ျပည္တြင္း

3 hours 37 min ago
3,496 Hits

 ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ႐ုပ္ရွင္ ရက္သတၱပတ္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ သရာေစာထိ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီးကို ဒါ႐ိုက္တာ ေအာင္လြင္က ႐ိုက္ကူးပံုေဖာ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

Subscribe to ျပည္တြင္း