မဇ်ၥိမ

မုိဒီႏွင့္အတူ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး S Jaishanker ႏွင့္ အိႏၵိယသံအမတ္ႀကီး Vikram Misri တို႔လည္းလုိက္ပါခဲ့ၾကသည္။

3 months 1 week ago
2,978 Hits

" တိက်မွန္ကန္တဲ့ သတင္းေတြ ေဖာ္ထုတ္တင္ဆက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ သတင္းေထာက္ေတြမွာ သတင္းရင္းျမစ္ေတြ ဆီရွိရာ သြားေရာက္ခြင့္၊ အဆိုပါသတင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို   ေမးခြန္းထုတ္ခြင့္၊ စုေဆာင္းႏိုင္ခြင့္...

2 days 23 hours ago
664 Hits