ထက္ေခါင္လင္း

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕ကို ေရာက္ေနၾကတဲ့့ ႏိုင္ငံအႏံွ႔က အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြသူေတြထဲက အမ်ားအျပားဟာ မူးယစ္ေဆးသံုးစဲြသူေတြ...................

1 year 10 months ago
16,717 Hits

မဘသဆရာေတာ္မ်ား၏ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အနီးရိွ ကုိယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ လူငယ္ တစ္ရာေက်ာ္..............

1 year 10 months ago
13,102 Hits

ဖားကန္႔ေဒသ ေက်ာက္စိမ္း အလြန္အကြ်ံ တူးေဖာ္မႈေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးမႈ အႀကီးအက်ယ္ ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္........................

1 year 11 months ago
3,132 Hits

ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အႀကီးဆံုးေက်ာက္စိမ္းတြင္း တည္ရိွရာကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕ဝန္းက်င္မွာ.................

1 year 11 months ago
2,701 Hits

အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေနရာအမ်ားအျပားကုိ အစုိးရက..................

1 year 11 months ago
17,988 Hits

ေမာင္ေလးျဖစ္သူနဲ႔ သူ႔အတြက္ ကိုယ့္ဝမ္းကိုယ္ေက်ာင္း ကိုယ့္ဖာသာ ေျဖရွင္းေနရတဲ့ ၁၆ ႏွစ္သမီး.............

2 years 7 months ago
10,161 Hits