က်န္းမာေရး

14 hours 40 min ago
725 Hits

အရင္ဆံုး အနာရဲ႕အေနအထားကို ၾကည့္ပါ။ အေရျပားကပြန္းရံုပဲ၊ နီရဲေနရံုျဖစ္ျပီး ေသြးမထြက္၊ မေပါက္ျပဲေသးဘူးဆိုရင္ ေရာဂါပိုးမဝင္ေအာင္ကာကြယ္ဖို႔ပဲလိုပါတယ္။

Subscribe to က်န္းမာေရး