ရဲႏုိင္(ေလာက္ကိုင္)

မတ္လ ၄ ရက္ေန႔၊ ည ၅ နာရီခန္႔အခ်ိန္တြင္ ဂ်ီဟိုပလိမ္းလမ္းတံတားကုမၸဏီပိုင္  ၁ဝ ဘီးကားမွ CAT အမ်ိဳးအစား ၅ တန္အေလးရွိ ဘက္ဟိုးယာဥ္ ကိုတင္ေဆာင္ၿပီး တံတားကို ျဖတ္ကူးစဥ္ က်ိဳးက်သြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းေနရာတြင္ သံလက္နက္၊ ေျမအိုးကြဲ၊ လူအ႐ုိးမ်ားအျပင္ လူသြား၊ ဦးေခါင္းအခြံ၊ ေျမထည္၊ ေျမပန္းကန္ အပိုင္းအစမ်ားေတြ႕ရွိရၿပီး သံေခတ္မွ သခၤ်ိဳင္းေဟာင္းတစ္ခုျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း   ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္ခ...

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔အေနျဖင့္ လင္းယုန္စီမံခ်က္ကုိ အင္အားတိုးျမွင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ေနၿပီး ရပ္ရြာေနျပည္သူအေျချပဳရဲလုပ္ငန္းစနစ္ စီမံခ်က္ကိုလည္း ၿမိဳ႕နယ္ ၄၄ ၿမိဳ႕အနက္ ၂၅ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လံုၿခံ...

ထိုသို႔ အမႈဖြင့္တိုင္ၾကားခဲ့မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တရားသူႀကီးက ဖမ္းဝရမ္းကို ယေန႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႔အား ထုတ္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။