သန္႔ေဇာ္ ( သန္လ်င္ )

ေထာင္အေၾကာင္းေလးနဲနဲေျပာရရင္ ေထာင္ထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္မႈေတြရွိပါ တယ္ ။ အျပင္ေလာကနဲ႔ကင္းကြာေနတဲ့လူသားေတြဆိုေတာ့ အဆိုးဆံုးငတ္မြတ္မႈကေတာ့ လူငတ္ တာနဲ႔ စာငတ္ တာပဲျဖစ္ပ...

မၾကာခင္ကာလကပင္ ျမန္မာနိုင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္ ဘာသာေပါင္းစံု ဆုေတာင္းပြဲမ်ားျပဳ လုပ္ခ့ဲ ျခင္း၏ အဆက္ျဖစ္သည္ကို ျမင္ေတြ႕ရသည္။

7 months 3 weeks ago
20,688 Hits