ျပည္တြင္း

34 min 54 sec ago
476 Hits

"သီခ်င္းကို ကိုယ္ကိုတိုင္ ႐ူးသြပ္ၿပီး ဆိုတာလို႔လည္း ေျပာ လို႔ရပါတယ္၊ အဆိုေတာ္ေကာင္းႀကီးတစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ မၿပီးျပည့္စုံႏိုင္ေသးပါဘူး၊ ေစ်းကြက္ကိုလည္း ဝန္ခံပါတယ္၊ အဆိုေတာ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ မလြယ္ႏိုင္ပ...

Subscribe to ျပည္တြင္း