က်န္းမာေရး

2 hours 7 min ago
961 Hits

အအိပ္လြန္တဲ့ ျပႆနာက လူဦးေရရဲ႔ ၅ရာခိုင္နွုန္းေလာက္မွာ ျဖစ္တတ္ျပီး အမ်ိဳးသားေတြက အမ်ိုးသမီးေတြထက္ ပုိုျပီးအျဖစ္မ်ားပါတယ္။ ထပ္မံသိလိုေသာ အခ်က္မ်ားရွိပါက ဆရာ၀န္နွင့္ ေဆြးေႏြးပါ။

Subscribe to က်န္းမာေရး