Shop.com.mm

အင္တာဗ်ူး

12 hours 22 min ago
1 Hit

ကၽြန္ေတာ္က ခပ္ဆုိးဆိုး ကာ႐ိုက္တာ တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ျဖစ္ခဲ့တယ္ဆိုတာက ရုပ္ကလည္း မင္းသား႐ုပ္မဟုတ္ ဘူးေလ။

Subscribe to အင္တာဗ်ူး