ျပည္တြင္း

၂၀၁၈ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၄ရက္က ဆူးေလ ရွန္ဂရီလာဟိုတယ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ China (Hunan) - Myanmar economic & trade cooperation Conference အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Subscribe to ျပည္တြင္း