အင္တာဗ်ူး

5 days 21 hours ago
85,002 Hits

ကၽြန္ေတာ့္အစ္ကိုက ေက်ာင္းဆရာဘ၀ကလာတာ။ ေက်ာင္းဆရာမွာေရာ ရဲထဲေရာက္ေတာ့ေရာ သူမွန္တယ္ထင္ရင္ မွန္တဲ႔အတိုင္းလုပ္တတ္တဲ႔အက်င့္ရွိတယ္ဗ်။

Subscribe to အင္တာဗ်ူး