က်န္းမာေရး

1 day 1 hour ago
953 Hits

မိဘေတြက ကေလးကိုရိုက္ရေတာ့မယ္လို႔ေတြးလိုက္ရင္ အလိုလိုကို စိတ္မာထားရမယ္လို႔ခံယူထားၾကပါတယ္။ အသညး္မာရမယ္ေပါ့။

Subscribe to က်န္းမာေရး