ဟိန္းကိုစိုး

ရဲတပ္ဖြဲ႔ကသူလုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း စစ္ေဆးေနတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္းၾကား တယ္။ ေကာလဟာလေတြ........

2 years 7 months ago
4,633 Hits

တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး ၾကသည့္အခါ အခက္အခဲ၊ အတားအဆီးမ်ားျဖစ္ေပၚႏိုင္.........

2 years 7 months ago
3,414 Hits

ဗဟိုဦးစီးစနစ္အရေတာ့ အခုေခါင္းေဆာင္ေတြထဲက တစ္၀က္ေလာက္ကေတာ့ျပန္ပါမွာပါ။.....................

2 years 7 months ago
5,929 Hits

အိုးမဲ့ ၊အိမ္မဲ့ ျဖစ္ေနသူမ်ားျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ စီမံကိန္းမ်ားအျမန္ဆံုုးအေကာင္အထည္ေဖၚမည္....

2 years 7 months ago
2,318 Hits

ရခိုင္တပ္မေတာ္ (AA) အေနျဖင့္ လက္နက္လံုးဝခ်မည္မဟုတ္ေၾကာင္း AA ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ ဒု-ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္ဟန္..................

2 years 7 months ago
11,287 Hits

လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီေတြဖြဲ႔မယ့္ ၿပီးရင္သမၼတေရြးမယ္ေပါ့ေလ။ အမည္ စာရင္းတင္သြင္းရမွာေတြရိွပါတယ္။.............

2 years 7 months ago
6,846 Hits

ဦးေအးသာေအာင္ကိစၥကို သေဘာတူတာေကာ၊ မတူတာေကာ အဲဒီထဲကမွ အားလံုးသေဘာထားတစ္ခုကိုေရြးၿပီးဆံုးျဖတ္မွာ........

2 years 8 months ago
7,407 Hits

ေနာင္အစိုးရအတြက္ျပႆနာ နည္းေအာင္လို႔ တက္ႏိုင္သေလာက္ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးတယ္ဆုိတာကိုလံုး၀လက္မခံပါဘူးခင္ဗ်။.......

2 years 8 months ago
12,148 Hits

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမရိွေစရဘူးဆိုတာကျဖစ္မလာပါဘူး။ အစိုးရ တစ္ရပ္ကေျပာခဲ့တဲ့အတိုင္းျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္..........

2 years 8 months ago
4,142 Hits

Pages