ေပၚဦးသန္႔

ေကာလင္းျမိဳ႕နယ္သည္ ေတာင္သူလုပ္ငန္းကို အဓိက လုပ္ကိုင္ၾကေသာေဒသျဖစ္ျပီး ေရႊသတၲဳ အမ်ားအျပား ထြက္ရွိကာ ေရႊသတၲဳတူးေဖာ္ေသာ ကုမၸဏီမ်ား တြင္လည္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကေၾကာင္း၊ ဦးတင္စိုးက ေျပာသည္။

5 months 4 days ago
15,545 Hits

"နာဂေဒသမွာရွိတ့ဲ ကေလးေတြ မိခင္ေတြ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေတြဟာ အဟာရစံႏႈန္းက အရမ္းနိမ့္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္မို႔ အဟာရအတြက္ရည္ရြယ္ျပီး ကူညီေထာက္ပ့ံခ့ဲတာျဖစ္ပါတယ္။" ဟု စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရး...

5 months 1 week ago
3,033 Hits

အိမ္ေျခပ်က္စီးမႈစုစုေပါင္းတြင္ လံုးဝပ်က္စီးမႈ (၇၂)အိမ္၊ တစိတ္တပိုင္းပ်က္စီးမႈ (၁၈၉၁)အိမ္၊ ႏွင့္ ေလေဘးသင့္အိမ္ေထာင္စုေပါင္း (၁၉၇၂)စု၊ ရွိခ့ဲေၾကာင္း၊ ဘာသာေရးအေဆာက္အဦမ်ား ပ်က္စီးမႈတြင္လည္း ဘုန္းႀ...

5 months 2 weeks ago
1 Hit

သက္ဆိုင္ရာ လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈ စိစစ္ေရးေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္သို႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလအတြင္းက စတင္ကာ တင္ျပခ့ဲေသာ္လည္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိေသးျခင္း ျဖစ္သည္။

6 months 3 weeks ago
3,727 Hits

"အခု ေျမဖို႔ေနတာက ပါးပါးေလးခင္းေနတာ။ ဘာမွ မျဖစ္ေလာက္ဘူး။ ေနရာကလည္း ေရယာဥ္ဆိပ္ကမ္းေတြ နဲ႔ အေဝးႀကီး၊ ေနာက္ ေက်ာက္ေဆာင္ႀကီးလည္းရွိတယ္။

6 months 3 weeks ago
1 Hit

လက္ရိွတြင္ ေဝဖန္မႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း  တိုင္းအစိုးရအေနျဖင့္ ေရွ႕ဆက္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရျပီး ယခုႏွစ္အေျခအေနအား ၾကည့္ကာ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ဆက္လုပ္၊ မလုပ္ ဆံုးျဖတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

7 months 1 day ago
1 Hit

"ၿမိဳ႕ရဲ႕ေရေပးေဝေရးအတြက္ ေနရာ(၃)ေနရာကေန ေပးေဝေနရပါတယ္။ ေရလံုေလာက္မႈရွိတယ္လို႔ ေျပာလို႔ ရေပမယ့္ ေရပိုက္လိုင္းေတြေပါက္ျပဲေနတ့ဲအ တြက္ ေပးကားေပး၏မရ လို႔ဆိုရမယ္။

7 months 1 week ago
951 Hits

"အ့ဲဒီကန္ကို ျပန္လည္ျပဳျပင္မယ္ဆိုရင္ ကန္တူးေဖာ္မႈအတြက္ ေျမႀကီးက်င္း(၉၅၀၀၀)ခန္႔၊ ေရလႊဲ ေျမာင္း တူးေဖာ္ျခင္းအတြက္ ေျမႀကီးက်င္း (၂၀၀၀၀)ခန္႔၊ ေရပိုလႊဲထုတ္ျပြန္တို႔ကို   ေဆာင္ရြက္ရမွာ   ျဖစ္ပါတယ္။

7 months 1 week ago
833 Hits

"အမိႈက္သိမ္းယာဥ္ပါမယ္။ ဘက္ဟိုးယာဥ္ပါမယ္၊ လမ္းႀကိတ္စက္ပါမယ္။ စုစုေပါင္း (၃)စီးကို ေထာက္ပ့ံေပး သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းအတြင္းမွာရွိတ့ဲ ျမိဳ႕နယ္ (၃၇)ျမိဳ႕နယ္ အားလံုးကိုေထာက္ပ့ံေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။"

7 months 2 weeks ago
1 Hit

စည္ပင္သာယာေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီအေနျဖင့္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီသို႔ေပးပို႔ထားျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခု လာမည့္လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေဆြးေႏြးႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ၄င္းကေျပာသည္။

7 months 2 weeks ago
1 Hit

Pages