က်န္းမာေရး

1 day 8 hours ago
6,739 Hits

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လူအမ်ားစုက ပင္လယ္ရည္ထြက္ ပစၥည္းေတြျဖစ္တဲ့ ဆား၊ ငါးပိ၊ ငါးဆားနယ္၊ ပင္လယ္ငါးေျခာက္ စတဲ့ ဆားပါဝင္မႈ ျမင့္မားတဲ့ အစားအစာေတြကုိ စားသုံးေလ့႐ွိၾကပါတယ္။

Subscribe to က်န္းမာေရး