မင္းမင္း

ေနျပည္ေတာ္(ဩဂုတ္ ၂၁ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ ေဒသအသီးသီးမွာ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ေက်းလက္မီးလင္းေရးေကာ္မတီေတြကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး လွ်ပ္စစ္မီးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ကိစၥေတြကို ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ကို ထားရွိဖို႔ကိစၥဟာ အ႐ႈံးေပၚ...

2 days 9 hours ago
6,066 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဩဂုတ္ ၂၀ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ခ်ိဳ႕ ဥပေဒမဲ့လုပ္ေဆာင္တယ္ဆိုၿပီး တုိင္ၾကားခံရတယ္လို႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD)ရဲ့ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ ေဒါက္တာမ်ိဳးညႊန္႔က ေျ...

3 days 10 hours ago
52,293 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဩဂုတ္ ၁၈ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ယေန႔ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ရာ၌ ယင္းဥပေဒၾကမ္းပါ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) အား ပယ္ဖ်က္ရန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦး၏ အဆိုျပ...

5 days 7 hours ago
9,669 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဩဂုတ္ ၁၈ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား လြယ္ကူစြာ ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါး ဝယ္ယူရသည္မွာ ငါးပိ၊ ငါးေျခာက္ထက္ပင္ လြယ္ကူေနသည္ဟု ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊ...

5 days 10 hours ago
931 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဩဂုတ္ ၁၆ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ ေဒသခံမ်ားက ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားေသာ စစ္ကိုင္းတုိင္း၊ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ကံကုန္းေက်းရြာအနီးရွိ မိုးႀကိဳးဆာလ္ဖ်ဴရစ္အက္ဆစ္ စက္႐ံုအား ေရႊ႕ေျ...

1 week 8 hours ago
4,785 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဩဂုတ္ ၁၆ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ ႏုိင္ငံအဝွမ္းရွိ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိရန္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေက်းလက္မီးလင္းေရးေကာ္မတီမ်ားသည္ ေငြေၾကးအလြဲသံုးစားလုပ္မႈမ်ား ရွိေနသည္ဟုဆိုကာ အဆိုပါ...

1 week 11 hours ago
31,094 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဩဂုတ္ ၁၅ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ မရွိသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ လိုအပ္လာပါက ေထာက္ပံ့အသံုးစရိတ္မွ ဘ႑ာေငြမ်ား ထပ္မံခြင့္ျပဳသြားမည္ဟု နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး...

1 week 1 day ago
885 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဇူလိုင္ ၁၂ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္ကေန ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို ကူးေျပာင္းရာမွာ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ေနရတယ္လို႔ ျပည္တြင္းပညာရွင္တခ်ိဳ႕က ေထာက္ျ...

1 week 4 days ago
8,799 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဩဂုတ္ ၁၁ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ ငါသာသိ၊ ငါသာတတ္ ဆိုသည့္ စိတ္ဓာတ္ မဟုတ္ဘဲ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ခံစားခ်က္၊ ဆႏၵႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို နားလည္မႈရွိရန္ ႏုိင္ငံေတာ္...

1 week 5 days ago
20,482 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဩဂုတ္ ၉ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားအတြက္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံက အလွဴေငြအျဖစ္ က်ပ္သန္း(၂၀၀)လွဴဒါန္းလိုက္သည္။

အဆိုပါ အလွဴေင...

2 weeks 11 hours ago
1 Hit

Pages