ျပည္တြင္း

1 day 17 hours ago
18,015 Hits

စီးပြားေရးအႀကံေပးတစ္ဦးရဲ့တာဝန္က အရွိကိုအရွိအတိုင္းတင္ျပရန္ႏွင့္ သူမွန္တယ္ထင္တာကို အႀကံ ေပးရန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အစိုးရရဲ့ အေျခခံသဘာဝက မိမိ၏ ႏိုင္ငံေရးသက္တမ္း ဆက္လက္ရွင္သန္ႏိုင္ဖို႔ပါပဲ။

Subscribe to ျပည္တြင္း