ျပည္တြင္း

10 hours 6 min ago
208 Hits

"ပဲမ်ိဳးစုံတင္ပုိ႔မႈက ဒီႏွစ္မွာလည္း ေလွ်ာ့မသြားဘူး။ ဒါေပမယ့္ အိႏၵိယဘက္က ၀ယ္ယူမႈကို ကန္႔သတ္ၿပီးေနာက္ ပိုင္းေစ်းက်သြားတဲ့ ၀င္ေငြေတာ့ မႏွစ္ကေလာက္မရဘူး။ မႏွစ္က ပွ်မ္းမွ်ေစ်းက တစ္တန္ကုိ ေဒၚလာ  ၁၀၀၀...

Subscribe to ျပည္တြင္း