မိုးညိဳျမ

ကၽြန္ေတာ္ဆိုတဲ့ ငမုိးညိဳျမက လူကသာ ဘာမွမဟုတ္တာ “ မဲ႐ံုမွဴး” ေလးခါတိတိ လုပ္ဖူးတယ္။.................

2 years 10 months ago
2,578 Hits

ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္ဆရာေတြက ေျပာတာ ‘ဘာသာျပန္သူ’ လုပ္စမ္းပါ၊ ‘စာေရးဆရာ’ မွ မဟုတ္တာတဲ့။..............

2 years 10 months ago
2,290 Hits

ကဲ…..ဆင္းရဲတာနဲ႔ ခ်မ္းသာတာ ဘာကြာသလဲတဲ့။ ပိုက္ဆံမရွိတာနဲ႔ ပိုက္ဆံရွိတာ ကြာတာေပါ့ဗ်ာ။.................

2 years 11 months ago
2,478 Hits