ရႈမဝေအာင္

ျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြားေရးရဲ႕ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ျဖစ္တဲ့ အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းေတြအေနနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔..............

1 year 3 months ago
2,399 Hits

အရပ္သားအစိုးရဦးေဆာင္တာအခုဆိုရင္ တစ္ႏွစ္တိတိျပည့္ခဲ့ပါၿပီ။ ဘဏ္လုပ္ငန္းမွာဘာေတြ ေျပာင္းလဲခဲ့လဲေျပာင္းလဲမႈေတြကေရာတကယ္အက်ိဳးရွိရဲ႕လား။ အေပါင္ပစၥည္းမပါပဲအတိုးႏႈန္းသက္သာတဲ့ ေခ်းေငြစနစ္ကိုအေကာင္ထည္ေဖာ္ႏ...

2 months 2 weeks ago
24,038 Hits

ကုမၸဏီ၀န္ထမ္း၊ အေရာင္း၀န္ထမ္းစတဲ့ ကိုယ္ပိုင္အလုပ္မလုပ္ႏိုင္တဲ့ ၀န္ထမ္းေတြအျပင္.................

1 year 3 months ago
2,195 Hits

ျမန္မာဗီဒီယိုေစ်းကြက္ အေနျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း၃၀ခန္႔က်င့္သံုးလာသည့္ မူပိုင္ခြင့္စနစ္မွ ပရီစနစ္သို႕ေျပာင္းလဲရန္..............

1 year 6 months ago
1 Hit