ေမာင္ေမာင္ေသြးသစ္

WYမ်ားကို သိမ္းဆည္းျပီး လက္ဝယ္ထားရွိသူ ကိုကိုလႊင္(ခ)ေအာင္ကိုကိုလႊင္အား ယမန္ေန႔ ညေန၃နာရီ၄၅မိနစ္အခ်ိန္ မဘိမ္းျမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ မယ(ပ)၃၈/၂၀၁၇မူးစိတ္ပုဒ္မ ၁၅/၁၉(က)ျဖင့္ အမွဳ ဖြင့္အေရးယူဖမ္းဆီးထားရွိေၾ...