အောင်သူရ

ဓာတ်ပုံ-MTSH
Photo-google
ဓာတ်ပုံ-သက်ကို
 
နိုင်ငံခြားမှ တင်သွင်းသည့် တစ်ပါတ်ရစ်ကားများကို သီလဝါဆိပ်ကမ်းတွင် တွေ့ရစဉ်။ (ဓာတ်ပုံ - ငြိမ်းချမ်းနိုင်၊ အီးပီအေ)

Pages