က်န္းမာေရး ေဆာင္းပါး

1 week 3 days ago
588 Hits

လံုေလာက္တဲ့အာဟာရေတြကုိ တစ္ေန႔တစ္ေန႔ စားပါမွ သူ႔ဘာသာသူ ခႏၶာကုိယ္ဖြဲ႔စည္းမႈေတြက ျပည့္စံုလာၿပီး ဦးေႏွာက္ကုိ သတင္းပို႔တာျမန္လာပါတယ္။ က်န္တဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြျဖစ္တ့ဲ အျမင္အၾကားအာ႐ံုေတြ ၊လႈပ္ရွားမႈေတ...

Subscribe to က်န္းမာေရး ေဆာင္းပါး