ျပည္တြင္း

3 days 3 hours ago
10,533 Hits

ေရခ်ိဳ ငါးခူမ်ားကို ၿပီးခဲ႔သည့္ႏွစ္က တစ္ပိသာလွ်င္ ၆၀၀၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိခဲ႔ၿပီး၊ တစ္ေန႔ကို အခ်ိန္ ၂၀ မွ ၃၀ အထိ ေရာင္းရေၾကာင္း သိရသည္။

Subscribe to ျပည္တြင္း