က်န္းမာေရး

22 hours 21 min ago
493 Hits

အိပ္ရာထဲမွာပဲ တစ္ေနကုန္လွဲမေနပါႏွင့္။ ပ်င္းရိျခင္းဟာ စိတ္ကိုပိုမိုထိုင္းမႈိင္းေစပါတယ္။ အခုပဲထၿပီး ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈစလုပ္ ၾကည့္ပါ။

Subscribe to က်န္းမာေရး