုအမွတ္၁တြင္ ရပ္ေက်းေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ဆိုသူက အမွတ္အသားျပဳလုပ္ၿပီးေသာ မဲၿပားမ်ားကိုျပန္ျဖန္႔ႀကည့္ကာ ကိုယ္တိုင္မဲပံုးအတြင္းသို႕ထည့္ေပးေနေသာေႀကာင့္ေန႔လည္၁နာရီ၄၀ခ်ိန္တြင္ သက္ဆိုင္ရာမဲရံုမွဴးသို႔ လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီမွဗမာလူမ်ိဳးစုကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူဦးေဇာ္ရဲထက္မွတိုင္ႀကားထားသည္။

"ေဒါပံုတြင္ မဲေပးမႈ ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ျပီးစီး"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၈ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေန႔လည္ ၁ နာရီ ၃၃ မိနစ္

ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္ အေနျဖင့္ ယေန႔ နံနက္ ၁၁ အခ်ိန္တြင္ မဲဆႏၵရွင္အေရအတြက္ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ မဲေပးၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္ CPRCG အဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူ ကိုမင္းသူဇင္ ကေျပာသည္။ အဆိုပါၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဲဆႏၵရွင္ ၄၂၅၀၀ ရွိျပီး မဲရံုေပါင္း ၆၃ရံုရွိသည္။

"ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရုံးအတြင္းရွိ မဲရုံမ်ားသုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠဌ ဦးတင္ေအး လာေရာက္ၾကည့္ရႈ"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၈ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မနက္ ၁၁ နာရီ ၂၁ မိနစ္

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးအတြင္း ရွိမဲ႐ုံမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္သားမိသားစုဝင္မ်ား ဆႏၵမဲေပးရန္ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကေသာ နဝေဒး ခန္းမ၊ မဲ႐ုံ အမွတ္ ( ၅ ) သို ့ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ဦးတင္ေအး လာေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့သည္။

ဦးတင္ေအး လာေရာက္ၾကည့္ရႈသည့္ ဗီဒီယုိဖုိင္ကုိ ေအာက္ဖက္တြင္ ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။

#Election News Live: "ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရုံးအတြင္းရွိ မဲရုံမ်ားသုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠဌ ဦးတင္ေအး လာေရာက္ၾကည့္ရႈ"…………………………………………………………………………………………………….ေနျပည္ေတာ္ရွိ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးအတြင္း ရွိမဲ႐ုံမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္သားမိသားစုဝင္မ်ား ဆႏၵမဲေပးရန္ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကေသာ နဝေဒး ခန္းမ၊ မဲ႐ုံ အမွတ္ ( ၅ ) သို ့ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ဦးတင္ေအး လာေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့သည္။ဦးတင္ေအး လာေရာက္ၾကည့္ရႈသည့္ ဗီဒီယုိဖုိင္ကုိ ေအာက္ဖက္တြင္ ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။

Posted by Mizzima - News in Burmese on Saturday, November 7, 2015

"စမ္းေခ်ာင္းတြင္ ေတြ႕ရွိရသည့္ လက္လုပ္ဗုံးမွာ ကေလးကစားစရာဗုံးသာ ျဖစ္ေန"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၈ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မနက္ ၁၁ နာရီ ၂၁ မိနစ္

ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေနသည့္ ႏုိဝင္ဘာ ၈ရက္ နံနက္ ၉နာရီခြဲက စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕ ကြ်န္းေတာလမ္း ေကာ္မရွင္အနီးတြင္ လက္လုပ္ဗံုးဟု ယူဆရသည့္ အရာတစ္ခု ေတြ႕ရွိခဲ့၍ ရဲတပ္ဖြဲ႕က လာေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့ရာ ကေလးကစားသည့္ ဗုံးတစ္ခုသာ ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

စမ္းေခ်ာင္း ကြ်န္းေတာရပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသန္းေမာင္ေဌးက မဇၩိမ အား ျဖစ္စဥ္အက်ဥ္းကုိ ရွင္းလင္းျပသည့္ ဗီဒီယုိဖုိင္ကုိ ေအာက္ဖက္တြင္ ေဖာ္ျပေပးထားပါ သည္။

#Election News Live: "စမ္းေခ်ာင္းတြင္ ေတြ႕ရွိရသည့္ လက္လုပ္ဗုံးမွာ ကေလးကစားစရာဗုံးသာ ျဖစ္ေန"…………………………………………………………………………………………ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေနသည့္ ႏုိဝင္ဘာ ၈ရက္ နံနက္ ၉နာရီခြဲက စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕ ကြ်န္းေတာလမ္း ေကာ္မရွင္အနီးတြင္ လက္လုပ္ဗံုးဟု ယူဆရသည့္ အရာတစ္ခု ေတြ႕ရွိခဲ့၍ ရဲတပ္ဖြဲ႕က လာေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့ရာ ကေလးကစားသည့္ ဗုံးတစ္ခုသာ ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။ စမ္းေခ်ာင္း ကြ်န္းေတာရပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသန္းေမာင္ေဌးက မဇၩိမ အား ျဖစ္စဥ္အက်ဥ္းကုိ ရွင္းလင္းျပသည့္ ဗီဒီယုိဖုိင္ကုိ ေအာက္ဖက္တြင္ ေဖာ္ျပေပးထားပါ သည္။

Posted by Mizzima - News in Burmese on Saturday, November 7, 2015

"NLD အႏုိင္ရခဲ့လွ်င္လည္း လက္မခံႏိုင္စရာမရွိဟု ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ေျပာ"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၈ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မနက္ ၁၁ နာရီ ၁၅ မိနစ္

ျပည္သူေထာက္ခံတဲ့ ဘယ္ပါတီပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီ ၂၀၁၅အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏုိင္ရခဲ့မယ္ဆိုရင္ သူ႔အေနနဲ႔ လက္မခံႏိုင္စရာမရွိဘူးလုိ႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴ းႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ဒီေန႔ ေနျပည္ေတာ္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ မဲ႐ုံကုိ မဲလာေပးၿပီးခ်ိန္မွာ ေျပာဆုိလုိက္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ဟာ ႏုိဝင္ဘာ ၈ရက္ မနက္ ၉နာရီက ေနျပည္ေတာ္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ အတြင္း အေနာ္ရထာခန္းမေဆာင္မွာ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ မဲ႐ံုမွာ လာေရာက္မဲေပးခဲ့ပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ့ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရုံးအတြင္းမွာ မဲ႐ုံ (၆) ႐ုံရွိၿပီး ဒီမဲ႐ုံေတြကို ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမယ့္ ႏုိင္ငံျခားအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ျပည္ပသတင္းဌာနေတြကုိပါ ၀င္ခြင့္ျပဳထား ပါတယ္။

"သာေကတ ၇/အေနာက္ရပ္ကြက္မဲရုံတြင္ ေနတုိး မဲေပး"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၈ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မနက္ ၁၀ နာရီ ၄၅ မိနစ္

သရုပ္ေဆာင္ အကယ္ဒမီ ေနတုိးသည္ ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္တြင္ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ၇/အေနာက္ရပ္ကြက္ ရွိ မဲရံုတြင္ သြားေရာက္ မဲေပးခဲ့သည္။ မဲေပးမွဳ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သရုပ္ေဆာင္ ေနတိုးမွ ၎၏ ေဖ့ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ယခုလို ေရးသား ထားသည္။

"တိုင္းရင္းသား တစ္ေယာက္ျဖစ္ရတာ မင္းသားတစ္ေယာက္ျဖစ္ရတာထက္ဂုဏ္ယူေနမိတယ္ မဲ ၄ မဲေပးခြင့္ရလို႔ " ဟု ေရးသားထားသည္။

"ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ေနျပည္ေတာ္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွာ မဲေပး"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၈ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မနက္ ၁၀ နာရီ ၂၅ မိနစ္

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ဟာ ႏုိဝင္ဘာ ၈ရက္ မနက္ ၉နာရီက ေနျပည္ေတာ္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္အတြင္း အေနာ္ရထာ ခန္းမေဆာင္မွာ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ မဲ႐ံုမွာ လာေရာက္မဲေပးခဲ့ပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရုံးအတြင္း မဲရုံမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာမယ့္ ႏုိင္ငံျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသတင္းဌာနမ်ားကုိ ဝင္ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။

ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွာ မဲ႐ံု ၆႐ံုရွိပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ လာေရာက္မဲေပးတဲ့ ဗီဒီယုိဖုိင္ကုိ ဒီေနရာမွာ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါတယ္။

#Election News Live: "ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ေနျပည္ေတာ္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွာ မဲေပး"…………………………………………………………………………………………….တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ဟာ ႏုိဝင္ဘာ ၈ရက္ မနက္ ၉နာရီက ေနျပည္ေတာ္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္အတြင္း အေနာ္ရထာခန္းမေဆာင္မွာ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ မဲ႐ံုမွာ လာေရာက္မဲေပးခဲ့ပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရုံးအတြင္း မဲရုံမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာမယ့္ ႏုိင္ငံျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသတင္းဌာနမ်ားကုိ ဝင္ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွာ မဲ႐ံု ၆႐ံုရွိပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ လာေရာက္မဲေပးတဲ့ ဗီဒီယုိဖုိင္ကုိ ဒီေနရာမွာ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါတယ္။

Posted by Mizzima - News in Burmese on Saturday, November 7, 2015

"ေရႊေတာင္ၾကား ၂ ရပ္ကြက္ မဲ႐ုံမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လာေရာက္မဲေပး"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၈ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မနက္ ၉ နာရီ ၂၇ မိနစ္

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲကခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမေနထုိင္တဲ့ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ေရႊေတာင္ၾကား ၂ ရပ္ကြက္က မဲ႐ံုမွာ မနက္ ၉နာရီခန္႔က လာေရာက္မဲေပးၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

မဲေပးၿပီးတာနဲ႔ သူမရဲ႕ မဲဆႏၵနယ္ ေကာ့မွဴးကို ဆက္လက္ထြက္ခြာမွာပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မဲလာေပးတဲ့ မဲရုံတ၀ုိက္မွာ သတင္းေထာက္ေတြ၊ မဲေပးသူေတြ၊ လာေရာက္ၾကည့္ရႈသူေတြနဲ႔ စုျပဳံေနပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လာေရာက္မဲေပးတဲ့ ဗီဒီယုိဖုိင္ကုိ ဒီေနရာမွာ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါတယ္။

#Election News Live: "ေရႊေတာင္ၾကား ၂ ရပ္ကြက္ မဲ႐ုံမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လာေရာက္မဲေပး"…………………………………………………………………… အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲကခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမေနထုိင္တဲ့ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ေရႊေတာင္ၾကား ၂ ရပ္ကြက္က မဲ႐ံုမွာ မနက္ ၉နာရီခန္႔က လာေရာက္မဲေပးၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ မဲေပးၿပီးတာနဲ႔ သူမရဲ႕ မဲဆႏၵနယ္ ေကာ့မွဴးကို ဆက္လက္ထြက္ခြာမွာပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မဲလာေပးတဲ့ မဲရုံတ၀ုိက္မွာ သတင္းေထာက္ေတြ၊ မဲေပးသူေတြ၊ လာေရာက္ၾကည့္ရႈသူေတြနဲ႔ စုျပဳံေနပါတယ္။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လာေရာက္မဲေပးတဲ့ ဗီဒီယုိဖုိင္ကုိ ဒီေနရာမွာ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါတယ္။

Posted by Mizzima - News in Burmese on Saturday, November 7, 2015

"ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၄) မူလတန္းေက်ာင္းမဲရုံတြင္ နီနီခင္ေဇာ္ မဲေပး"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၈ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မနက္ ၉ နာရီ ၁၃ မိနစ္

ေတးသံရွင္ နီနီခင္ေဇာ္က ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ရွိ အမွတ္(၄) အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း မဲရုံတြင္ သြားေရာက္မဲေပးခဲ့ၿပီး သူမ၏ facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ " ျမန္မာႏိုင္ငံသားတစ္ဦး၏တာ၀န္.....ၿပီးဆံုး ကိုယ္ကေတာ့ ယံုၾကည္မႈအတြက္ တိက်စြာေပးၿပီးၿပီ...တိက်စြာစာရင္းထုတ္ျပန္ေပးပါ" ဟု ေရးသား သြားခဲ့သည္။

"စစ္ေတြ ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္မွာ မဲရုံျပင္ပက ဓာတ္ပုံရုိက္ခြင့္ပိတ္"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၈ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မနက္ ၈ နာရီ ၄၂ မိနစ္

စစ္ေတြၿမိဳ႕ ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္ရဲ႕ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္စိန္ဦးက ဒီေန႔နံနက္ ၈ နာရီမွာ မဲရံုျပင္ပ မင္းဘာႀကီးလမ္းေပၚကေနဓါတ္ပံုရိုက္ကူးခြင့္ကိုပိတ္ပင္လုိက္ပါတယ္။

"မဲေပးမည့္ ျပည္သူမ်ား ေသခ်ာစဥ္းစားၿပီးမွ မဲေပးဖုိ႔လုိသည္ဟု ေဒါက္တာစုိင္းေမာက္ခမ္းေျပာ"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၈ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မနက္ ၈ နာရီ ၃၇ မိနစ္

လားရိႈးမဲဆႏၵနယ္တြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ၀င္ေရာက္အေရြးခံမည့္ ဒုသမၼတ ေဒါက္တာ စုိင္းေမာက္ခမ္းက မဲေပးမည့္ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ေသခ်ာစဥ္းစားၿပီးမွ မဲေပးရန္ လုိအပ္သည္ဟု ေျပာဆုိလုိက္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ေဒါက္တာစုိင္းေမာက္ခမ္းက ၎အေနျဖင့္ လားရိႈးမဲဆႏၵနယ္တြင္ အႏုိင္ရရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ဟု ထပ္မံေျပာဆုိထားသည္။ ေဒါက္တာစုိင္းေမာက္ခမ္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အျပည့္အစုံကုိ ေအာက္ပါ ဗီဒီယုိဖုိင္တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

#Election News Live: "မဲေပးမည့္ ျပည္သူမ်ား ေသခ်ာစဥ္းစားၿပီးမွ မဲေပးဖုိ႔လုိသည္ဟု ေဒါက္တာစုိင္းေမာက္ခမ္းေျပာ"……………………………………………………………………………………..လားရိႈးမဲဆႏၵနယ္တြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ၀င္ေရာက္အေရြးခံမည့္ ဒုသမၼတ ေဒါက္တာ စုိင္းေမာက္ခမ္းက မဲေပးမည့္ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ေသခ်ာစဥ္းစားၿပီးမွ မဲေပးရန္ လုိအပ္သည္ဟု ေျပာဆုိလုိက္သည္။ထုိ႔အျပင္ ေဒါက္တာစုိင္းေမာက္ခမ္းက ၎အေနျဖင့္ လားရိႈးမဲဆႏၵနယ္တြင္ အႏုိင္ရရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ဟု ထပ္မံေျပာဆုိထားသည္။ေဒါက္တာစုိင္းေမာက္ခမ္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အျပည့္အစုံကုိ ေအာက္ပါ ဗီဒီယုိဖုိင္တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

Posted by Mizzima - News in Burmese on Saturday, November 7, 2015

"ဧရာ၀တီတုိင္းက မဲေပးသူေတြ ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဆီ တုိင္စာပုိ႔"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၈ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မနက္ ၈ နာရီ ၃၃ မိနစ္

ဧရာဝတီတုိင္း ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ ကန္ဇြန္းခံုအုပ္စုရဲ႕ေက်းရြာသံုးရြာက ရြာသားေတြဟာ ႏုိဝင္ဘာ ၆ရက္က ႀကိဳတင္မဲေပးရာမွာ မဲလက္မွတ္မွာ ေကာ္မရွင္ တံဆိပ္တံုး နဲ႔ လက္မွတ္၊ မဲ႐ံုမွဴးရဲ႕လက္မွတ္ေတြ မပါတဲ့အတြက္ ပယ္မဲျဖစ္ႏုိင္တဲ့ အေျခအေနရွိေနတာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို ႏုိဝင္ဘာ ၇ရက္က တုိင္စာပို႔လိုက္ပါတယ္။

ႀကိဳတင္မဲေပးရာမွာ တံဆိပ္တံုးနဲ႔ လက္မွတ္ေတြမပါဘူးလုိ႔ ေဒသခံေတြက ေျပာခဲ့ေပမယ့္ ႀကိဳတင္မဲလာေကာက္သူေတြက ႏုိဝင္ဘာ ၈ရက္မွာ မဲ႐ံုးမွဴးက လက္မွတ္ထိုးေပးမွာျဖစ္လုိ႔ ပယ္မဲမျဖစ္ႏုိင္ပါဘူးလို႔ အာမခံခဲ့တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မဲေပးခဲ့ေပမယ့္ ဒီမဲေတြဟာ ပယ္မဲျဖစ္ႏုိင္တယ္လို႔ ႏုိဝင္ဘာ ၇ရက္မွာမွ သိရတာပါ။

#Election News Live: "ဧရာ၀တီတုိင္းက မဲေပးသူေတြ ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဆီ တုိင္စာပုိ႔"……………………………………………………………………………………….ဧရာဝတီတုိင္း ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ ကန္ဇြန္းခံုအုပ္စုရဲ႕ေက်းရြာသံုးရြာက ရြာသားေတြဟာ ႏုိဝင္ဘာ ၆ရက္က ႀကိဳတင္မဲေပးရာမွာ မဲလက္မွတ္မွာ ေကာ္မရွင္ တံဆိပ္တံုး နဲ႔ လက္မွတ္၊ မဲ႐ံုမွဴးရဲ႕လက္မွတ္ေတြ မပါတဲ့အတြက္ ပယ္မဲျဖစ္ႏုိင္တဲ့ အေျခအေနရွိေနတာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို ႏုိဝင္ဘာ ၇ရက္က တုိင္စာပို႔လိုက္ပါတယ္။ ႀကိဳတင္မဲေပးရာမွာ တံဆိပ္တံုးနဲ႔ လက္မွတ္ေတြမပါဘူးလုိ႔ ေဒသခံေတြက ေျပာခဲ့ေပမယ့္ ႀကိဳတင္မဲလာေကာက္သူေတြက ႏုိဝင္ဘာ ၈ရက္မွာ မဲ႐ံုးမွဴးက လက္မွတ္ထိုးေပးမွာျဖစ္လုိ႔ ပယ္မဲမျဖစ္ႏုိင္ပါဘူးလို႔ အာမခံခဲ့တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မဲေပးခဲ့ေပမယ့္ ဒီမဲေတြဟာ ပယ္မဲျဖစ္ႏုိင္တယ္လို႔ ႏုိဝင္ဘာ ၇ရက္မွာမွ သိရတာပါ။

Posted by Mizzima - News in Burmese on Saturday, November 7, 2015

တပ္မေတာ္သားမ်ား မဲေပးမႈ အေျခအေန

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၈ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မနက္ ၈ နာရီ ၂၂ မိနစ္

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္ ေနျပည္ေတာ္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ အပါအဝင္ တပ္မေတာ္သားေတြနဲ႔ တပ္မေတာ္သား မိသားစုေတြ မဲေပးရမယ့္ မဲ႐ံုမွာ ႏုိဝင္ဘာ ၈ရက္ မနက္ ၅နာရီခြဲ အခ်ိန္ခန္႔ကတည္းက မဲေပးဖုိ႔ ႀကိဳတင္ေရာက္ရွိေနၿပီး တန္းစီေနတဲ့ မဲဆႏၵရွင္ေတြကို ေတြ႕ရပါတယ္။

တပ္မေတာ္သားေတြ၊ တပ္မေတာ္သား မိသားစုေတြ မဲ႐ံုမွာ ေစာင့္ဆုိင္းေနတဲ့ အေျခအေနကို မဇၩိမရဲ႕ ေနျပည္ေတာ္ သတင္းေထာက္ ကိုဦးလြင္က ေပးပို႔ထားပါတယ္။

#Election News Live: တပ္မေတာ္သားမ်ား မဲေပးမႈ အေျခအေန..........................................................ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္ ေနျပည္ေတာ္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ အပါအဝင္ တပ္မေတာ္သားေတြနဲ႔ တပ္မေတာ္သား မိသားစုေတြ မဲေပးရမယ့္ မဲ႐ံုမွာ ႏုိဝင္ဘာ ၈ရက္ မနက္ ၅နာရီခြဲ အခ်ိန္ခန္႔ကတည္းက မဲေပးဖုိ႔ ႀကိဳတင္ေရာက္ရွိေနၿပီး တန္းစီေနတဲ့ မဲဆႏၵရွင္ေတြကို ေတြ႕ရပါတယ္။တပ္မေတာ္သားေတြ၊ တပ္မေတာ္သား မိသားစုေတြ မဲ႐ံုမွာ ေစာင့္ဆုိင္းေနတဲ့ အေျခအေနကို မဇၩိမရဲ႕ ေနျပည္ေတာ္ သတင္းေထာက္ ကိုဦးလြင္က ေပးပို႔ထားပါတယ္။

Posted by Mizzima - News in Burmese on Saturday, November 7, 2015

မအူပင္ၿမိဳ႕ အမွတ္ ၅ ရပ္ကြက္ မဲရုံတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးသိန္းညြန္႔ မဲေပး

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၇ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မနက္ ၇ နာရီ ၄၀ မိနစ္

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းႏွင့္ သမၼတ႐ံုး ဝန္ႀကီး ဦးသိန္းညြန္မွ မအူပင္ၿမိဳ႕ အမွတ္ ၅ရပ္ကြက္ မဲရုံ ၂တြင္လာေရာက္မဲေပးေနသည္ကုိ ေအာက္ပါ ဗီဒီယုိဖုိင္တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ဦးသိန္းညြန္႔အေနျဖင့္ အဆုိပါ မအူပင္ မဲဆႏၵနယ္တြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဦးစိန္၀င္း၊ ေခတ္သစ္ျပည္သူ႔ပါတီမွ ေဒၚခင္တင့္၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးပါတီမွ ေဒၚေအးသီတာေက်ာ္၊ အမ်ိဳးသားတုိးတက္ေရးပါတီမွ ဦးနီေအာင္ကုိ တုိ႔ႏွင့္ ယွဥ္္ၿပိဳင္ေရြးခ်ယ္ခံရမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းႏွင့္ သမၼတ႐ံုး ဝန္ႀကီး ဦးသိန္းၫြန္႕မွ မအူပင္ၿမိဳ႕ အမွတ္ ၅ရပ္ကြက္ မဲ႐ံု ၂ တြင္လာေရာက္မဲေပးစဥ္။ (႐ိုက္ကူး - စည္သူေမာင္ေမာင္)

Posted by Mizzima - News in Burmese on Saturday, November 7, 2015

အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္လည္း မဲေပးရန္ နံနက္ ၆ နာရီကတည္းက တန္းစီ

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၇ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မနက္ ၇ နာရီ ၂၅ မိနစ္

ယေန႔ နံနက္ ၆ နာရီကတည္းက ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ မဟာစည္သာသနာ့ရိပ္သာလမ္းရွိ မဲရုံတြင္ အကယ္ဒမီ အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္ မဲေပးရန္ လာေရာက္ ေစာင့္ဆိုင္းေနခဲ့သည္ကုိေတြ႕ရသည္။

"အမ မနက္ ၆နာရီ ကတည္းက မဲေပးဖို႕ တန္းစီ ေနတာပါ။ ကိုေျပတီ ကေတာ့ သကၤန္းကြ်န္းမွာ မဲေပးမွာပါ" ဟု မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

မဲေပးသူမ်ား မွတ္ပုံတင္ယူခဲ့ၾကရန္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕မ်ား သတိေပး

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၇ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မနက္ ၇ နာရီ ၂၀ မိနစ္

ႏုိ၀င္ဘာလ ၇ ရက္ ညေန ၄ နာရီက သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားပါသည့္မဲဆႏၵရွင္ သက္ေသခံစာရြက္အလြတ္မ်ား ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၏ လမ္းေပၚတြင္ေတြ႕ရွိခဲ့ရၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ လာေရာက္မဲေပးသူမ်ား မွတ္ပုံတင္ ယူခဲ့ၾကရန္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕မ်ားက သတိေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကသည္။

ေအာင္ေျမသာစံျမိဳ႕နယ္၊ဥပုသ္ေတာ္ရက္ကြက္၊မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊မဲရုံ အမွတ္(၁၈)တြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား မွတ္ပုံတင္ယူခဲ႔ၾကရန္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္မ်ားက သတိေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ကုိ ေအာက္ပါ ဗီဒီယုိဖုိင္တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။

ေအာင္ေျမသာစံျမိဳ႕နယ္၊ဥပုသ္ေတာ္ရက္ကြက္၊မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊မဲရုံ အမွတ္(၁၈)တြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား မွတ္ပုံတင္ယူခဲ႔ၾကရန္ ေရြးေကာ္အဖြဲ႔မ်ားက သတိေပးေျပာၾကားေနသည္။ထိုသို႔သတိေပးေျပာရျခင္းမွာ ႏုိဝင္ဘာလ ၇ ရက္ ညေန ၄ နာရီ က လက္မွတ္ထိုးပါသည့္ သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားပါသည့္မဲဆႏၵရွင္သက္ေသခံစာရြက္ အလႊတ္မ်ားလမ္းေပၚတြင္မ်ားစြာေတြ႕ရွိထားေသာေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ရုိက္ကူး၊ေအာင္ကိုဦး၊မဇၩိမ

Posted by Mizzima - News in Burmese on Saturday, November 7, 2015

မိမိကုိယ္ပုိင္ေငြႏွင့္ ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္းေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ကြန္ကရစ္လမ္း ၄၀ ရွိသည္ဟု ဦးေအာင္သိန္းလင္းေျပာ

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၇ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မနက္ ၇ နာရီ ၁၀ မိနစ္

ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ကိုယ္စားျပဳ ဝင္ၿပိဳင္သည့္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေအာင္သိန္းလင္းက ၎၏ ၿပီးခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေတာင္ဥကၠလာပ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံး လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီး ၎၏ ကုိယ္ပုိင္ေငြႏွင့္ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္း၍ ကြန္ကရစ္လမ္း ၄၀ ေဖာက္လုပ္ေပးခဲ့သည္ဟု ဆုိလုိက္သည္။

ဦးေအာင္သိန္းလင္း၏ ေျပာစကားအျပည့္အစုံကုိ ေအာက္ပါ ဗီဒီယုိဖုိင္တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။

ေတာင္ဥကၠလာအတြက္ တာဝန္ေက်ခဲ့ၿပီလို႔ ဦးေအာင္သိန္းလင္းဆိုၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ေဟာင္းႏွင့္ လက္ရွိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ဦးေအာင္သိန္းလင္းက မဲေပးအၿပီးတြင္ ေတာင္ဥကၠလာအတြက္ တာဝန္ ေက်ခဲ့ၿပီလို႔ ဆိုပါတယ္။ (႐ိုက္ကူး- ခင္စုၾကည္)

Posted by Mizzima - News in Burmese on Saturday, November 7, 2015

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေဟာင္း ဦးေအာင္သိန္းလင္း မဲေပးေနသည့္ ျမင္ကြင္း

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၈ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မနက္ ရ နာရီ ၀၀ မိနစ္

ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ကိုယ္စားျပဳ ဝင္ၿပိဳင္သည့္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေအာင္သိန္းလင္း အား ေတာင္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ ၉ ရပ္ကြက္ မဲရံု ၁ လူထု ဓမၼာရံုသုိ႔ လာေရာက္မဲေပးခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္မွာ ဦးေအာင္သိန္းလင္း မဲေပးၿပီ

Posted by Mizzima - News in Burmese on Saturday, November 7, 2015

"ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားမွာ ႀကိဳတင္မဲေပးသူမ်ားျပား"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၇ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၆ နာရီ ၃၀ မိနစ္

ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ မဲဆႏၵရွင္မ်ား ႏုိဝင္ဘာလ ၇ ရက္တြင္ ႀကိဳတင္မဲမ်ား လာေရာက္ ထည့္သူမ်ားျပားေနသည္ဟု လြတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက ေျပာသည္။

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ေပၚ ရပ္ကြက္မွားတြင္ မဲရံုေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ရွိ မဲ႐ံုတုိင္းတြင္ ႀကိဳတင္မဲထည့္သူ မ်ားျပားေနသည္ဟု အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးအင္ထုန္ခါးေနာ္ဆမ္က မဇိၥ်မကုိ ေျပာသည္။

“မဲရံုေတြ အကုန္လံုးၿခံဳၾကည့္ေတာ့ ႀကိဳတင္မဲေတြ မ်ားတယ္ဆုိတာ ရပ္ကြက္တုိင္းကေန ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကြန္ဖန္းရတယ္။ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရက ခရီးထြက္မယ့္ ပုဂၢိဳလ္ေတြဘဲ ထည့္ရမယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုက ႀကိဳတင္ မဲထည့္ခြင့္ အထက္ကေန ဘာညြန္ၾကားသလဲေတာ့ မသိဘူး။ ႀကိဳတင္ မဲထည့္တဲ့ လူမ်ားေနတယ္။ ဥပမာ ရပ္ကြက္က ၅၀ ေက်ာ္ရွိတယ္ဆုိေတာ့ ေထာင္ဂဏန္းေတာ့ ရွိနုိင္တာေပါ့။ ႀကိဳတင္မဲပံုးေတြေတာင္ ျပည့္လွ်ံသြားတယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။

Junction Square ႏွင့္ junction centre မ်ားအား ႏုိ၀င္ဘာ (၈) ရက္တြင္ ပိတ္ထားမည္

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၇ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၆ နာရီ ၁၈ မိနစ္

ဝန္ထမ္းမ်ား အဆင္ေျပစြာ မဲေပးႏိုင္ရန္အတြက္ Junction Square ႏွင့္ junction centre ေစ်း၀ယ္စင္တာႏွစ္ခုအား ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ပိတ္ထားမည္ျဖစ္သည္။

"ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္စစ္တပ္ ႀကိဳတင္မဲလုံၿခံဳမႈမရွိ"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၇ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၅ နာရီ ၄၁ မိနစ္

ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)/မဇၥ်ိမ ။ ။ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္တြင္ စစ္တပ္မွ လာပို႔သည့္ႀကိဳတင္မဲမ်ား လုံၿခံဳမႈမရိွေၾကာင္း ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အမွတ္ ၁ တြင္ ဝင္ၿပိဳင္မည့္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ကယားလူမ်ိဳးစုပါတီမွ ဦးေစာနီနီကေျပာသည္။

၎က “ ႀကိဳတင္မဲေတြကို ပလက္စတစ္ အိတ္ေတြနဲ႔ထည့္လာတယ္။ အေဝးေရာက္ကတပ္ကေန ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္ကို စာအိတ္ထည့္မပါဘဲ ကြ်တ္ကြ်တ္အိတ္နဲ႔ ထားထားတယ္။ ေကာ္မရွင္ရုံးေရာက္မွ စာအိတ္ထည့္တာ။” ဟု ေျပာသည္။

ေဘာ္လခဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ စစ္ဗ်ဴဟာ ၆၁၅ ၊ ခမရ ၄၂၉ ၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ၃၅၄ တပ္ ၃ တပ္တြင္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းစုစုေပါင္း ၁၁၉၄ ဦးရွိၿပီး ႀကိဳတင္မဲစာရင္း ၆၇၅ ဦးရွိသည္ဟု သိရသည္။

"ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မဲေပးမည့္ မဲရုံျမင္ကြင္း"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၇ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၅ နာရီ ၂၇ မိနစ္

ႏို၀င္ဘာလ ၈ ရက္ (မနက္ျဖန္) နံနက္ ၇ နာရီ မိနစ္ ၃၀ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လာေရာက္ မဲေပးမည့္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရြေတာင္ၾကားလမ္းရွိ အမက အမွတ္ ၃ မဲရုံ၏ ျမင္ကြင္းပုံရိပ္မ်ား။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မဲေပးမည့္ မဲရုံ

ႏို၀င္ဘာလ ၈ ရက္ (မနက္ျဖန္) နံနက္ ၇ နာရီ မိနစ္ ၃၀ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မဲေပးမည့္ ဗဟန္း၊ ေရြေတာင္ၾကားလမ္း အမက အမွတ္ ၃ မဲရုံအားေတြ့ရစဥ္။ ရိုက္ကူး-ဓာတ္ပံု-ေဟာင္ဆာ(ရာမည)

Posted by Mizzima - News in Burmese on Saturday, November 7, 2015

"စစ္ေတြၿမိဳ႕ေပၚရွိ ရပ္ကြက္အခ်ိဳ႕ ႀကိဳတင္မဲေပးေနၾကသည့္ျမင္ကြင္း"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၇ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၄ နာရီ ၅၈ မိနစ္

စစ္ေတြၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕သူရပ္ကြက္ႏွင့္ ဆင္ကူးလင္းရပ္ကြက္တြင္ ေဒသခံမ်ား ႀကိဳတင္မဲေပးေနၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္။

ရပ္ကြက္ေကာ္မရွင္မ်ား ေျပာျပခ်က္အရ ဆႏၵမဲလက္မွတ္ ထုတ္ယူသူနည္းပါးျခင္း၊ ႀကိဳတင္မဲေပးသူ နည္းပါးေၾကာင္း သိရသည္။

"အၿငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ဦးသန္းေရႊႏွင့္ ဇနီး ႀကိဳတင္မဲ ေပးၿပီး"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၇ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၄ နာရီ ၅၅ မိနစ္

တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္က အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ဦးသန္းေရႊႏွင့္ ဇနီး ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္တို႔သည္ ႏိုဝင္ဘာ ၇ရက္နံနက္ပိုင္းတြင္ ႀကိဳတင္မဲေပးၿပီးျဖစ္သည္ဟု ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ပင္ႀကီးစုေက်းရြာ မဲ႐ံုမွ တာဝန္႐ွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ဦးသန္းေရႊႏွင့္ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္ အပါအဝင္ ဒုသမၼတေဟာင္း သီဟသူရဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးတို႔ ႀကိဳတင္မဲေပးၿပီးျဖစ္သည္ဟု အဆိုပါ တာဝန္႐ွိသူက ေျပာသည္။

"ဆႏၵမဲသက္ေသခံ ကဒ္တြင္ တာဝန္ခံလက္မွတ္ မပါ၍ ရပ္ကြက္႐ံုးကို ထပ္မံသြားရသည့္ ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၇ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၄ နာရီ ၃၂ မိနစ္

အဆိုေတာ္ ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္းက ၎ရရွိသည့္ ဆႏၵမဲသက္ေသခံကဒ္တြင္ ရပ္ကြက္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ တာဝန္ခံ၏ လက္မွတ္ ထိုးထားျခင္းမရွိသည့္ အတြက္ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရပ္ကြက္႐ံုးကို ထပ္မံ သြားေရာက္ခဲ့ရသည္ဟု သူမ၏ ေဖ့ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားထားသည္။

"ဟိုေန႔ကထုတ္ခဲ့တဲ့ ျဖဴျဖဴတို႔ရဲ႕ မဲသက္ေသခံကဒ္ေတြမွာ တာဝန္ခံလက္မွတ္ထိုးမထားလို႔ ဒီေန႔ဘန္ေကာက္ကျပန္ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ရပ္ကြက္႐ံုးကိုျပန္သြားခဲ့ပါတယ္။ မနက္ျဖန္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ကိုယ္တိုင္ မဲမေပးႏိုင္တဲ့ ရပ္ကြက္ထဲက ျပည္သူေတြ အားတက္သေရာ္နဲ႕ ႀကိဳတင္မဲလာေပးေနတာ ေတြ႕ရေတာ့ ဝမ္းသာမိပါတယ္။ တစ္ခုပဲ ရက္ကြက္ရံုးက တာဝန္ရွိသူမ်ား ေက်းဇူးျပဳၿပီး ရပ္ကြက္လူထုကို ေခ်ေခ်ငံငံ ယဥ္ယဥ္ ေက်းေက်း ေဒါသ ေရွ႕မထား ေဟာက္မစားဘဲ ဆက္ဆံေပးပါလို႔။

တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ရပ္ကြက္ လူႀကီးေတြ ေဟာင္ဖြာ ေဟာင္ဖြာ ေဟာက္စား လုပ္ၿပီး အေျခ ေတာ္ေတာ္ ပ်က္ေနတာ အံ့ဩစရာ မ်က္ျမင္ ေတြ႕ခဲ့ ရလို႔ပါ။ တျခား ရပ္ကြက္ ၿမိဳ႕နယ္ေတြက ပရိသတ္ ျပည္သူေတြ ဆီကလည္း ဒီအသံမ်ိဳးေတြ ၾကားေနရပါတယ္။ မနက္ျဖန္ဆို အလႊာစံုက လူပိုစံုမယ္။ ျပည္တြင္း ျပည္ပ မီဒီယာေတြလည္း စံုမယ္။ ဟန္းဖုန္းေတြနဲ႔လည္း ဓာတ္ပံု ရိုက္ၾကလိမ့္မယ္။ ဗြီဒီယိုပါ ရိုက္ၾကလိမ့္မယ္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ျပင္ဆင္ဖို႔ အခ်ိန္(၁၄)နာရီ ခြဲက်န္ ပါေသးတယ္လို႔ ေစတနာနဲ႔ သတိေပးပါရေစရွင့္" ဟု ေရးသားထားသည္။

"သထုံတြင္ ယေန႔ မြန္းလြဲပုိင္းအထိ ပါတီ အမွတ္တံဆိပ္ မ်ား မျဖဳတ္ရေသး"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၇ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၄ နာရီ ၂၇ မိနစ္

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ပါတီမ်ား၏ အမွတ္တံဆိပ္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားႏွင့္ စေတကာမ်ားအား ၆ရက္ေန႔ည၁၂နာရီ ေနာက္ဆုံးထား၍ ျဖဳတ္သိမ္းရန္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ၫႊန္ၾကားထားေသာ္လည္း သထံုခရိုင္၊ သထံုၿမိဳ႕ ၊ ေအာင္ေဇယ်ရပ္ကြက္ရွိ အေဝးေျပးကားလမ္းမႀကီးတစ္ေလ်ွာက္ရွိ လမ္းဓာတ္မီးတိုင္မ်ားတြင္ ၇ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ၁နာရီခြဲထိ ျဖဳတ္သိမ္းထားျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ (ဓာတ္ပံု - ေခါက္ခ်ဳိး)

"လိႈင္သာယာမွာ မဲႀကိဳကတ္မ်ား ထုတ္ေပးႏုိင္မႈ ေႏွးေကြးေန"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၇ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၄ နာရီ

မဲႀကိဳကတ္လို႔ေခၚတဲ့ မဲဆႏၵရွင္ သက္ေသခံ ကတ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးရာမွာ ရန္ကုန္တုိင္း၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ မဲ႐ံုတစ္ခ်ဳိ႕မွာ ထုတ္ေပးတဲ့ႏႈန္း ေႏွးေကြး လြန္းတဲ့အတြက္ မဲေပးႏုိင္သူ လူေပါက္ေစ့ကို ထုတ္ေပးႏုိင္ပါ့မလားလို႔ စိုးရိမ္မႈေတြ ရွိေနပါတယ္။

"မေန႔ကဆုိရင္ မဲ႐ံုတစ္႐ံုမွာဆုိရင္ လူ ၃၀၀ရွိတယ္။ လူ ၃၀၀မွာ မဲႀကိဳကတ္ ၃ေစာင္ပဲ ထုတ္ေပးႏုိင္တယ္။ အန္ကယ္တုိ႔ရဲ႕ လွည့္ပတ္ေလ့လာမႈဟာဆုိရင္ မဲႀကိဳကတ္ ထုတ္ေပးမႈဟာ စိုးရိမ္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ကို ေႏွးၿပီးေတာ့ ဒီတုိင္းသာဆုိ မဲေပးႏုိင္သူရဲ႕ တစ္ဝက္ကိုေတာင္ မဲႀကိဳကတ္ ထုတ္ေပးႏုိင္မယ္ မထင္ဘူး။

အဲ့ဒါ အန္ကယ္တုိ႔ရဲ႕ စိုးရိမ္ခ်က္ေပါ့" လို႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ လႈိင္သာယာျမိဳ႕နယ္ ျပည့္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒါက္တာသန္းျမင့္ ကေျပာပါတယ္။ေဒါက္တာသန္းျမင့္ရဲ႕ ေျပာဆုိခ်က္ကုိ ေအာက္ပါ ဗီဒီယုိဖုိင္မွာ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါတယ္။

#Election News Live: "လိႈင္သာယာမွာ မဲႀကိဳကတ္မ်ား ထုတ္ေပးႏုိင္မႈ ေႏွးေကြးေန"……………………………………………………………………..မဲႀကိဳကတ္လို႔ေခၚတဲ့ မဲဆႏၵရွင္ သက္ေသခံ ကတ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးရာမွာ ရန္ကုန္တုိင္း၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ မဲ႐ံုတစ္ခ်ဳိ႕မွာ ထုတ္ေပးတဲ့ႏႈန္း ေႏွးေကြးလြန္းတဲ့အတြက္ မဲေပးႏုိင္သူ လူေပါက္ေစ့ကို ထုတ္ေပးႏုိင္ပါ့မလားလို႔ စိုးရိမ္မႈေတြ ရွိေနပါတယ္။"မေန႔ကဆုိရင္ မဲ႐ံုတစ္႐ံုမွာဆုိရင္ လူ ၃၀၀ရွိတယ္။ လူ ၃၀၀မွာ မဲႀကိဳကတ္ ၃ေစာင္ပဲ ထုတ္ေပးႏုိင္တယ္။ အန္ကယ္တုိ႔ရဲ႕ လွည့္ပတ္ေလ့လာမႈဟာဆုိရင္ မဲႀကိဳကတ္ ထုတ္ေပးမႈဟာ စိုးရိမ္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ကို ေႏွးၿပီးေတာ့ ဒီတုိင္းသာဆုိ မဲေပးႏုိင္သူရဲ႕ တစ္ဝက္ကိုေတာင္ မဲႀကိဳကတ္ ထုတ္ေပးႏုိင္မယ္ မထင္ဘူး။ အဲ့ဒါ အန္ကယ္တုိ႔ရဲ႕ စိုးရိမ္ခ်က္ေပါ့" လို႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ လႈိင္သာယာျမိဳ႕နယ္ ျပည့္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ေျပာပါတယ္။ေဒါက္တာသန္းျမင့္ရဲ႕ ေျပာဆုိခ်က္ကုိ ေအာက္ပါ ဗီဒီယုိဖုိင္မွာ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါတယ္။

Posted by Mizzima - News in Burmese on Saturday, November 7, 2015

"ဗဟန္းႀကိဳတင္မဲ အေျခအေနကုိ တုိင္းရင္းသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကုိယ္စားလွယ္ လာေရာက္စစ္ေဆး"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၇ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၃ နာရီ ၂၀ မိနစ္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ေရတာရွည္လမ္းသစ္ သာသနာ့ေရာင္ျခည္ ဓမၼာရံု တြင္ ႀကိဳတင္မဲ ေပးေနမူ အေျခအေနမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတိုင္းရင္းသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး ျမန္မာနိုင္ငံ ကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ယိုေဟဆာဆာကာဝါ ႏွင့္ အဖြဲ႕က လာေရာက္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားခဲ့သည္။

မစၥတာ ယိုေဟဆာဆာကာဝါ လာေရာက္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးသည့္ ဗီဒီယုိကုိ ေအာက္တြင္ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။

#Election News Live: "ဗဟန္းႀကိဳတင္မဲ အေျခအေနကုိ တုိင္းရင္းသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကုိယ္စားလွယ္ လာေရာက္စစ္ေဆး"………………………………………………………………………………………………………………. ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ေရတာရွည္လမ္းသစ္ သာသနာ့ေရာင္ျခည္ ဓမၼာရံု တြင္ ႀကိဳတင္မဲေပးေနမူ အေျခအေနမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတိုင္းရင္းသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးျမန္မာနိုင္ငံ ကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ယိုေဟဆာဆာကာဝါ ႏွင့္ အဖြဲ႕က လာေရာက္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားခဲ့သည္။မစၥတာ ယိုေဟဆာဆာကာဝါ လာေရာက္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးသည့္ ဗီဒီယုိကုိေအာက္တြင္ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။

Posted by Mizzima - News in Burmese on Saturday, November 7, 2015

ဒုသမၼတႏွင့္ မိသားစု မဲေပးပုံကုိ စကုိင္းနက္မွ တုိက္ရုိက္လႊင့္မည္

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၇ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၂ နာရီ ၅၆ မိနစ္

ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာ စုိင္းေမာက္ခမ္းအေနျဖင့္ လားရႈိးၿမိဳ႔နယ္ မဲရုံအမွတ္သုံးတြင္ လာေရာက္မဲေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ဒုသမၼတႏွင့္မိသားစု၏ မဲေပးမႈကုိ စကုိင္းနက္ရုပ္သံမွ တုိက္ရုိက္ ထုတ္လႊင့္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ မဲရုံတြင္ မဲဆႏၵရွင္ စုစုေပါင္း ၂၁၅၀ ဦး လာေရာက္မဲေပးၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ဒုသမၼတ မဲလာေရာက္ေပးမည့္အခ်ိန္ကုိ ယေန႔ညေန (၆) နာရီတြင္ အေၾကာင္းၾကားမည္ဟု သိရသည္။

နံနက္ ၆နာရီ မတုိင္မီ မဲရံုေရွ႕ အေရာက္သြားၿပီး မဲေပးမည့္ ဒါ႐ိုက္တာ ၾကည္ျဖဴသွ်င္

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၇ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၂ နာရီ ၄၉ မိနစ္

ဒါ႐ိုက္တာ ၾကည္ျဖဴသွ်င္က ႏိုဝင္ဘာ ၈ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ နံနက္ ၆နာရီ မတုိင္ခင္ ကတည္းက ၎ေနထုိင္သည့္ေက်ာက္တံတား ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မဲ႐ံုေရွ႕ကို သြားေရာက္ကာ မဲသြားေပးမည္ဟု မဇၩိမကို ေျပာသည္။

"ကၽြန္မတို႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဒီလိုေန႔ကို ရဖို႔ ေစာင့္ခဲ့ၿပီးပါၿပီ၊ အေမစုလည္း ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ႏွစ္ေလာက္ တေယာက္တည္း ခါးစည္းခံခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ဒီတစ္ရက္ေတာ့ ကြ်န္မတို႔ႏိုင္ငံအတြက္ ကြ်န္မတို႔ လူမ်ိဳးေတြအတြက္ ကၽြန္မတို႔ေတြ လုပ္ၾကရမယ္။ မဲေပးၾကရမယ္။ အေရးႀကီးပါတယ္။ အာဏာရွင္ျပဳတ္ထြက္ဖို႔ဆိုတာ အားလုံး ညီညြတ္မွရမယ္" ဟု ႏိုဝင္ဘာ ၇ရက္က သူမ၏ ေဖ့ဘုတ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားထားသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ အပါအဝင္ တပ္မေတာ္သားမ်ား မဲ႐ံုေလးခုတြင္ မဲေပးမည္

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၇ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၂ နာရီ ၄၅ မိနစ္

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ အပါအဝင္ တပ္မေတာ္သားမ်ားအေနျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ ဥတၱရခ႐ိုင္ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕၊ ဘုရင့္ေနာင္ရပ္ကြက္တြင္ ရွိေသာ မဲ႐ံုေလးခုတြင္ ႏုိဝင္ဘာ ၈ရက္၌ မဲေပးၾကမည္ ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္ရပ္ကြက္တြင္ ႀကိဳတင္မဲ လက္မွတ္ ထုတ္ယူမႈ ၉၆၄ေစာင္ရွိၿပီး ၈ေစာင္ ကုိ ျပန္လည္အပ္ႏွံထားသည့္အတြက္ တပ္မေတာ္သား ႏွင့္ တပ္မေတာ္သား မိသားစု ၉၅၆ ဦးက ႀကိဳတင္မဲ ေပးထားၾကသည့္ သေဘာရွိသည္။

ဘုရင့္ေနာင္ရပ္ကြက္ရွိ မဲရုံ(၂) ျပင္ဆင္ထားမႈကုိ ေအာက္ပါ ဗီဒီယုိဖုိင္တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။

#Election News Live: ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ အပါအဝင္ တပ္မေတာ္သားမ်ား မဲ႐ံုေလးခုတြင္ မဲေပးမည္......................................................................................ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ အပါအဝင္ တပ္မေတာ္သားမ်ားအေနျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ ဥတၱရခ႐ိုင္ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕၊ ဘုရင့္ေနာင္ရပ္ကြက္တြင္ ရွိေသာ မဲ႐ံုေလးခုတြင္ ႏုိဝင္ဘာ ၈ရက္၌ မဲေပးၾကမည္ ျဖစ္သည္။တပ္မေတာ္ရပ္ကြက္တြင္ ႀကိဳတင္မဲ လက္မွတ္ ထုတ္ယူမႈ ၉၆၄ေစာင္ရွိၿပီး ၈ေစာင္ ကုိ ျပန္လည္အပ္ႏွံထားသည့္အတြက္ တပ္မေတာ္သား ႏွင့္ တပ္မေတာ္သား မိသားစု ၉၅၆ ဦးက ႀကိဳတင္မဲ ေပးထားၾကသည့္ သေဘာရွိသည္။ ဘုရင့္ေနာင္ရပ္ကြက္ရွိ မဲရုံ(၂) ျပင္ဆင္ထားမႈကုိ ေအာက္ပါ ဗီဒီယုိဖုိင္တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။

Posted by Mizzima - News in Burmese on Saturday, November 7, 2015

"မဲရုံပိတ္ခ်ိန္ၿပီးသြားသည့္တုိင္ေအာင္ မဲေပးခြင့္ျပဳဦးမည္ဟု မႏၱေလးခရုိင္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အရာရွိေျပာ"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၇ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၂ နာရီ ၂၂ မိနစ္

မဲေပးရမည့္ လူမ်ား အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ မဲေပးခ်ိန္ျပည့္သည့္တုိင္ မဲေပးျခင္းကိစၥ ၿပီးဆုံးျခင္းမရွိပါက အခ်ိန္ထပ္တုိး၍ မဲေပးေစမည္ဟု မႏၱေလးခရုိင္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အရာရွိတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးတင္မင္းေအးက ဆုိလုိက္သည္။

ဦးတင္မင္းေအး၏ ေျပာၾကားခ်က္ အျပည့္အစုံကုိ ေအာက္ပါ ဗီဒီယုိဖုိင္တြင္ ၾကည့္ရႈႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

#Election News Live: "မဲရုံပိတ္ခ်ိန္ၿပီးသြားသည့္တုိင္ေအာင္ မဲေပးခြင့္ျပဳဦးမည္ဟု မႏၱေလးခရုိင္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အရာရွိေျပာ"……………………………………………………………………………………………………မဲေပးရမည့္ လူမ်ား အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ မဲေပးခ်ိန္ျပည့္သည့္တုိင္ မဲေပးျခင္းကိစၥၿပီးဆုံးျခင္းမရွိပါက အခ်ိန္ထပ္တုိး၍ မဲေပးေစမည္ဟု မႏၱေလးခရုိင္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အရာရွိတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးတင္မင္းေအးက ဆုိလုိက္သည္။ဦးတင္မင္းေအး၏ ေျပာၾကားခ်က္ အျပည့္အစုံကုိ ေအာက္ပါ ဗီဒီယုိဖုိင္တြင္ ၾကည့္ရႈႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

Posted by Mizzima - News in Burmese on Friday, November 6, 2015

"မဲေပးခြင့္ ျငင္းပယ္ခံလုိက္ရသျဖင့္ မ်က္ရည္က်ခဲ့ရေသာ မိန္းကေလးတစ္ဦးႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၇ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၂ နာရီ ၁၂ မိနစ္

မႏၲေလးခရုိင္၊ခ်မ္းေအးသာစံျမိဳ႕နယ္၊ေအာင္နန္းရပ္ကြက္တြင္ မိသားစုလိုက္ မဲစာရင္းတြင္ ပါဝင္ခဲ႔ေသာ္လည္း ထိုမိသားစုထဲမွ မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးမွာ ေနာက္ဆုံးမဲစာရင္းတြင္ မပါဝင္ခဲ႔ေသာေၾကာင့္ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ျပဳရန္ ရပ္ကြက္မွေထာက္ခံစာေရးေပးခဲ႔သည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ခရုိင္ေကာ္မရွင္မွ မဲေပးခြင့္မျပဳေၾကာင္း ႏုိဝင္ဘာလ ၇ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ ျငင္းခဲ႔ျခင္းေၾကာင့္ မဲေပးခြင့္ ဆုံးရႈံးသြားျပီျဖစ္ေၾကာင္း ကာယကံရွင္ မဇင္လင္းေမာ္ က ခရုိင္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရုံးေရွ႕တြင္ မ်က္ရည္မ်ားျဖင့္ ေျဖဆုိသြားခဲ့သည္။ မဇင္လင္းေမာ္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈကုိ ေအာက္ပါ ဗီဒီယုိဖုိင္တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။

#Election News Live: "မဲေပးခြင့္ ျငင္းပယ္ခံလုိက္ရသျဖင့္ မ်က္ရည္က်ခဲ့ရေသာ မိန္းကေလးတစ္ဦးႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး"………………………………………………………………………မႏၲေလးခရုိင္၊ခ်မ္းေအးသာစံျမိဳ႕နယ္၊ေအာင္နန္းရပ္ကြက္တြင္ မိသားစုလိုက္ မဲစာရင္းတြင္ ပါဝင္ခဲ႔ေသာ္လည္း ထိုမိသားစုထဲမွ မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးမွာ ေနာက္ဆုံးမဲစာရင္းတြင္ မပါဝင္ခဲ႔ေသာေၾကာင့္ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ျပဳရန္ ရပ္ကြက္မွေထာက္ခံစာေရးေပးခဲ႔သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ခရုိင္ေကာ္မရွင္မွ မဲေပးခြင့္မျပဳေၾကာင္း ႏုိဝင္ဘာလ ၇ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ ျငင္းခဲ႔ျခင္းေၾကာင့္ မဲေပးခြင့္ ဆုံးရႈံးသြားျပီျဖစ္ေၾကာင္း ကာယကံရွင္ မဇင္လင္းေမာ္ က ခရုိင္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရုံးေရွ႕တြင္ မ်က္ရည္မ်ားျဖင့္ ေျဖဆုိသြားခဲ့သည္။ မဇင္လင္းေမာ္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈကုိ ေအာက္ပါ ဗီဒီယုိဖုိင္တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။

Posted by Mizzima - News in Burmese on Friday, November 6, 2015

"ႏုိင္မည္ဆုိသည္ကုိ ႀကိဳသိ၍ ရင္မခုန္ေတာ့ဟု ဟသၤာတႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီ အတြင္းေရးမွဴးေျပာ"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၇ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၁ နာရီ ၅၅ မိနစ္

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အေတြ႕အႀကဳံရွိၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ ယခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲအား ရင္မခုန္ေတာ့ေၾကာင္းႏွင့္ ႀက့ံခုိင္ေရးပါတီ အႏုိင္ရမည္ဆုိသည္ကုိလည္း ႀကိဳတင္သိေနခဲ့သည္ဟု ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္ ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးညြန္႔ဦးက ဆုိလုိက္သည္။

ဦးညြန္႔ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္ကုိ ေအာက္ပါ ဗီဒီယုိဖုိင္တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

#Election News Live: "ႏုိင္မည္ဆုိသည္ကုိ ႀကိဳသိ၍ ရင္မခုန္ေတာ့ဟု ဟသၤာတႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီ အတြင္းေရးမွဴးေျပာ"………………………………………………………………………………………………..ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အေတြ႕အႀကဳံရွိၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ ယခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲအား ရင္မခုန္ေတာ့ေၾကာင္းႏွင့္ ႀက့ံခုိင္ေရးပါတီ အႏုိင္ရမည္ဆုိသည္ကုိလည္း ႀကိဳတင္သိေနခဲ့သည္ဟု ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္ ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးညြန္႔ဦးက ဆုိလုိက္သည္။ဦးညြန္႔ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္ကုိ ေအာက္ပါ ဗီဒီယုိဖုိင္တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

Posted by Mizzima - News in Burmese on Friday, November 6, 2015

ေက်ာင္း၀န္းတစ္ခုအတြင္းမွာပင္ မဲရုံ ၂၅ ရုံ ထားရွိမႈေၾကာင့္ လိႈင္သာယာတြင္ အခက္အခဲျဖစ္

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၇ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၁၂ နာရီ ၇ မိနစ္

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ အထက(၆) ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္း၀န္းအတြင္း မဲရုံေပါင္း (၂၅) ရုံ ရွိေနၿပီး မ်ားျပားလွသည့္ မဲရုံမ်ားႏွင့္ ေရာေထြးေနသည့္ လူမ်ားေၾကာင့္ မဲရုံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပစၥည္းမ်ားထုတ္ယူေနေသာ ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ အခက္အခဲမ်ား ႀကဳံေတြ႕ေနရသည္။

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ ေရဥကၠံေက်းရြာတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားအေနျဖင့္ အထက (၆) မဲရုံ အပါအ၀င္ မဲရုံအခ်ိဳ႕တြင္ လာေရာက္မဲေပးၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး အထက (၆) မဲရုံတစ္ခုတည္းတြင္ လူဦးေရ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ခန္႔ လာေရာက္မဲေပးၾကမည္ျဖစ္သည္။

သုဝဏၰတြင္ မဲစာရင္းမပါသည့္ မဲဆႏၵရွင္ ၁၈၀၀ခန္႔ မဲေပးခြင့္ရေရး ႀကိဳးစားမည္

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၇ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၁၂ နာရီ ၂၀ မိနစ္

ရန္ကုန္၊ ႏုိဝင္ဘာ ၇ ။ ။ ရန္ကုန္တုိင္း၊ သကၤန္ကြၽန္းၿမိဳ႕၊ သုဝဏၰ ၿမ္ိဳ႕နယ္ ၂၉ ရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္သည့္ လူ၁၈၀၀ခန္႔က မဲဆႏၵရွင္စာရင္းတြင္ ၎တို႔နာမည္မ်ား မပါသည့္အတြက္ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးႏုိင္ေရး ႀကိဳးစားသြားမည္ဟု မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းတြင္ မပါခဲ႔သည့္ ၂၉ရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္သူ ကိုခင္ေမာင္တင္က မဇၩိမကို ေျပာသည္။

"ကြၽန္ေတာ္တို႔ မဲထည့္ခ်င္တယ္၊ မဲထည့္ခြင့္လည္းရခ်င္တယ္၊ အဲေန႔ကို သန္းေခါင္စာရင္းနဲ႔ မွတ္ပံုတင္ကိုကိုင္ၿပီး မဲ႐ံုနားသြားေနမယ္"ဟု ၎ကေျပာသည္။ ယင္းရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္သူ ၁၇၉၀ ခန္႔သည့္ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းတြင္ မပါဝင္သည္ကို ႏုိဝင္ဘာ ၂ရက္ကမွ သိရွိခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

"ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၄ ရပ္ကြက္ရွိ မဲရုံအမွတ္ ၁၁ အား ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၇ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၁၂ နာရီ ၁၆ မိနစ္

မနက္ျဖန္ (ႏုိ၀င္ဘာ ၈ ရက္) မွာ မဲေပးႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၄ ရပ္ကြက္မွာရွိတဲ့ ဗဟိုဓမၼာရံု မဲရံု အမွတ္ (၁၁) ကုိ ျပင္ဆင္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမဲရံုမွာ မဲလာေပးမယ့္ မဲဆႏၵရွင္ဦးေရ ၁၈၅၀ ဦးရိွေနပါတယ္။

မဲရုံျပင္ဆင္မႈကုိ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ အဖြဲ႕၀င္ ဦးျမင့္လြင္ ကုိယ္တုိင္ လာေရာက္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး မဲရုံျပင္ဆင္မႈ အေျခအေနကုိ ေအာက္ပါ ဗီဒီယုိဖုိင္မွာ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

#Election News Live: "ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၄ ရပ္ကြက္ရွိ မဲရုံအမွတ္ ၁၁ အား ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္"……………………………………………………………………………………………..မနက္ျဖန္ (ႏုိ၀င္ဘာ ၈ ရက္) မွာ မဲေပးႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၄ ရပ္ကြက္မွာရွိတဲ့ ဗဟိုဓမၼာရံု မဲရံု အမွတ္ (၁၁) ကုိ ျပင္ဆင္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမဲရံုမွာ မဲလာေပးမယ့္ မဲဆႏၵရွင္ဦးေရ ၁၈၅၀ ဦးရိွေနပါတယ္။ မဲရုံျပင္ဆင္မႈကုိ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ အဖြဲ႕၀င္ ဦးျမင့္လြင္ ကုိယ္တုိင္ လာေရာက္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး မဲရုံျပင္ဆင္မႈ အေျခအေနကုိ ေအာက္ပါ ဗီဒီယုိဖုိင္မွာ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Posted by Mizzima - News in Burmese on Friday, November 6, 2015

"မဲေပးသူ ၁၆၅၀ အတြက္ လမ္းမေတာ္မဲရုံ အဆင္သင့္ျဖစ္ေန"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၇ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၁၂ နာရီ ၁၂ မိနစ္

လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၏ ရပ္ကြက္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးခုိင္၀င္းက လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္းရွိ အမွတ္(၄) ရပ္ကြက္ မဲရုံအေနျဖင့္ မဲေပးသူ ၁၆၅၀ အဆင္ေျပေျပ မဲေပးႏုိင္ေစရန္ အဆင္သင့္ ျပင္ဆင္ထားၿပီး ျဖစ္ေနသည္ဟု ေျပာဆုိလုိက္သည္။

ရပ္ကြက္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးခုိင္၀င္း၏ ေျပာစကားကုိ ေအာက္ပါ ဗီဒီယုိဖုိင္တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

#Election News Live: "မဲေပးသူ ၁၆၅၀ အတြက္ လမ္းမေတာ္မဲရုံ အဆင္သင့္ျဖစ္ေန"…………………………………………………………………..လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၏ ရပ္ကြက္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးခုိင္၀င္းက လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္းရွိ အမွတ္(၄) ရပ္ကြက္ မဲရုံအေနျဖင့္ မဲေပးသူ ၁၆၅၀ အဆင္ေျပေျပ မဲေပးႏုိင္ေစရန္ အဆင္သင့္ ျပင္ဆင္ထားၿပီး ျဖစ္ေနသည္ဟု ေျပာဆုိလုိက္သည္။ရပ္ကြက္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးခုိင္၀င္း၏ ေျပာစကားကုိ ေအာက္ပါ ဗီဒီယုိဖုိင္တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

Posted by Mizzima - News in Burmese on Friday, November 6, 2015

"ျပင္ဦးလြင္ တြင္လည္းမဲလက္မွတ္မ်ား ထပ္ေန"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၇ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၁၂ နာရီ ၇ မိနစ္

ျပင္ဦးလြင္ ခရုိင္အတြင္းရွိ ေက်းရြာ၊ ရပ္ကြက္ မ်ားတြင္လည္းမဲလက္မွတ္ ထပ္ေနျခင္းမ်ား၊ လူတစ္ဦးတည္းတြင္ က်ား၊မ အမည္ ႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ မဲလက္မွတ္ထြက္ေနျခင္းမ်ား ရွိေနသည္ဟု ခရုိင္အတြင္းေနထုိင္ေသာ မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးက ဆုိလုိက္သည္။

ျပင္ဦးလြင္ခရုိင္၊ ရပ္ကြက္ႀကီး (၅) တြင္ ေနထုိင္ေသာ မဲဆႏၵရွင္ ဦးေလးျမင့္ေအာင္၏ ေျပာစကားကုိ ေအာက္ပါ ဗီဒီယုိဖုိင္တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

#Election News Live: "ျပင္ဦးလြင္ တြင္လည္းမဲလက္မွတ္မ်ား ထပ္ေန"……………………………………………………………..ျပင္ဦးလြင္ ခရုိင္အတြင္းရွိ ေက်းရြာ၊ ရပ္ကြက္ မ်ားတြင္လည္းမဲလက္မွတ္ ထပ္ေနျခင္းမ်ား၊ လူတစ္ဦးတည္းတြင္ က်ား၊မ အမည္ ႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ မဲလက္မွတ္ထြက္ေနျခင္းမ်ား ရွိေနသည္ဟု ခရုိင္အတြင္းေနထုိင္ေသာ မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးက ဆုိလုိက္သည္။ျပင္ဦးလြင္ခရုိင္၊ ရပ္ကြက္ႀကီး (၅) တြင္ ေနထုိင္ေသာ မဲဆႏၵရွင္ ဦးေလးျမင့္ေအာင္၏ ေျပာစကားကုိ ေအာက္ပါ ဗီဒီယုိဖုိင္တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

Posted by Mizzima - News in Burmese on Friday, November 6, 2015

လယ္ဆည္ ဒု၀န္ႀကီး ဦးအုန္းသန္း ႀကိဳတင္မဲဆႏၵေပး

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၇ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၁၁ နာရီ ၅၇ မိနစ္

ဟသၤာတျမိဳ႕၊ ဇကာရပ္ကြက္ ဗုဒၶဟူးပတ္ဆြမ္းေလာင္းဓမၼာရုံ တြင္ ယေန႕မနက္ ၉နာရီ ၄၅မိနစ္အခ်ိန္က လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စု ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးအုန္းသန္း လာေရာက္၍ ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးသြားခဲ့သည္။

ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးအုန္းသန္း လာေရာက္ မဲေပးသြားသည့္ ဗီဒီယုိဖုိင္ကုိ ေအာက္တြင္ ၾကည့္ရႈႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

#Election News Live: လယ္ဆည္ ဒု၀န္ႀကီး ဦးအုန္းသန္း ႀကိဳတင္မဲဆႏၵေပး…………………………………………………………….. ဟသၤာတျမိဳ႕၊ ဇကာရပ္ကြက္ ဗုဒၶဟူးပတ္ဆြမ္းေလာင္းဓမၼာရုံ တြင္ ယေန႕မနက္ ၉နာရီ ၄၅မိနစ္အခ်ိန္က လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စု ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးအုန္းသန္း လာေရာက္၍ ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးသြားခဲ့သည္။ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးအုန္းသန္း လာေရာက္ မဲေပးသြားသည့္ ဗီဒီယုိဖုိင္ကုိ ေအာက္တြင္ ၾကည့္ရႈႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

Posted by Mizzima - News in Burmese on Friday, November 6, 2015

"သံအမတ္အခ်ိဳ႕နဲ႔ ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ နာယက ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၇ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၁၁ နာရီ ၅၁ မိနစ္

မနက္ျဖန္ (ႏုိ၀င္ဘာ ၈ ရက္) မွာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေတာ့မယ့္ အခ်ိန္မွာပဲ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရံံံုးခ်ဳပ္မွာ ရုရွားသံအမတ္၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားနဲ႔ ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ နာယက ဦးတင္ဦး၊ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ေတြ ျဖစ္တဲ့ ဦးဥာဏ္ဝင္း၊ ဦးဟန္သာျမင့္တို႔ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကုိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ဘာေတြေဆြးေႏြးခဲ့တယ္ဆုိတာကုိေတာ့ အေသးစိတ္မသိရေသးပဲ ေနာက္ထပ္ နာရီပုိင္းအတြင္းမွာ မဇၥ်ိမက ထပ္မံေဖာ္ျပေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

#Election News Live: "သံအမတ္အခ်ိဳ႕နဲ႔ ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ နာယက ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္"……………………………………………………………..မနက္ျဖန္ (ႏုိ၀င္ဘာ ၈ ရက္) မွာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေတာ့မယ့္ အခ်ိန္မွာပဲ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရံံံုးခ်ဳပ္မွာ ရုရွားသံအမတ္၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားနဲ႔ ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ နာယက ဦးတင္ဦး၊ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ေတြ ျဖစ္တဲ့ ဦးဥာဏ္ဝင္း၊ ဦးဟန္သာျမင့္တို႔ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကုိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ဘာေတြေဆြးေႏြးခဲ့တယ္ဆုိတာကုိေတာ့ အေသးစိတ္မသိရေသးပဲ ေနာက္ထပ္ နာရီပုိင္းအတြင္းမွာ မဇၥ်ိမက ထပ္မံေဖာ္ျပေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

Posted by Mizzima - News in Burmese on Friday, November 6, 2015

"လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးရဲ႕ ေျပာစကား"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၇ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၁၁ နာရီ ၄၅မိနစ္

လိႈင္သာယာ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာလည္း မဲေပးသူေတြအတြက္ အခက္အခဲေတြ ရွိေနဆဲပဲလုိ႔ (၇) ရပ္ကြက္မွာေနထုိင္တဲ့ မတင္တင္၀င္းက အခုလုိ ေျပာျပထားပါတယ္။ မနက္ျဖန္ ႏုိ၀င္ဘာ (၈) ရက္မွာ မဲေပးရေတာ့မွာျဖစ္ေပမယ့္ မဲစာရင္းထဲမွာ နာမည္မပါတဲ့သူေတြ ကေတာ့ အခုထိ ရွိေနဆဲပါပဲ။ မတင္တင္၀င္းရဲ႕ ေျပာစကားကုိ ေအာက္ပါ ဗီဒီယိုဖုိင္မွာ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါတယ္။ (႐ိုက္ကူး - ထက္ထက္)

#Election News Live: "လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးရဲ႕ ေျပာစကား"…………………………………………………………….. လိႈင္သာယာ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာလည္း မဲေပးသူေတြအတြက္ အခက္အခဲေတြ ရွိေနဆဲပဲလုိ႔ (၇) ရပ္ကြက္မွာေနထုိင္တဲ့ မတင္တင္၀င္းက အခုလုိ ေျပာျပထားပါတယ္။ မနက္ျဖန္ ႏုိ၀င္ဘာ (၈) ရက္မွာ မဲေပးရေတာ့မွာျဖစ္ေပမယ့္ မဲစာရင္းထဲမွာ နာမည္မပါတဲ့သူေတြ ကေတာ့ အခုထိ ရွိေနဆဲပါပဲ။မတင္တင္၀င္းရဲ႕ ေျပာစကားကုိ ေအာက္ပါ ဗီဒီယိုဖုိင္မွာ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါတယ္။ (႐ိုက္ကူး - ထက္ထက္)

Posted by Mizzima - News in Burmese on Friday, November 6, 2015

"ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မဲေပးမယ့္ မဲရုံျမင္ကြင္း"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၇ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၁၁ နာရီ ၄၃ မိနစ္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊေတာင္ၾကား ၁ ရပ္ကြက္၊ အမွတ္ ၁၆ ၊ ကေမၻာဇလမ္း အ.မ.က (၃) မူလြန္ေက်ာင္း မဲရံုျပဳလုပ္ထားမူ အေျခအေန ျမင္ကြင္းကုိ ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ဗီဒီယုိ ဖုိင္မွာ ျမင္ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမဲရုံက အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဆႏၵမဲေပးမယ့္ မဲရံုလည္းျဖစ္ပါတယ္။

#Election News Live: "ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မဲေပးမယ့္ မဲရုံျမင္ကြင္း"...................................................................ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊေတာင္ၾကား ၁ ရပ္ကြက္၊ အမွတ္ ၁၆ ၊ ကေမၻာဇလမ္း အ.မ.က (၃) မူလြန္ေက်ာင္း မဲရံုျပဳလုပ္ထားမူ အေျခအေန ျမင္ကြင္းကုိ ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ဗီဒီယုိ ဖုိင္မွာ ျမင္ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမဲရုံက အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဆႏၵမဲေပးမယ့္ မဲရံုလည္းျဖစ္ပါတယ္။(႐ိုက္ကူး - ခိုင္ေရႊရည္၊ မဇၥ်ိမ)

Posted by Mizzima - News in Burmese on Friday, November 6, 2015

"ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးေအာင္မင္း၏ အမွတ္တံဆိပ္ေၾကာ္ျငာမ်ား ရွိေနဆဲ"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၇ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၁၀ နာရီ ၃၀ မိနစ္

ရွားေတာ မဲဆႏၵနယ္အတြင္းတြင္၊ ယေန႕မနက္ ၆ နာရီအခ်ိန္ အထိ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း၏ ဂ်ိဳးျဖဴငွက္ အမွတ္တံဆိပ္ေၾကာ္ျငာမ်ား ကို ေဒသခံအိမ္မ်ားေရွ႕တြင္ ေတြ႕ေနရဆဲျဖစ္သည္ဟု ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)သတင္းေထာက္မွ သတင္းေပးပုိ႔ထားသည္။

“အလယ္ပိုင္းမဲရုံနဲ႕လည္နီးတယ္။ ေတာင္ပိုင္းမဲရုံနဲ႕လည္းနီးတယ္။ ဦးေအာင္မင္းအိမ္နဲ႕ေတာ့ မတြက္တတ္ဘူး။ ကိုက္၅၀၀ ေတာ့မေက်ာ္ဘူး။” ဟု ၎သတင္းေထာက္က ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီေၾကာျ္ငာဆိုင္းဘုတ္မ်ား ၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ေၾကာ္ျငာ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို ႏိုဝင္ဘာလ ၆ ေန႕ည ၁၂ နာရီတြင္ေနာက္ဆုံးထားၿပီးျဖဳတ္သိမ္းရမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ယခုလိုေတြ႕ျမင္ေနရျခင္း သည္ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္မွ တရားစြဲရမည္ျဖစ္သည္ဟု ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ အမည္မေဖာ္လိုသူ အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ဗဟန္းေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရုံး ဥကၠဌ ၿမိဳ႕နယ္တြင္း မဲရုံေတြကုိ စစ္ေဆးမည္

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၇ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၁၀ နာရီ ၂၄ မိနစ္

ႏုိ၀င္ဘာ ၈ ရက္မွာ မဲေပးရေတာ့မယ့္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲ မဲရုံေတြကုိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ရံုး ဥကၠဌ နဲ႔ တာဝန္ရွိသူေတြက အဖြဲ႕သုံးဖြဲ႕ခြဲၿပီး ဒီေန႔ (ႏုိ၀င္ဘာ ၇ ရက္)မွာ လုိက္လံစစ္ေဆးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရံုးအေနနဲ႔ မဲရံုမွာသံုးမယ့္ ပံုစံေတြ နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ညြန္ၾကားခ်က္ေတြကို ဒီေန႔ နံနက္ပုိင္းက စတင္ၿပီး ထုတ္ေပးေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ဇနီးတို႔ ကညြတ္ကြင္း အထက(၂) တြင္ မဲေပးမည္ွိ

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၇ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၉ နာရီ ၄၃ မိနစ္

ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ဇနီးေဒၚခင္ေလးသက္တို႔သည္ ႏုိ၀င္ဘာ ၈ ရက္ေန႔ ၊ နံနက္ ၉ နာရီအခ်ိန္တြင္ ကညြတ္ကြင္းၿမိဳ႕ ၊ ကြင္းေနာက္(၁)ရပ္ကြက္၊ မဲ႐ုံအမွတ္(၂) တည္ရွိရာျဖစ္ေသာ အထက(၂)သို႔ သြားေရာက္ ဆႏၵမဲေပးမည္ျဖစ္သည္။

သမၼတမဲေပးမည့္ မဲ႐ံုတြင္ ဖုန္းလိုင္းျဖတ္ေတာက္သည့္စက္မ်ား ထားရွိ

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၇ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၉ နာရီ ၃၅ မိနစ္

သမၼတဦးသိန္းစိန္မဲေပးမည့္ ေနျပည္ေတာ္၊ ဇဗၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ေဇယ်သိဒၶိရပ္ကြက္၊ အမွတ္(၅)အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း႐ွိ မဲ႐ံုအမွတ္(၁)တြင္ ဖုန္းလိုင္းျဖတ္ေတာက္သည့္စက္မ်ား ထား႐ွိသည္ကို ႏိုဝင္ဘာ ၇ရက္က ေတြ႔ရစဥ္(ဓာတ္ပံု -မင္းမင္း/မဇၩိမသတင္းဌာန)

"ဗုိလ္တစ္ေထာင္တြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ား ႀကိဳတင္မဲ ၇၀၀ ေက်ာ္ေပးထား"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၇ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၉ နာရီ ၃၀ မိနစ္

ဗုိလ္တစ္ေထာင္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ တပ္စခန္းမ်ားႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ႀကိဳတင္မဲေပးမႈမွာ ႏုိ၀င္ဘာ ၅ ရက္ေန႔အထိ ၇၇၇ ဦး ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၎ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ေလာင္း ေဒၚေမစုိးက မဇၥ်ိမသုိ႔ ေျပာသည္။

"တပ္သံုးခုရိွတယ္။ အဲဒီထဲကမွ ႏိုဝင္ဘာ ၅ရက္ထိ ႀကိဳတင္မဲေပးထားတာပါ။ က်န္တဲ့ ၆ရက္နဲ႔ ၇ရက္ကေတာ့ မသိရေသးဘူး။ ဗိုလ္တစ္ေထာင္မွာက တပ္က မဲေပးမယ့္သူ သံုးေထာင္ငါးရာေလာက္ ရိွတယ္ဆိုေပမယ့္ က်န္တဲ့မဲရဲ႕ သံုးပံုႏွစ္ပံုေတာ့ ကြ်န္မရမယ္လို႔ ယံုၾကည္တယ္။" လို႔ ေဒၚေမစိုးကေျပာသည္။

ဗိုလ္တစ္ေထာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရိွသူ စုစုေပါင္း ၃၉၇၈၆ ဦးအထိ ရွိေနသည္။

"ေရြးေကာက္ပြဲမဲေပးရန္ ရခိုင္ေက်ာင္းသား ၃၀၀၀ ေက်ာ္ အိမ္ျပန္"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၇ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၉ နာရီ ၁၆ မိနစ္

ရခိုင္ျပည္နယ္အႏွံ႔မွ စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ ပညာသင္ၾကားရန္ ေရာက္ရွိေနၾကေသာ အေ၀းသင္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ မဲေပးခြင့္ မဆုံးရႈံးေစရန္ႏွင့္ မိမိတို႔ေဒသမ်ားသို႔ ျပန္လည္မဲေပးႏိုင္ေစရန္ သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ လူမႈအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ေနရပ္သုိ႔ ျပန္သြားၾကၿပီျဖစ္သည္။

“ လူဦးေရ ၃၀၀၀ ေလာက္ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ ၿမိဳ႕ ၁၂ ၿမိဳ႕ကို Target ထားပါတယ္။ အခက္အခဲ တကယ္အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ လုပ္ရတဲ့ အခ်ိန္အမ်ားႀကီးမရပါဘူး။ ၂ ရက္ပဲ အခ်ိန္ရပါတယ္။ ေငြေၾကးအခက္အခဲရွိပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေက်ာင္းသားေတြ လိုက္ခ်င္ရင္ေတာင္မွ ေနရာအခက္အခဲေၾကာင့္ ထားခဲ့ရပါတယ္။ ” ဟု စီစဥ္သူတစ္ဦးျဖစ္သူ ကုိေ၀ဟင္ေအာင္က ေျပာသည္။

ရေသ့ေတာင္၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ေျမာက္ဦး၊ ေျမပံု ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ေနရပ္သုိ႔ ျပန္ခဲ့ၾကၿပီး မဲေပးႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

" ႀကိဳတင္မဲမ်ား ေဖာင္းပြေနဟု ဦးၿဖိဳးေဇယ်ာေသာ္ေျပာ"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၇ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၈ နာရီ ၅၀ မိနစ္

ႏုိဝင္ဘာ ၈ရက္မွာ က်င္းပမည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္မဲေပးသူမ်ား မ်ားျပားလြန္းေနၿပီး ႀကိဳတင္မဲမ်ား ေဖာင္းပြေနသည္ဟု အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ အမတ္ေလာင္း ဦးၿဖိဳးေဇယ်ာေသာ္က မဇၩိမသုိ႔ ေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ ေဇယ်သိဒိၶရပ္ကြက္တြင္ ႏုိဝင္ဘာ ၆ရက္က ႀကိဳတင္မဲေပးသူ မ်ားလြန္းသည့္အတြက္ မဲပံုးတစ္ပံုးျဖင့္ မေလာက္ဘဲ ေနာက္ထပ္တစ္ပံုး ထပ္မံထားရွိရသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့သည္။

"အဲ့ဒီ့ဟာရဲ႕ အေၾကာင္းအရင္းကို လိုက္လည္းလိုက္ၾကည့္လိုက္ေရာ သက္ဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းက လူေတြကေန ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ မသက္ဆုိင္ဘဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ေတြကို ႀကိဳတင္မဲခ်င္တဲ့သူေတြကို ေပးခြင့္ရွိတယ္လို႔ လိုက္ၿပီး ေၾကျငာတယ္လုိ႔ သိရတယ္ခင္ဗ်။ အဲ့ဒီ့အတြက္ေၾကာင့္ ႀကိဳတင္မဲေတြဟာ မလုိလားအပ္ဘဲ ေဖာင္းပြေနတာလို႔ ျမင္ပါတယ္ ခင္ဗ်" လို႔ ဦးၿဖိဳးေဇယ်ာေသာ္က ေျပာသည္။

ႀကိဳတင္မဲေပးသူေတြမ်ားၿပီး ႀကိဳတင္မဲေတြ ေဖာင္းပြေနတယ္လို႔ ေနျပည္ေတာ္ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ အမတ္ေလာင္း ဦးၿဖိဳးေဇယ်ာေသာ္က မဇၩိမကို ေျပာပါတယ္။ (႐ိုက္ကူး- မင္းမင္း)

ႀကိဳတင္မဲေပးသူေတြမ်ားၿပီး ႀကိဳတင္မဲေတြ ေဖာင္းပြေနတယ္လို႔ ေနျပည္ေတာ္ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ အမတ္ေလာင္း ဦးၿဖိဳးေဇယ်ာေသာ္က မဇၩိမကို ေျပာပါတယ္။ (႐ိုက္ကူး- မင္းမင္း)

Posted by Mizzima - News in Burmese on Friday, November 6, 2015

"ယုဇနဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္ထဲမွာ မဲစာရင္းမပါသူေတြရွိေနဆဲ"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၇ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၈ နာရီ ၂၈ မိနစ္

ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၏ လူဦးေရ သုံးပုံႏွစ္ပုံခန္႔ေနထုိင္ေသာ ယုဇနဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္ထဲတြင္ မဲစာရင္းမပါသူမ်ား ယေန႔တုိင္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ရခိုင္အမ်ိဳးသားျဖစ္တဲ့ ဦးေဝထြန္းက 'ကြၽန္ေတာ္သံုးႀကိမ္လံုးလာ႐ွာတာ လံုးဝမေတြ႔ဘူး အခုလည္းမေတြ႔ျပန္ဘူး။ ႐ွာရတာေခါင္းပါမူးတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ပံုစံ၆၆ ၊၆ရိွတဲ့သူေတြပါ" ဟု မဇၩိမသုိ႔ေျပာသည္။

ယုဇနဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ မဲစာရင္း႐ွာရခက္သူမ်ားအား ေကာ္မ႐ွင္မွရရိွထားသည့္ ကြန္ပ်ဴတာမဲစာရင္းမွတစ္ဆင့္ ကူညီ႐ွာေဖြေပးေနသည္ဟု ဒဂံုဆိပ္ကမ္း NLD ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ အမတ္ေလာင္း ဦးေက်ာ္ဝင္းက ေျပာသည္။

"၃ ဦးစာႀကိဳတင္မဲေပးခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္ခြဲ ဥကၠဌ တုိင္ခ်က္ဖြင့္ခံရ"

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၇ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၈ နာရီ ၂၀ မိနစ္

ရန္ကုန္တုိင္း၊ ေျမာက္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊ ၄၈ ရပ္ကြက္တြင္ သုံးဦးစာအတြက္ ႀကိဳတင္မဲကုိ တစ္ဦးတည္းက လာေရာက္ေပးခဲ့ျခင္းအား လက္ခံခဲ့ျခင္းေၾကာင့္၎ ၿမိဳ႕နယ္၏ေကာ္မရွင္ခြဲ ဥကၠဌကုိ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က တုိင္ခ်က္ဖြင့္လုိက္သည္။

ေျမာက္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မရွင္ခြဲဥကၠဌအေနျဖင့္ အသက္(၇၀) ေက်ာ္အမ်ိဳးသမီးႀကီးတစ္ဦး၏ သုံးဦးစာႀကိဳတင္မဲ ေပးမႈကုိ လက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ေျမာက္ဒဂုံရဲစခန္းတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒပုဒ္မ ပ ၅၆၀/၂၀၁၅ ျဖင့္ အမႈ ဖြင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကုိ အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ လုိက္နာမည္

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၇ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၇ နာရီ ၄၀ မိနစ္

ႏုိ၀င္ဘာ(၈) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေသာ ပါတီစုံ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ ရလဒ္အား အစုိးရႏွင့္တပ္မေတာ္တုိ႔မွ ေလးစားလုိက္နာသြားမည္ဟု သမၼတဦးသိန္းစိန္က ေျပာဆုိလုိက္သည္။

ႏုိ၀င္ဘာ(၆) ရက္ေန႔ညတြင္ ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းဌာနျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ရုပ္ျမင္သံၾကားမွတစ္ဆင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ေျပာဆုိလုိက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္အစုိးရအေနျဖင့္ တရားမွ်တ၍ လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ ရလဒ္ကုိ ေလးစားလုိက္နာသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရရွိလာေသာ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းသစ္ကုိ အတူလက္တြဲပုံေဖာ္သြားမည္ဟု ေျပာဆုိသြားခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ရလာဒ္ အႏုိင္၊ အ႐ံႈးေပၚမူတည္၍ ျပႆနာ မျဖစ္ရန္ ပုဗၺသီရိအမတ္ေလာင္း ဦးေဝလြင္ေျပာ

ႏုိဝင္ဘာလ ၀၆ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၁၉ နာရီ ၃၀ မိနစ္

ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီအား ေထာက္ခံသည့္ ပါတီဝင္မ်ားကုိ ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္ အႏုိင္၊အရႈံးအေပၚမူတည္၍ ျပႆနာမျဖစ္ေစဖုိ႔ ထိန္းသိမ္းၾကရန္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ဗဟုိေကာမတီ၀င္ ဦးေဝလြင္က သတိေပးလိုက္သည္။