ျပည္တြင္း

5 hours 8 min ago
1 Hit

သူငယ္ခ်င္းေယာကၡမ၂ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီးသည္ မိသားစု ဟာသရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီး တစ္ကားျဖစ္ၿပီး အိမ္တစ္အိမ္တြင္ သူငယ္ခ်င္းေယာကၡမေတြ အတူေနထိုင္ၿပီး ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ဒါရိုက္တာမွ ပံုေဖာ္ရိုက္ကူးထားျ...

Subscribe to ျပည္တြင္း