ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ လူငယ္

2 years 8 months ago
3,597 Hits

ဒီတပတ္ မဇၥ်ိမရဲ႕ ဒိုင္ယာေလာ့ အစီအစဥ္မွာေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ လူငယ္မ်ားရဲ႕ အနာဂတ္လို႔ ေခါင္းစဥ္ေပးထားပါတယ္။ လူငယ္ေတြနဲ႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာအပါအ၀င္ ဒီကေန႔ လူငယ္ေတြအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကုိ...

Subscribe to ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ လူငယ္