အာေဘာ္

4 months 1 week ago
7,421 Hits

ယခုကဲ့သုိ႔ အာလံုး ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ဆင္ႏႊဲရမည့္ သႀကၤန္ကာလ ေရာက္လာသည့္ အခါသမယတြင္ ႏိုင္ငံသားအားလံုးအေနျဖင့္ ယခု သႀကၤန္ကာလကို ေပ်ာ္ရႊင္ျမဴးထူးႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခု သက္သက္အျဖစ္ ခပ္ေပါ့ေပါ့ မေတြးမိရန္...

Subscribe to အာေဘာ္