က်န္းမာေရး ေဆာင္းပါး

22 hours 20 min ago
493 Hits

အိပ္ရာထဲမွာပဲ တစ္ေနကုန္လွဲမေနပါႏွင့္။ ပ်င္းရိျခင္းဟာ စိတ္ကိုပိုမိုထိုင္းမႈိင္းေစပါတယ္။ အခုပဲထၿပီး ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈစလုပ္ ၾကည့္ပါ။

Subscribe to က်န္းမာေရး ေဆာင္းပါး