သန့်ဇော် ( သန်လျင် )

Photo-Myanmar President Office
 ဓာတ်ပုံ - Ye Aung THU / AFP

Pages