က်န္းမာေရး ေဆာင္းပါး

16 hours 57 min ago
2,945 Hits

ဒီေရာဂါဟာ ဘယ္အသက္အရြယ္မွာ မဆို ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြထက္ အမ်ိဳးသားေတြမွာပို ျဖစ္ေလ့ရွိပါတယ္။

Subscribe to က်န္းမာေရး ေဆာင္းပါး