က်န္းမာေရး

1 day 22 hours ago
3,621 Hits

စိတ္ကူးယဥ္စရာေကာင္းတဲ့ မုတ္သံုမွာ လတ္ဆတ္သင္းပ်ံ႕တဲ့ရနံ႔ေလးရွိတဲ့ ဆံသားေလးေတြပိုင္ဆိုင္ခ်င္ၾကလား ေလဒီတို႔… ဒီလိုိုရင္ေတာ့ အရင္ဆံုးလုပ္ရမွာက ဆံသားေတြကို မိုးမစိုေအာင္ထိန္းသိမ္းရမွာပါ။

Subscribe to က်န္းမာေရး