အင္တာဗ်ူး

1 week 10 hours ago
2,136 Hits

ညီမေျပာခ်င္တာကေတာ့ ေကာင္းတာလုပ္တဲ့သူက ေကာင္းတဲ့အက်ိဳးကုိ ခံစားရသလို ၊မေကာင္းတာ လုပ္တဲ့သူကလည္း မေကာင္းတဲ့အက်ိဳးကုိ ခံစားရမယ္။ အဲဒီေတာ့ အခုခ်ိန္မွာ သူက လိမ္ေနတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သူ႔လိပ္ျပာေတာ့ သူ လံုမွ...

Subscribe to အင္တာဗ်ူး