ျပည္တြင္း

1 day 7 hours ago
2,581 Hits

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေစ်းကြက္အေနအထားမွာ မရင့္က်က္ေသး၍ ပရမ္းပတာျဖစ္လာမည္ကို စိုးရိမ္မိေၾကာင္း ကေမၻာဇဘဏ္၏ အႀကီးတန္းအႀကံေပး ဦးသန္းလြင္ က ေျပာသည္။

Subscribe to ျပည္တြင္း