မဇ်ၥိမ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စစ္ပြဲရပ္စဲေရး ေၾကညာခ်က္ (DPCW) ၊ ကမၻာ့ ဘာသာေပါင္းစံု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မဟာမိတ္အဖြဲ႕ (WARP) ရံုးမ်ားႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္မည့္ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးႏိုင္ေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ ထူေထာင္ျပဌာန္းျခင္းျ...

1 month 3 weeks ago
558 Hits

တရုတ္ႏိုင္ငံ ကုန္းတြင္းပိုင္း ျပည္နယ္ေဒသေတြက လာေရာက္လည္ပတ္သူအမ်ားစုကေတာ့ အမ်ားအားျဖင့္ ကမ္းေျခေတြ၊ ပင္လယ္ကမ္းရိုးတန္း ဧရိယာေတြဆီ လည္ပတ္ေနလ်က္ရွိေၾကာင္း ဦးသက္လြင္တိုးက ေျပာသြားပါတယ္။

2 months 3 weeks ago
701 Hits

" ဒါက ေတာ္ေတာ္ေလး စုိးရိမ္စရာေကာင္းပါတယ္၊ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ေဖာ္ျပေနတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြက သေဘာကြဲလြဲမႈေတြကို ျဖစ္ေစႏိုင္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္" ဆိုၿပီး Ms. Kim က ေျပာသြားပ့ါတယ္။

3 months 1 week ago
1 Hit

မုိဒီႏွင့္အတူ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး S Jaishanker ႏွင့္ အိႏၵိယသံအမတ္ႀကီး Vikram Misri တို႔လည္းလုိက္ပါခဲ့ၾကသည္။

6 months 1 week ago
3,137 Hits

" တိက်မွန္ကန္တဲ့ သတင္းေတြ ေဖာ္ထုတ္တင္ဆက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ သတင္းေထာက္ေတြမွာ သတင္းရင္းျမစ္ေတြ ဆီရွိရာ သြားေရာက္ခြင့္၊ အဆိုပါသတင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို   ေမးခြန္းထုတ္ခြင့္၊ စုေဆာင္းႏိုင္ခြင့္...

3 months 5 days ago
808 Hits