က်န္းမာေရး

21 hours 34 min ago
1 Hit

တစ္ခါတစ္ရံ လူပ်ိဳေဖာ္၊အပ်ိဳေဖာ္၀င္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေဟာ္မုန္းအေျပာင္းအလဲေတြေၾကာင့္ ၀က္ျခံေပါက္တတ္ပါတယ္။

Subscribe to က်န္းမာေရး