ဒီမိုးေသြး (ၿမိတ္)

“ ဒီ ကဏန္းနီက ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ႏွစ္မ်ားက ေလွတစ္ေခါက္ဆိုက္ရင္ ကဏန္းနီ ကီလိုခ်ိန္ ရွစ္ေထာင္မွ တစ္ေသာင္း အထိ ရတာမ်ိဳး ရွိပါတယ္၊ အခုက ဖမ္းဆီးရရွိမွဳမွာ ယခုႏွစ္မွာ ကီလိုခ်ိန္ သံုးေထာင္ခန္႔သာ ရေတာ့တယ္” ဟု...

2 months 3 weeks ago
6,626 Hits

“  နယ္ေတြမွာ ေရကစားသႀကၤန္မ႑ပ္ေတြ ေဆာက္လုပ္တာက လူငယ္ေတြပဲ မ်ားပါတယ္၊ အခုေနာက္ပိုင္း မ႑ပ္ေတြ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ တျဖည္းျဖည္း ေလွ်ာ႔နည္းလာတာက ေငြေၾကး အခက္အခဲႏွင္႔ သစ္ေတြ ၀ယ္ယူဖို႔ ရွားပါးလာတာေၾကာင္႔...

အခု ျပန္လည္တူးေဖာ္မည္႔ ျမန္မာကမ္းလြန္ လုပ္ကြက္အမွတ္ M12 M13 M14 သံုးခုက အသစ္ တူးေဖာ္ ေနျခင္း မဟုတ္ပါဘူး၊ နဂိုရွိၿပီးသား ျဖစ္တဲ႔ တြင္းေဟာင္း ေနရာမွ နည္းနည္း ျပန္ေရြ႕ၿပီး၊ ေနာက္ထပ္ တြင္းေတြကို ျ...

3 months 2 weeks ago
5,326 Hits