မဇ်ၥိမ

" အဲဒီက လူေတြ အမုန္းတရားေတြ ျဖန္႔ဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပလက္ေဖာင္းကို အသံုးခ်လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔ သိခဲ့ရတယ္၊ ခုဆိုရင္ အဲဒီမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတာေတြကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ စနစ္ေတြကတဆင့္ အခ်ိန္မီ...

3 months 1 week ago
1 Hit

 အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ အျမင့္ဆံုးေသာ အရပ္ဘက္ဂုဏ္ထူးေထာင္ဆုတံဆိပ္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ခ်ီးျမွင့္ရန္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ကြန္ဂရက္တြင္ တစ္ခဲနက္ မဲေပးဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

4 months 1 week ago
3,093 Hits

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စစ္ပြဲရပ္စဲေရး ေၾကညာခ်က္ (DPCW) ၊ ကမၻာ့ ဘာသာေပါင္းစံု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မဟာမိတ္အဖြဲ႕ (WARP) ရံုးမ်ားႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္မည့္ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးႏိုင္ေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ ထူေထာင္ျပဌာန္းျခင္းျ...

5 months 3 weeks ago
823 Hits

တရုတ္ႏိုင္ငံ ကုန္းတြင္းပိုင္း ျပည္နယ္ေဒသေတြက လာေရာက္လည္ပတ္သူအမ်ားစုကေတာ့ အမ်ားအားျဖင့္ ကမ္းေျခေတြ၊ ပင္လယ္ကမ္းရိုးတန္း ဧရိယာေတြဆီ လည္ပတ္ေနလ်က္ရွိေၾကာင္း ဦးသက္လြင္တိုးက ေျပာသြားပါတယ္။

6 months 3 weeks ago
894 Hits

" ဒါက ေတာ္ေတာ္ေလး စုိးရိမ္စရာေကာင္းပါတယ္၊ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ေဖာ္ျပေနတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြက သေဘာကြဲလြဲမႈေတြကို ျဖစ္ေစႏိုင္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္" ဆိုၿပီး Ms. Kim က ေျပာသြားပ့ါတယ္။

7 months 2 weeks ago
1 Hit

မုိဒီႏွင့္အတူ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး S Jaishanker ႏွင့္ အိႏၵိယသံအမတ္ႀကီး Vikram Misri တို႔လည္းလုိက္ပါခဲ့ၾကသည္။

10 months 2 weeks ago
3,280 Hits

" တိက်မွန္ကန္တဲ့ သတင္းေတြ ေဖာ္ထုတ္တင္ဆက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ သတင္းေထာက္ေတြမွာ သတင္းရင္းျမစ္ေတြ ဆီရွိရာ သြားေရာက္ခြင့္၊ အဆိုပါသတင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို   ေမးခြန္းထုတ္ခြင့္၊ စုေဆာင္းႏိုင္ခြင့္...

7 months 1 week ago
948 Hits