ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

1 year 11 months ago
3,897 Hits

မဇၥ်ိမ ရုပ္သံထုတ္လုပ္ေရးဌာန (Mizzima TV) တြင္

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ အမွန္တကယ္ စိတ္၀င္စားေသာ လူငယ္မ်ား အလုိရိွေနပါသည္။

အလုပ္ေလွ်ာက္လုိသူမ်ားသည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီသူမ်ားျဖစ္ရမည္...

Subscribe to ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္