က်န္းမာေရး

2 hours 14 min ago
359 Hits

ေက်ာက္ကပ္ အစားထုိးလဲလွယ္တယ္ဆုိတာအသစ္တစ္ခုထည့္ေပးလုိက္တာပဲ။ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လြယ္လြယ္ေျပာရင္ေတာ့ အသစ္က ျပန္စလိုက္တာေပါ့။

Subscribe to က်န္းမာေရး