က်န္းမာေရး ေဆာင္းပါး

30 min 2 sec ago
78 Hits

တစ္ခါတစ္ရံ လူပ်ိဳေဖာ္၊အပ်ိဳေဖာ္၀င္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေဟာ္မုန္းအေျပာင္းအလဲေတြေၾကာင့္ ၀က္ျခံေပါက္တတ္ပါတယ္။

Subscribe to က်န္းမာေရး ေဆာင္းပါး