က်န္းမာေရး ေဆာင္းပါး

1 day 3 hours ago
11,121 Hits

မ်က္လံုးထဲမွာ ခို႔လို႔ခုလုျဖစ္ေနတယ္လို႔ခံစားေနရျပီး က်ိန္းစပ္သလို ေအာင့္သလို ခံစားေနရရင္ မ်က္လံုးအဖြင့္အပိတ္ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ၾကည့္ပါ။

Subscribe to က်န္းမာေရး ေဆာင္းပါး