မင္းမင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ဩဂုတ္ ၁၄ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ တပ္မေတာ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလျဖစ္ေသာ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းကာလကို ‘ပညာေရးအေမွာင္ေခတ္’ ဟု ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အာဏာရပါတီမွ လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦး၏ အသံုးအႏႈန္းသည္...

1 day 6 hours ago
22,492 Hits

“ေခတ္အဆက္ဆက္ အာဏာရအစုိးရေတြက ႏွစ္ေၿခာက္ဆယ္ေက်ာ္ လစ္လ်ဴရႈခဲ့တဲ့ အဆင္းရဲဆံုး ျပည္နယ္ ဘဝ က်ေရာက္ခဲ့ရပါတယ္။ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားေနၾကရပါတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာဖုိ႔အတြက္...

2 days 5 hours ago
27,520 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဩဂုတ္ ၉ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္သည့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားအနက္ ၇၅ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အခ်ိန္မီၿပီးစီးမႈ မရွိသလို အရည္အေသြး၊ စံခ်ိန္စံညႊန္း ျ...

6 days 8 hours ago
16,727 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဩဂုတ္ ၆ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ ေနျပည္္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အဦမ်ားကို ေပၚလစ္တင္ ေဆးသုတ္ရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္ အဆမတန္ မ်ားျပားေနသည့္အတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီတစစ္ေဆးရာတြင္ ပံုမွန္ကုန္က်...

1 week 2 days ago
18,896 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဩဂုတ္ ၁ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ က်န္ရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္ခြဲအတြင္း အစြဲမထားၾကဘဲ ျပည္သူ႔အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊ...

2 weeks 9 hours ago
25,313 Hits

 

ေနျပည္ေတာ္(ဇူလိုင္ ၃၀၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ လမ္းမႀကီးမ်ားကို BOT စနစ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရ ကုမၸဏီအမ်ားစုသည္ ၎တို႔၏ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္သာ ေရွး႐ႈသျဖင့္ တာဝန္ေက်မႈ၊ တာဝန္ခံမႈ မရွိသူမ်ားကို...

2 weeks 2 days ago
13,602 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဇူလိုင္ ၁၅ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ မနက္ျဖန္တြင္ ၿပီးဆံုးမည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေဝးတြင္ ထြက္ေပၚလာမည့္ ရလဒ္မ်ားသည္ အားရေက်နပ္ဖြယ္ မရွိေၾကာင္း ခ်င္းအမ်ိဳ...

1 month 1 day ago
4,557 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဇူလိုင္ ၁၃ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- ၂၁ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ေနသည့္ ‘ဝ’ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မွ ဒုတိယဥကၠ႒(၃) ေက်ာက္ေကာ္အမ္းသည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ယေန႔...

1 month 3 days ago
19,148 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဇူလိုင္ ၅ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ ယခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလအတြင္း က်င္းပရန္ ရွိေနသည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တိုင္းရင္းသားေဒသတခ်ိဳ႕ကို ေရွာင္ၿပီး ေနရာအမ်ားစုတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု ျ...

1 month 1 week ago
24,697 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဇူလိုင္ ၂ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လံုးဝခြင့္လြတ္မည္ မဟုတ္သည့္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို ေရွာင္ရွားၾကရန္ ပါတီဝင္မ်ားကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD)က သတိေပးလိုက္သည္။

ေဒ...

1 month 2 weeks ago
47,446 Hits

Pages