ျပည္တြင္း

17 hours 4 min ago
1 Hit

ႏွင္းဆီနယ္နိမိတ္ အၿငိမ့္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို ျမန္မာႏုိင္ငံအစည္းအရံုးမွ ႀကီးမွဴးၿပီး ႏွင္းဆီရင္ခြင္ လူမႈကူညီေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း ၏ ရခုိင္ေဒသ ျပန္လည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ...

Subscribe to ျပည္တြင္း