ေစာပဏ္

 ဆန္ေကာသည္ ရုိးရာဓေလ႔သုံး ပစၥည္းျဖစ္၍ ရပ္ေဝးရပ္နီး ေဖာက္သည္မ်ာက လာေရာက္ဝယ္ယူ ၾကလ်က္ရွိရာ ေရာင္းအားမွာ မက်ေသးေၾကာင္း ဆန္ေကာအေရာင္းအဝယ္လုပ္သူ သင္းေထာ္ရြာေန မသန္းေမာ္ထံမွ သိရသည္။

2 weeks 2 days ago
4,367 Hits

 သထုံ စိုက္ပ်ဳိးေရး သိပၸံ ေရႊရတုစာၾကည့္တိုက္၏ တြဲဖက္စာၾကည့္တိုက္မွဴး ေဒၚခင္ပပေက်ာ္က  "စစ္မွန္တဲ႕နိုင္ငံေရးဆိုတာ စီးပြားေရးတိုးတက္လာေအာင္လုပ္တာပဲတဲ႔။

3 weeks 6 days ago
2,923 Hits

အုတ္ဖုတ္လုပ္သားမ်ားကို ေဒသတြင္းမွာ မရရွိသျဖင္႔ ဧရာဝတီတိုင္းမွ ေခၚယူရၿပီး လုပ္အားခမွာလည္း ယမန္ႏွစ္ကထက္ ေစ်းပိုေပးရသည္ဟု သိရသည္။

1 month 2 days ago
4,154 Hits

 ခေမာက္ခ်ဳပ္လုပ္ရာ၌ လိုအပ္ပစၥည္းျဖစ္ေသာ ဝါးပိုးဝါအႏုႏွင္႔ ဝါးပိုးဝါးဖက္မ်ားမွာ ေဒသတြင္ ရွားပါးလာသျဖင္႔ အေဝးမွ မွာယူရေသာ္လည္း ဝါးဖက္ခေမာက္မ်ားမွာ ေဒသလိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္သည့္အတြက္ တြက္ေျခကိုက္လ်က္ရွိေၾ...

1 month 6 days ago
1 Hit

အဆိုပါ စာတမ္း ၂ ေစာင္သည္ မြန္ျပည္နယ္ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏  ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး သေဘာထားအျမင္ မူဝါဒစာတမ္း၊ ဖယ္ဒရယ္မူဝါဒ စာတမ္းမ်ား ျဖစ္သည္။

4 months 1 day ago
1 Hit

"ကၽြန္မတို႔ သထုံမွာေတာ႔ ငွက္ဖ်ားက မရွိေတာ့သေလာက္ပါပဲ။ တစ္ႏွစ္လုံးမွ ၂ ေယာက္၊ ၃ ေယာက္ ေလာက္ပဲေတြ႔ရတာ။ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ရာသီကဆို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား ႏွစ္ဦးေလာက္ပဲ အသည္းအသန္ျဖစ္တာ   ေတြ႔ရတယ္။

7 months 2 weeks ago
3,073 Hits

ယခုကာလသည္ ဖ်က္ပိုးမ်ား က်ေရာက္ေသာ ကာလ မဟုတ္ေသးေသာ္လည္း ၾကိဳတင္ ကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္ အသိပညာေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

8 months 1 week ago
1 Hit

အဘြား ေဒၚလြန္းခင္အေနျဖင့္ သထံု ေနာင္ဘုိေက်းရြာတြင္ ေဆြမ်ဳိးမ်ား ေနထိုင္သည္ဟု ေျပာဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း မဲေဆာက္မွ ေမာ္လၿမဳိင္သို႔ မည့္သို႔ေရာက္ခဲ႔ရသည္ကိုမူ ေမးျမန္း၍ မရေသးေၾကာင္း မိသားစုမ်ားထံမွ သိရသည္...

6 months 3 weeks ago
24,941 Hits