စီးပြားေရး

23 hours 54 min ago
4,008 Hits

"ကိုယ္ရဲ႕ပရဟိတ တာ၀န္သိမႈအရ ရန္ကုန္ေဆး႐ုံႀကီးမွာေဆး၀ါးေတြလိုတယ္။ ကၽြန္ေတာ္႔ကုမၸဏီကလွဴပါရေစ၊ လွဴလို႔ရတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေဆးေတြ၀ါးေတြ၀ယ္ဖို႔တင္ဒါေခၚထားတယ္။ မဆံုးျဖတ္ေသးဘူး။

Subscribe to စီးပြားေရး