အင္တာဗ်ူး

1 week 20 hours ago
4,319 Hits

ျမန္မာျပည္သူေတြအေပၚမွာ မူတည္ေနပါၿပီ၊ သူတို႔ လိုခ်င္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဆံုးျဖတ္ဖို႔ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ထင္တာက ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတုန္းက ကၽြန္ေတာ္ျမင္ခဲ့တာကေတာ့ ဒီက ျပည္သူေတြဟာ...

Subscribe to အင္တာဗ်ူး