မင္းမင္း

ေနျပည္ေတာ္(ဇြန္လ ၁၄ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူမ၏ NLD ပါတီအတြက္ အလုပ္လုပ္ေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ တိုင္းျပည္အက်ိဳး၊ ျပည္သူ႔အက်ိဳးအတြက္သာ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းေၾ...

4 days 19 hours ago
27,964 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဇြန္လ ၁၃ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ ျပည္သူ႔အက်ိဳးစီးပြားကို ေရွ႕တန္းတင္ၿပီး လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ႏွင့္ ႐ိုးသားမႈ၊ သမာသမတ္က်မႈ မရွိပါက ျပတ္ျပတ္သားသား အေရးယူမည္ဟု တိုင္းႏွင္ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ...

5 days 22 hours ago
12,338 Hits

ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္သြားေသာ ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးေက်ာ္ဝင္း၏ ေနရာတြင္ တာဝန္ယူမည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးအသစ္ျဖစ္သူ အသက္(၈၀)အရြယ္ ဦးစိုးဝင္းသည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၅ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြ...

2 weeks 4 hours ago
10,198 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဇြန္လ၄ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ တင္ဒါေခၚယူျခင္းမရွိဘဲ ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ စီမံကိန္းစတင္လုပ္ေဆာင္ခြင့္(Notice to Proceed) ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းေလးခုကို အစိုးရက “လက္သင့္ရာ စားေတာ္ေခ...

2 weeks 20 hours ago
42,312 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ေမ ၂၉ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံ၏ အႀကီးအကဲျဖစ္ေသာ သမၼတက ဥပေဒႏွင့္အညီ ညႊန္ၾကားလာပါက လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ျဖစ္သူ...

2 weeks 6 days ago
34,175 Hits

ခ်က္ခ်င္းႀကီး တိုးတက္လာဖို႔ဆိုတာကေတာ့ သိပ္ေမွ်ာ္လင့္လို႔ မရဘူးေပါ့။ အားလံုးဝိုင္းလုပ္မွ ရေတာ့မွာပါ။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထဲ အေပၚမွာပဲ ေမွ်ာ္လင့္လို႔ရတဲ့ အခ်ိန္ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။

3 weeks 2 hours ago
28,616 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ေမလ ၂၅ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္ ယခုလဆန္းပိုင္းက တိုင္ၾကားခံထားရသူ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းကို မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳလုိက္သည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼ...

3 weeks 3 days ago
39,842 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ေမလ ၁၇ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ ဘဂၤလား့ေဒ့ရွ္ဘက္မွ ဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ဘက္မွ နစ္နာမႈရွိပါက အမႈဖြင့္တိုင္ၾကားႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးရေအာင္ ျမန္မာအစိုးရက ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု လူမႈ...

1 month 2 days ago
10,292 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ေမလ ၁၄ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ အာဏာရ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD)ပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦး တင္သြင္းေသာ အေျခခံပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အဆိုအား ပါတီဝင္အမတ္မ်ားက စတင္ကန္႔...

1 month 5 days ago
11,146 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ေမလ ၁၀ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္၊ ဆံုး႐ႈံးမႈ နည္းပါးေအာင္ ျပင္ဆင္ရန္ အားနည္းေနေသးသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္တင္မကဘဲ လူေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည့္ ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ပ...

1 month 1 week ago
3,132 Hits

Pages