ေစာပဏ္

"ကၽြန္မတို႔ သထုံမွာေတာ႔ ငွက္ဖ်ားက မရွိေတာ့သေလာက္ပါပဲ။ တစ္ႏွစ္လုံးမွ ၂ ေယာက္၊ ၃ ေယာက္ ေလာက္ပဲေတြ႔ရတာ။ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ရာသီကဆို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား ႏွစ္ဦးေလာက္ပဲ အသည္းအသန္ျဖစ္တာ   ေတြ႔ရတယ္။

4 months 1 week ago
2,832 Hits

ယခုကာလသည္ ဖ်က္ပိုးမ်ား က်ေရာက္ေသာ ကာလ မဟုတ္ေသးေသာ္လည္း ၾကိဳတင္ ကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္ အသိပညာေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

5 months 6 days ago
1 Hit

အဘြား ေဒၚလြန္းခင္အေနျဖင့္ သထံု ေနာင္ဘုိေက်းရြာတြင္ ေဆြမ်ဳိးမ်ား ေနထိုင္သည္ဟု ေျပာဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း မဲေဆာက္မွ ေမာ္လၿမဳိင္သို႔ မည့္သို႔ေရာက္ခဲ႔ရသည္ကိုမူ ေမးျမန္း၍ မရေသးေၾကာင္း မိသားစုမ်ားထံမွ သိရသည္...

3 months 3 weeks ago
24,623 Hits