ဘုန္းႏိုင္ျဖိဳး(မံုရြာေဂဇက္)

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မံုရြာၿမိဳ႕ ခ်င္းတြင္းျမစ္သဲေသာင္ျပင္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ခ်င္းတြင္းသႀကၤန္ ပြဲေတာ္တြင္ လူေသဆံုးမႈႏွင့္ ႀကီးမားသည့္ မႈခင္းျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါ...