က်န္းမာေရး

3 days 4 hours ago
4,578 Hits

က်န္းမာေရး လုိက္စားျခင္းေၾကာင့္ ရရွိေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ ၾကားဖူးမည္ဟု ထင္ပါသည္။ ခြဲစိတ္ၿပီး ျပန္လည္ က်န္းမာေစရန္၊ တျခားေသာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ၿပီးေသာ္လည္း အားအင္ျပန္လည္   ျပည့္ၿဖိဳးေစပါသည္။...

Subscribe to က်န္းမာေရး