ဒီမိုးေသြး(ၿမိတ္)

" ဒီ စမတ္ကြ်န္း (ခ) ပါပန္႔ကြ်န္း  ေက်ာက္စရက္ကမ္းေျခက ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဆိုလွ်င္ တစ္ခုပဲ ရွိတယ္လို႔ ေျပာလို႔ ႏိုင္ရပါတယ္၊ က်န္တဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကမ္းရိုးတန္း တစ္ေလွ်ာက္မွာေတာ႔ ရွိေတာ႔ ရ...

2 months 4 weeks ago
5,398 Hits