က်န္းမာေရး

2 days 4 hours ago
7,101 Hits

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လူအမ်ားစုက ပင္လယ္ရည္ထြက္ ပစၥည္းေတြျဖစ္တဲ့ ဆား၊ ငါးပိ၊ ငါးဆားနယ္၊ ပင္လယ္ငါးေျခာက္ စတဲ့ ဆားပါဝင္မႈ ျမင့္မားတဲ့ အစားအစာေတြကုိ စားသုံးေလ့႐ွိၾကပါတယ္။

Subscribe to က်န္းမာေရး